De missie

Bedrijven helpen te groeien door hun mensen in staat te stellen hun beste werk te doen. Nu en in de toekomst.

Ons verhaal

Al snel in onze carrière merkten wij dat bedrijven kansen laten liggen om te groeien, omdat de medewerkers niet in staat worden gesteld om hun beste werk te leveren. Zo zagen wij dat: Ontwikkeldoelen niet werden opgesteld of niet in lijn lagen met het doel van de organisatie. Commerciële projecten worden mislopen door een tekort aan digitale skills. En dat talentvolle medewerkers onnodig vertrekken, omdat carrièrepaden onbenoemd blijven.

Eén van de belangrijkste oorzaken is dat bedrijven nog vaak vertrouwen op een traditionele gesprekscyclus. Een vast aantal gesprekken dat niet langer aansluit bij een snel veranderende markt en niet overeenkomt met de verwachtingen van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt.

Het Learned-platform

Dit is de reden waarom wij sinds eind 2018 werken aan het het Learned-platform, een oplossing waarmee bedrijven sneller kunnen groeien door hun medewerkers in staat te stellen hun beste werk te doen. Nu en in de toekomst.

Hoe we dit doen?

Met het Learned-platform kan je als bedrijf een continue dialoog creëren tussen manager en medewerker met aandacht voor doelen, skill ontwikkeling en carrière perspectief. Uniek aan Learned is dat we medewerkers inzicht geven in de skill gap met hun huidige functie en volgende stap. Medewerkers ontvangen persoonlijke leer suggesties voor te ontwikkelen skills.

Met Learned creëer je dus niet alleen een continue dialoog. Je zorgt er ook voor dat managers betere ontwikkelgesprekken voeren met hun medewerkers en dat ontbrekende (digitale) skills efficiënter worden ontwikkeld. Zo draag je bij aan tot wel 280% meer betrokken en productieve teams die in staat zijn hun beste werk te doen. Nu en in de toekomst.

Wil je zien hoe wij ‘het goede gesprek’ in de praktijk brengen? Bekijk hier de video.

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Onboard & Leren

Onboarding trajecten en Learning academy

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers

Overview

An overview of all products on the Learned platform

Career framework

Job House, Competencies & Skills and Career Pathways

Performance Management

Evaluations, 1:1's, feedback and development plans

EN - Engagement

Traditional surveys, Pulse surveys and eNPS

Onboard & Learn

Onboarding pathways and learning academy

Security

All about our security and AVG protocols

Integrations

Integrate with HRIS, SSO, MFA and Calendar

Our story

Our mission and what makes us unique
makes

Return on investment

Business value and return on investment

HR knowledge hub

e-books, webinars, templates and articles

Implementation & Support

Proven implementation processes, videos and webinars

Customer stories

Find out how our customers use Learned

Blog

Articles for HR managers