Webinar: “Ontwerp je nieuwe HR Cyclus” Reserveer je plek.

Talent experience platform 🚀

Upgrade als bedrijf je talent experience en maak je medewerkers meetbaar productiever, meer betrokken en toekomstbestendig.

Top werkgevers kiezen voor Learned.io

Hoe Compagnon een monderne gesprekscyclus implementeerde

Learned helpt ons bij het vastleggen van gesprekken waarbij alle betrokken partijen eenvoudig bij de data kunnen. Daarnaast kan ik nu gestructureerd ons learning materiaal aanbieden aan alle medewerkers.
Maaike – L&D Compagnon

Upgrade je talent experience stap voor stap

Professionaliseer je HR afdeling. Werk stap voor stap naar een betere talent ervaring. Lever als HR een meetbare bijdrage aan het bedrijfsresultaat door het verbetering van de productiviteit, betrokkenheid en toekomstbestendigheid van je medewerkers.

Vernieuw je performance management

Digitaliseer en vernieuw je Performance management cyclus met meer contactmomenten per jaar. Schep duidelijke verwachtingen met behulp van functieprofielen en doelen. Ga voor een feedback cultuur. Verhoog de prestatie van je teams en houd tijd over als HR.

Houd teams op afstand productief en betrokken

Ondersteun managers om hun team (op afstand) betrokken en productief te houden. Faciliteer constructieve 1-1 gesprekken, het sturen op output en het frequent uitwisselen van feedback en complimenten. 

Ontwikkel carriere- en groeipaden

Houd top performers betrokken. Creëer een groeicultuur met leer- en carrierepaden. Faciliteer dat medewerkers zelfstandig aan de slag gaan met hun ontwikkelen en altijd inzicht hebben in hun volgende interne stap.

Start strategische workforce planning

Bouw een toekomstbestendige workforce. Krijg inzicht in de benodigde skills en skill gap van je organisatie. Vertaal deze inzichten naar L&D en je recruimentstrategie of vindt snel de medewerker met de juiste skills die jij zoekt voor een project of functie. 

Bekijk alle platform functionaliteiten

Reviews & 360 feedback

Vernieuw je gesprekscyclus. Plan meer contactmomenten. Betrek medewerkers en collega’s in het proces en creëer een gesprekscyclus waar medewerkers blij van worden.  Meer over reviews.

1-1's

Ondersteun managers bij het voeren van constructieve 1-1 gesprekken met hun medewerkers. Waarborg de kwaliteit met duidelijke templates en verbeter de betrokkenheid.  Meer over 1-1 gesprekken.

Goals

Schep duidelijke verwachtingen en geef medewerkers inzicht in hun bijdrage aan de organisatie. Ondersteun managers met het sturen op output en verbeter de performance. Meer over doelen.

Feedback

Stimuleer het uitwisselen van feedback en complimenten gedurende het jaar. Voorkom dat feedback wordt opgespaard en leidt tot verrassingen. Creëer een groei cultuur. Meer over feedback.

Leerpaden

Help medewerkers te ontwikkelen. Creëer gestructureerde leerpaden of bouw je eigen bibliotheek met leermiddelen en geef medewerkers inzicht in de mogelijkheden . Meer over leren.

Carrierepaden

Blijf medewerkers uitdagen. Geef hen inzicht in de carrieremogelijkheden binnen je bedrijf. Maak duidelijk wat er benodigd is voor een bepaalde functie of rol. Help hen zelfstandig een carrierepad uit te stippelen. Meer over carriérepaden.

Skills

Breng de skills van je organisatie in kaart en zet deze af tegen de skills die je nodig hebt. Maak een skill gap en gebruik deze inzichten als input voor L&D en je recruitment strategie. Meer over skill management

Vind kandidaten

Bespaar kostbare tijd en vindt snel en objectief de medewerker met de juiste skills voor een project of functie. Meer over workforce management

Klaar om je talent ervaring te verbeteren? 👏

N
Verbeter performance
N
Vergroot engagement
N
Toekomstbestendige workforce
The platform
View the platform in a short video demo
Performance
Reviews, 1:1 conversations, Goals (OKRs) and Feedback
Career Framework
Career pathing, Skill gaps, Skill Matrix and Skill analyses.
Learning
Learning tracks, Learning library, Recommendations and analytics.
Learned integraties
Integrations
Effortlessly integrate with the tools you already use