Structuur. Regelmaat. Overzicht.

Een nieuwe methode waarmee iedere manager
zijn medewerkers continu kan ontwikkelen.

Structuur

Knip het jaar op in korte periodes

De manager en medewerker werken iedere periode met een vaste structuur. Zij bepalen samen de doelen met de hoogste prioriteit, maken de doelen concreet met activiteiten en geven feedback. Iedere periode wordt afgesloten met een kort evaluatiegesprek.

agile sprint planning
360 feedback

Inzicht

Gebruik feedback om sterke- en ontwikkelpunten te ontdekken

Gebruiksvriendelijke 360° feedbackrondes helpen de medewerker om inzicht te krijgen in zijn eigen functioneren. Ontvangen feedback vertaalt de medewerker direct naar ontwikkeldoelen.

Richting

Bepaal wat de bedrijfs- en ontwikkeldoelen zijn per medewerker

Learned.io helpt de bedrijfs- en ontwikkeldoelen per medewerker in kaart te brengen. Zo weet de medeweker wat er van hem verwacht wordt. Daarnaast is het zo voor leidinggevende inzichtelijk hoe de medewerker presteert en ontwikkelt. Lees hier alles over prestatie management

Doelen

Opvolging

Maak je doelen concreet met activiteiten

Learned.io geeft op basis van het profiel van de medewerker suggesties voor relevante leeractiviteiten. Kies één van onze aanbevelingen voor onder andere boeken, video’s en trainingen. Of maak bedrijfstrainingen en koppel deze aan doelen van de medewerker. Ideaal voor onboarding of bijvoorbeeld compliance trainingen.

Sprints
Goal

Overzicht

Breng alles samen in een sprint board

Alle (bedrijfs)doelstellingen, leeractiviteiten en feedback worden samengevoegd in één overzicht. Hierdoor weet de medewerker direct wat hem te doen staat. Alle voortgang is inzichtelijk voor de manager.

Stuur bij

Evalueer iedere periode de voortgang

Aan het einde van elke sprint evalueren de manager en medewerker samen in een kort gesprek. Kom hierin snel tot te kern door onze samenvatting rapportages. Bespreek afgelopen periode en plan de volgende.

Sprints
Goal

Motiveer

Maak ontwikkeling inzichtelijk in een eigen ontwikkelplan

Medewerkers werken in hun eigen persoonlijk ontwikkelplan (POP). Alle feedback, doelen en ontwikkelactiviteiten zijn hierin terug te vinden. Zoek op welke skills er binnen jouw organisatie zijn.

Hoe we dit doen?

Bekijk hier de functies van het platform