fbpx

Jobcrafting, ontwikkel sterke punten

Gastblogger: Jacco van den Berg

– 3 minuten leestijd
sterke-punten

Iedereen heeft talenten en het is de uitdaging deze talenten te identificeren en ze in een juiste werkomgeving te ontwikkelen tot sterke punten. Focussen op sterke punten leidt tot betere prestaties bij medewerker, minder ziekteverzuimen en minder verloop en welke organisatie wil dat nu niet?! Met jobcrafting kan dit moois gerealiseerd worden.  

Wat is jobcrafting?

Bij jobcrafting worden, met een schuin oog kijkend naar de sterke punten van medewerkers, kleine veranderingen in functietaken en werkomgeving aangebracht en wordt als het ware een baan om medewerkers heen gebouwd. Het vertrekpunt voor de werkzaamheden die medewerkers (gaan) verrichten en/of de rollen die zij (gaan) vervullen is de medewerker zelf en niet de functiebeschrijving.

Download gratis: E-guide ‘Personeelsverloop’

10 praktische tips & bereken zelf!

Planningsgesprek

  Toen Michelangelo werd gevraagd hoe hij het beeld ‘David’ had gemaakt, antwoordde hij dat hij alles had weggebeiteld dat niet op David leek. Medewerkers kunnen hetzelfde doen met hun baan: weghalen wat hen niet makkelijk afgaat en overhouden wat zij met plezier doen, zij mooi vinden. Jobcrafting avant la lettre

  Dit ‘baanboetseren’, ‘taakknutselen’ of ‘het kneden van het werk’ en niet van medewerkers, biedt medewerkers dus de mogelijkheid hun werk zelf in te richten. Zij kunnen ideeën aandragen binnen het takenpakket. En door werktijden en de werklocatie zodanig aan te passen, kan het bijdragen aan hun werkplezier en persoonlijke- en professionele ontwikkeling. 

  Wat is het resultaat?

  Het resultaat van jobcrafting is een baan die de medewerker het beste past met alle voordelen van dien. Meer werkplezier, een grotere autonomie, meer gebruik van sterke punten (versterk wat werkt!), aanboren van energiebronnen en het dichten van energielekken. En dit alles leidt tot betere prestaties van medewerkers en minder verzuim en verloop.

  Vragenlijst: Jobcrafting in het kort
  • Maak een top 10 van je taken/rollen;
  • Op nummer 1 staat de taak/rol waar je de meeste tijd aan besteedt;
  • Geef de taken/rollen aan waar gebruikt wordt gemaakt van je sterke punten;
  • Geef de taken/rollen aan die je liever kwijt dan rijk bent omdat zij een beroep doen op jouw zwakke punten;
  • Maak een schets van jouw ideale werkdag/werkweek? Wat doe je dan zo al met wie en voor wie?

  Bron: ‘Het GROTE gesprekkenboek’ – Jacco van den Berg

  Met de antwoorden op de vragen uit de box wordt onderzocht of, en met welke (kleine) aanpassingen het werk waardevoller gemaakt kan worden omdat een beroep wordt gedaan op je sterke punten. Dat kan door te sleutelen aan de taken (het wat). Medewerkers gaan meer doen wat zij leuk vinden en doen waar zij al goed in zijn. Door werkzaamheden met andere collega’s (het hoe) te gaan verrichten ontwikkelen medewerker zich ook. Bijvoorbeeld in een ‘meester-gezel constructie’ waarin zij van en met een ervaren rot leren.

  Wat is het resultaat?

  Hieronder een stappenplan dat leidinggevenden ondersteunt bij het realiseren van hun teamdoelstellingen en wel op zo’n wijze dat medewerkers in hun kracht worden gezet. De leidinggevende:

  • bepaalt wat er gedaan moeten worden (doelstellingen, KPI’s, projecten, werkzaamheden);

  • vraagt aan iedere medewerker wat hun gewenste bijdrage is aan deze doelstellingen en nodigt hen hierbij uit ‘in te tekenen’ op voor hun plezierige werkzaamheden waarin een beroep wordt gedaan op hun sterke punten;

  • nodigt vervolgens alle medewerkers uit om hun uitkomsten met elkaar te delen en onderling afspraken te maken wie, waarvoor wordt ingezet (draagkracht = daadkracht);

  • ziet er tot slot op toe dat alles wordt gedaan, in gang wordt gezet om de teamdoelstellingen te realiseren. Immers, ook de door medewerker minder plezierige ervaren taken moeten gedaan worden.  

  De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers hun eigen sterke punten te identificeren en verder te ontwikkelen is groot. Mijn advies is dan ook voorafgaand aan dit teamoverleg een schets te maken (gebruik hiervoor de vragen uit de box) van het ideale taken/rollen pakket en werkomgeving en de voordelen te verwoorden als de leidinggevende en collega’s hier ‘Ja’ tegen zeggen. Nee heb je, ja kun je krijgen. Succes!

  Meer weten?

  Wil je meer weten over personeelsverloop? En hoe je dat aan kunt pakken? Lees ook onze blog ‘Personeelsverloop voorkomen: 10 tips & bereken zelf!’.

  Probeer Learned 14 dagen gratis

  Ontdek waarom Young Capital, Wortell en Mapiq Learned gebruiken om een continue gesprekscyclus te creëeren van moderne ontwikkelgesprekken, 1:1's, feedbackmomenten, en doelen check-ins.

  Great places to work trust Learned
  Learned performance management