Wat is een
HR gesprekscyclus?

Paul Kuijf

– 2 minuted leestijd

De gesprekscyclus of wel de HR-cyclus is de verzameling van alle formele en informele gespreksmomenten tussen de manager en de medewerker over zijn of haar doelen, ontwikkeling en/of carrière. De term HR-gesprekscyclus is enigszins misplaatst omdat deze doet vermoeden dat de HR afdeling bij alle gesprekken betrokken is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Naast de ‘formele’ HR gesprekken zijn er ook gesprekken die enkel plaatsvinden tussen de medewerker en de leidinggevende. Daarom gebruiken veel organisaties ook wel de term ‘gesprekscyclus’. Gemakshalve maken we bij Learned gebruik van de alomvattende term HR-gesprekscyclus.

Hoe ziet een HR-gesprekscyclus er veelal uit?

Planningsgesprek: Je begint het jaar met het doorvertalen van de doelstellingen van de organisatie naar divisies, afdelingen, teams en vervolgens naar de medewerker middels het voeren van een planningsgesprek.

Functioneringsgesprek: In een daaropvolgend functioneringsgesprek wordt de voortgang en de mate van realisatie van de geformuleerde doelstellingen besproken.

Beoordelingsgesprek: Aan het einde van het jaar worden de prestaties getoetst en wordt er gekeken of en in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. De resultaten worden vaak tussen de medewerker en de manager in een beoordelingsgesprek besproken. Het beoordelingsgesprek wordt ook vaak gebruikt om de beloning van de medewerker te bespreken.

Samengevat valt de traditionele HR gesprekscyclus uiteen in 3 verschillende soorten gesprekken die alledrie eenmaal per jaar plaatsvinden.

Het nieuwe beoordelen

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen. In één van onze eerdere blogs beschrijven we de belangrijkste redenen voor organisaties om hun HR-gesprekscyclus te vernieuwen.

Organisaties stappen over op het nieuwe beoordelen, het goede gesprek of een continue dialoog. Hoewel deze methodieken overeenkomsten hebben zijn ze niet hetzelfde. Wat de verschillen zijn tussen het nieuwe beoordelen en het goede gesprek lees je hier. De belangrijkste overeenkomsten zijn in ieder geval duidelijk: Vaker met elkaar in gesprek over doelen en ontwikkeling, en de medewerker meer in de lead van zijn carrière.

Eguide - Vernieuw Performance management in 7 stappen

Vernieuw Performance Management in 7 stappen

Leer hoe je:
N
Performance management vernieuwt met een moderne HR-gesprekscyclus
N
Aan de slag kan met het 'Nieuwe Beoordelen' en een 'Continue dialoog’
N
Het 'Goede Gesprek' kan voeren met handige templates

Bekijk het platform

Bekijk ‘Het Goede Gesprek’ over doelen, skills en carrière in het echt.
Bekijk video demo
Het Goede Gesprek
Organiseer ‘Het Goede gesprek’ over doelen, skills en carrière
Doelen
Houd de focus op doelen. Behoud het overzicht.
Feedback
Medewerkers verzamelen snel en eenvoudig feedback.
Integraties
Integreer moeiteloos met de tools die je al gebruikt
Continue dialoog
Volg goede gesprekken op met doorlopende 1:1’s
Skill framework
Geef medewerkers inzicht in hun skill gap en carrièreperspectief
Leerpaden
Professionaliseer onboarding en de ontwikkeling van skills

Bekijk het platform

Bekijk ‘Het Goede Gesprek’ over doelen, skills en carrière in het echt.
Bekijk video demo
Eguides
Marktontwikkelingen, case studies en praktische tips.
Klantcases
Raak geïnspireerd van de resultaten van onze klanten.
ROI Calculator
Bereken het rendement van een continue dialoog
Blog
Houd je kennis up-to-date met blogs over een continue dialoog
About us
Leer meer over de visie en achtergrond van Learned.io