Learned haalt €1.5 mln op en versnelt de ontwikkeling. Lees meer

Wat is een ‘HR Gesprekscyclus’?

Paul Kuijf

– 3 minuted leestijd
Wat is een HR gesprekscyclus?

De gesprekscyclus of wel de HR cyclus is de verzameling van alle formele en informele gespreksmomenten tussen de manager en de medewerker over zijn of haar doelen, ontwikkeling en/of carrière. De term HR gesprekscyclus is enigszins misplaatst omdat deze doet vermoeden dat de HR afdeling bij alle gesprekken betrokken is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Naast de ‘formele’ HR gesprekken zijn er ook gesprekken die enkel plaatsvinden tussen de medewerker en de leidinggevende. Daarom gebruiken veel organisaties ook wel de term ‘gesprekscyclus’. Gemakshalve maken we bij Learned gebruik van de alomvattende term HR-gesprekscyclus.

Hoe ziet een HR-gesprekscyclus er veelal uit?

Planningsgesprek: Je begint het jaar met het doorvertalen van de doelstellingen van de organisatie naar divisies, afdelingen, teams en vervolgens naar de medewerker middels het voeren van een planningsgesprek.

Functioneringsgesprek: In een daaropvolgend functioneringsgesprek wordt de voortgang en de mate van realisatie van de geformuleerde doelstellingen besproken.

Beoordelingsgesprek: Aan het einde van het jaar worden de prestaties getoetst en wordt er gekeken of en in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. De resultaten worden vaak tussen de medewerker en de manager in een beoordelingsgesprek besproken. Het beoordelingsgesprek wordt ook vaak gebruikt om de beloning van de medewerker te bespreken.

Samengevat valt de traditionele HR cyclus uiteen in 3 verschillende soorten gesprekken die alledrie eenmaal per jaar plaatsvinden.

Het nieuwe beoordelen

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun traditionele HR gesprekscyclus te vernieuwen. In één van onze eerdere blogs beschrijven we de belangrijkste redenen voor organisaties om hun HR-gesprekscyclus te vernieuwen.

Organisaties stappen over op een moderne hr cyclus met o.a. het nieuwe beoordelen, het goede gesprek of een continue dialoog. Hoewel deze methodieken overeenkomsten hebben zijn ze niet hetzelfde. Wat de verschillen zijn tussen het nieuwe beoordelen en het goede gesprek lees je hier. De belangrijkste overeenkomsten zijn in ieder geval duidelijk: Vaker met elkaar in gesprek over doelen en ontwikkeling, en de medewerker meer in de lead van zijn carrière.

Wat is Learned?

Learned ontwikkelt sinds 2018 een performance management tool die bedrijven helpt een continue gesprekscyclus te implementeren. Uniek aan de performance management software van Learned zijn de ontwikkelgesprekken. Met behulp van Artificial Intellengence faciliteert het Performance Management systeem ontwikkelgesprekken op basis van de relevante skills & competenties voor de medewerker. Learned heeft al ruim 100.000 ontwikkelgesprekken eenvoudiger en effectiever gemaakt.

Probeer Learned 14 dagen gratis

Ontdek waarom Young Capital, Wortell en Mapiq Learned gebruiken om een continue gesprekscyclus te creëeren van moderne ontwikkelgesprekken, 1:1's, feedbackmomenten, en doelen check-ins.

Great places to work trust Learned
Learned performance management