Terug

De 11 belangrijkste onderdelen van een performance management model

Een performance management systeem is belangrijk omdat het een gestructureerde aanpak biedt om de prestaties en ontwikkeling van medewerkers te meten, te verbeteren en te volgen. Het helpt organisaties om duidelijke doelen te stellen en de voortgang van medewerkers te monitoren, zodat zij op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de organisatie en waar verbetering mogelijk is.

Een goed performance management systeem biedt daarnaast een kader voor het geven van feedback aan medewerkers en het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, omdat zij beter in staat zijn om hun doelen te begrijpen en te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien kan het helpen om high performers te identificeren en te behouden, wat van cruciaal belang is voor het succes van een organisatie.

 

Voorbeeld van een performance management model

1. Functie- en competentieprofielen: Een duidelijke beschrijving van de kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor de verschillende functies binnen de organisatie;

2. Het bepalen van de doelen van de organisatie en het vertalen hiervan naar individuele doelen en prestatie-indicatoren voor medewerkers;

3. Het inrichten van een feedbackproces waarbij medewerkers regelmatig feedback krijgen op hun prestaties en ontwikkeling van hun manager;

4. 360-graden feedback: Het verzamelen van feedback van meerdere personen in de omgeving van de medewerker, zoals collega’s, leidinggevenden en klanten, om een completer beeld te krijgen van de prestaties van de medewerker;

5. Het voeren van ontwikkelingsgesprekken waarbij de nadruk ligt op groei, ontwikkeling en leren in plaats van beoordeling;

6. Prestatie- en ontwikkelingsplannen: Documenten waarin de doelen en ontwikkelingsbehoeften van de medewerker worden vastgelegd en waarin wordt beschreven hoe deze doelen bereikt kunnen worden;

7. Het bieden van mogelijkheden voor training en opleiding om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen;

8. Een beloningsstructuur: Het belonen van prestaties op een transparante en eerlijke manier, bijvoorbeeld door middel van een prestatiegerichte bonus of promotie;

9. Talent reviews zijn bijeenkomsten waarin managers en andere beoordelaars gezamenlijk de prestaties van medewerkers bespreken en beoordelen. Tijdens deze sessies worden de verschillende beoordelingen op elkaar afgestemd en wordt er gezorgd voor een meer objectieve beoordeling van de prestaties van medewerkers. Op deze manier worden de verschillende subjectieve beoordelingen van managers tegen elkaar afgezet en kan er worden bepaald welke prestaties als high performer worden aangemerkt;

10. Performance dashboards: Overzichten van prestatie-indicatoren en voortgang van individuele en organisatorische doelen, zodat medewerkers hun prestaties kunnen volgen en daarop kunnen inspelen;

11. Exit-interviews: Gesprekken met medewerkers die de organisatie verlaten om feedback te verzamelen over hun ervaringen en eventuele verbeterpunten voor het performance management systeem.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk performance management systeem uniek is en moet worden afgestemd op de doelen en behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over performance management? En hoe je dat het beste kunt organiseren? Lees ook onze blog ‘De ultieme gids voor Performance Management’.

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers