De 3 belangrijkste redenen om het traditionele beoordelingsgesprek te vervangen

— 5 minuten leestijd

Voor veel organisaties was 2020 een bewogen jaar. Financiële tegenslagen, onzekerheid over de economie en een plotselinge transitie naar thuiswerken was de norm. Na een paar maanden ‘wennen’ aan het nieuwe normaal was het voor veel organisaties echter duidelijk dat hun processen voor het managen van medewerkers gewoon door bleven lopen en dat daar eventueel nieuwe invulling aan gegeven moest worden. Een mooi voorbeeld daarvan is het traditionele jaarlijkse beoordelingsgesprek. Is dit gesprek nog van deze tijd nu je jouw medewerkers steeds minder ziet, maar ze juist meer behoefte hebben aan frequent contact? Learned denkt van niet en geeft je de 3 belangrijkste redenen om dit traditionele beoordelingsgesprek te vervangen.

1. Het beoordelingsgesprek wordt gezien als financiële jaarcyclus
Binnen deze methodiek worden er aan het begin van het jaar doelen gesteld waar de medewerker aan het einde van het jaar op wordt afgerekend. Er zijn te weinig beoordelingsmomenten waardoor er onvoldoende rekening wordt gehouden met de snel veranderende omgeving waarbij geformuleerde doelen snel achterhaald kunnen zijn. Een hoge mate van veranderingen vraagt om meer frequente en meer flexibel in te zetten beoordelingen.

2. Het beoordelingsgesprek is vaak enkel top down gericht
Bij het vormen van de beoordeling wordt nog te vaak uitgegaan van het oordeel van enkel de leidinggevende. De medewerker heeft onvoldoende de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen, of om directe collega’s om peer feedback te vragen. Onderzoek van Kilian Wawoe (VU, 2017) laat zien dat medewerkers het gevoel hebben dat de manier waarop beoordelingen tot stand komen niet eerlijk is en maar voor een klein deel te herleiden is naar de daadwerkelijke prestatie. Het blijkt zelfs dat mannen vaak beter worden beoordeeld dan vrouwen omdat zij eerder hun mening durven te geven en hun managers geen zin hebben in conflict. Managers zien vaak op tegen het gesprek omdat ze bang zijn voor verzoeken van de medewerker, zoals bijvoorbeeld behoefte aan een opleidingstraject, waar ze niet direct antwoord op hebben. Het resultaat: frustratie voor beide partijen, geen inhoudelijke gesprekken en geen concrete opvolging.

3. Het beoordelingsgesprek biedt onvoldoende ruimte voor personalisatie
Veel organisaties maken nog gebruiken van uniforme en niet-digitale vragenlijsten bij het beoordelen van medewerkers. Aan de hand van standaard formats en evaluatiecriteria worden medewerkers gescoord op basis van de voortgang van hun doelen. Vragen die onvoldoende kijken naar de vaardigheden, talenten en ambities van de individuele medewerker. Een artikel van HR Praktijk (2018) laat ook zien dat slechts 22% van de medewerkers vindt dat deze beoordelingswijze aansluit op hun daadwerkelijke prestaties en slechts 15% vindt dat deze aansluit op hun vaardigheden. Het resultaat is dat het beoordelingsgesprek gezien wordt als een jaarlijks ‘moetje’, waarbij het standaard evaluatieformulier wordt afgevinkt, ondertekend en vervolgens in de bureaulade verdwijnt. Hoe moet het dan wel?

De vernieuwde HR gesprekscyclus als oplossing

Bij Learned overkomen we deze problemen middels het vernieuwen van de traditionele HR gesprekscyclus. Hierin sturen we op het voeren van periodieke digitale performance reviews in plaats van een jaarlijks beoordelingsgesprek. Deze performance reviews zijn periodieke beoordelingsmomenten die werken op basis van de volgende uitgangspunten:

1. We maken onderscheid tussen verschillende soorten reviews waarmee je kunt sturen op verschillende KPI’s. Denk hierbij aan de prestaties en de aanwezige vaardigheden van je medewerkers. Je kunt zelf evaluatieformulieren opstellen en de opzet laten afhangen van het type review.

2. Bepaal wie verantwoordelijk is voor welke beoordeling. De verschillende type reviews zijn op basis van de methodiek van 360° feedback in te richten.

3. Kijk naar een passende frequentie aan beoordelingen. Hoe vaak een beoordeling plaats moet vinden hangt af van de wensen van de organisatie, maar Learned stuurt op 4 performance reviews per jaar om in ieder geval elk kwartaal stil te staan bij de geleverde prestaties van de medewerkers. In het laatste gesprek van het jaar blik je terug op de voorgaande performance reviews en hanteer je een formeel beloningselement. Je moet het immers toch een keer over salarisverhoging hebben.

4. Personaliseer beoordelingen met custom vragen: voeg custom vragen toe aan je evaluatieformulier om relevante en gepersonaliseerde vragenlijsten te maken voor medewerkers, teams of bijvoorbeeld functiegroepen.

Download de gratis Eguide: Vernieuw performance management

Leer hoe je:

N

Een moderne HR-cyclus implementeert

N

Het 'Nieuwe Beoordelen' toepast

N

Het 'Goede Gesprek' voert met handige templates

Manage remote teams

Wil je alles leren over het vernieuwen van je gesprekscyclus en het moderniseren van performance management binnen jouw organisatie? Download hier onze gratis Eguide voor best practices en voorbeelden van gesprekstemplates voor jouw volgende performance review.

Moderniseer je performance management cyclus met Learned

Het inrichten van de HR gesprekscyclus vormt de basis van wat we bij Learned als je gehele performance management cyclus beschouwen. Aangezien performance management draait om het op continue wijze sturen op prestaties en gedrag kijken we verder dan alleen de periodieke performance reviews. Hierbij faciliteren we doorlopende coaching aan de hand van continue 1-1 gesprekken en laten we medewerkers op eigen initiatief feedback vragen op hun doelen.

Wil jij zien hoe strategy firm Fronteer continue gesprekken en feedback inzet om een groeicultuur te creëren? Lees hier hun verhaal.

Learned-compagnon-performance-management

Hoe Fronteer een groeicultuur creëert met Learned

“In onze zoektocht kwamen wij Learned tegen en dit sloot exact aan op onze uitgangspunten en ambitie”, zegt Leonie Koelmans, Fronteer

Bekijk het platform

Ervaar zelf hoe je een betere Talent experience kan creëeren met het Learned-platform.

Performance management

Vernieuw en digitaliseer je performance management.

Remote teams

Help managers hun teams op afstand productief en betrokken te houden.

Integraties

Integreer moeiteloos met de tools die je al gebruikt

Carrière- en groeipaden

Houd top performers uitgedaagd en voorkom dat zij vertrekken. 

Strategic skill management

Meet de skills van je workforce. Weet of je klaar bent voor de toekomst.

Vrijblijvende demo

Schets de uitdagingen en doelen van je organisatie. Wij laten vrijblijvend zien hoe Learned.io kan helpen.

Eguides

Marktontwikkelingen, case studies en praktische tips.

Klantcases

Raak geïnspireerd van de resultaten van onze klanten.

Blog

Houd je kennis up-to-date met blogs over Talent experience

About us

Leer meer over de visie en achtergrond van Learned.io