Terug

Bedrijfscultuur: wat is het en hoe kun je het verbeteren binnen jouw bedrijf

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Bedrijfscultuur omvat de gedeelde normen, waarden, overtuigingen en gedragspatronen binnen een organisatie, wat invloed heeft op de interactie en samenwerking van medewerkers. Theoretische modellen zoals het Competing Values Framework, Schein’s Model van Organisatiecultuur en het Denison Model bieden inzicht in en analyse van bedrijfscultuur en de kenmerken ervan. Het belang van een sterke bedrijfscultuur ligt in het bevorderen van medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, organisatorische samenhang en prestaties, en het aantrekken en behouden van talent. Het beïnvloeden van de bedrijfscultuur vereist het definiëren van gewenste normen, waarden en gedragingen, communicatie en verankering, en het stimuleren van open communicatie en betrokkenheid. Talentmanagement tooling speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur. Meer weten over de betekenis van bedrijfscultuur? Lees dan verder.

 

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur verwijst naar de gedeelde normen, waarden, overtuigingen en gedragspatronen binnen een organisatie. Het omvat de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, communiceren en samenwerken. Een sterke bedrijfscultuur bevordert betrokkenheid, motivatie en tevredenheid onder werknemers, en beïnvloedt de prestaties en het succes van het bedrijf. Het kan een positieve werkomgeving creëren waarin innovatie, samenwerking en creativiteit worden gestimuleerd. Een gezonde bedrijfscultuur bevordert open communicatie, eerlijkheid, respect en vertrouwen. Het kan ook de basis leggen voor gemeenschappelijke doelen, een duidelijke visie en een gevoel van identiteit en trots bij medewerkers. 

Traditionele jaarlijkse MTO’s volstaan niet meer; Learned biedt realtime metingen voor directe actie. Download onze e-guide over ‘realtime inzicht in de medewerkersbetrokkenheid van je high performers om te ontdekken hoe je betrokkenheid meet, interpreteert en verbetert, zodat je de beste talenten behoudt en kosten bespaart.

 

 

De theorie achter bedrijfscultuur

Over de afgelopen decennia zijn er verschillende theoretische modellen en raamwerken gemaakt om bedrijfscultuur te begrijpen en analyseren. Hier zijn drie van de meestgebruikte modellen:

  1. Het Competing Values Framework (CVF): Dit model classificeert bedrijfsculturen op basis van twee dimensies: interne versus externe focus en flexibiliteit versus stabiliteit. Het identificeert vier cultuurtypen: Clan (gericht op samenwerking en medewerkersbetrokkenheid), Adhocracy (gericht op innovatie en risico’s nemen), Market (gericht op concurrentie en resultaten behalen) en Hierarchy (gericht op structuur en efficiëntie).
  2. Schein’s Model van Organisatiecultuur: Dit model benadrukt de gedeelde basisaannames en waarden die de cultuur van een organisatie vormen. Het bestaat uit drie niveaus: artefacten (zichtbare elementen zoals symbolen en rituelen), waargenomen waarden (uitgesproken overtuigingen en normen) en basisaannames (onbewuste, diepgewortelde overtuigingen die de cultuur beïnvloeden).
  3. Denison Model: Dit model meet de bedrijfscultuur aan de hand van vier hoofddimensies: betrokkenheid (de mate van inzet en motivatie van medewerkers), aanpassingsvermogen (flexibiliteit en reactievermogen van de organisatie), consistentie (interne samenhang en alignment van processen en procedures) en missie (duidelijke visie en richting).

 

Waarom is bedrijfscultuur belangrijk?

Een sterke bedrijfscultuur brengt verschillende voordelen en neveneffecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Medewerkerstevredenheid en betrokkenheid: Een sterke bedrijfscultuur zorgt voor een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen identificeren met de doelen en waarden van het bedrijf. Dit leidt tot hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, wat op zijn beurt kan leiden tot hogere productiviteit, lagere verloopcijfers en een verbeterde werknemerservaring.
  2. Organisatorische samenhang en prestaties: Ook kan het ervoor zorgen dat er een gemeenschappelijk begrip en richting ontstaaat binnen de organisatie. Medewerkers delen dezelfde normen, waarden en gedragspatronen, waardoor er een gevoel van samenhang en eenheid ontstaat. Dit bevordert effectieve samenwerking, communicatie en besluitvorming, wat leidt tot verbeterde organisatorische prestaties en het behalen van doelstellingen.
  3. Aantrekken en behouden van talent: Een sterke bedrijfscultuur kan een belangrijke rol spelen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Potentiële werknemers worden aangetrokken tot organisaties met een positieve en ondersteunende cultuur die hun persoonlijke en professionele groei stimuleert. Bovendien zullen werknemers die zich goed voelen binnen de bedrijfscultuur eerder geneigd zijn om bij het bedrijf te blijven, waardoor de organisatie talent kan behouden en continuïteit kan waarborgen.

 

Hoe beïnvloed je de bedrijfscultuur

Een bedrijf kan de bedrijfscultuur actief beïnvloeden door middel van verschillende strategieën. Het begint met het definiëren van gewenste normen, waarden en gedragingen die de cultuur moeten weerspiegelen. Deze definitie moet worden gecommuniceerd en verankerd in de hele organisatie, bijvoorbeeld door middel van trainingen, workshops en interne communicatie. Belangrijk is dat het topmanagement een cruciale rol speelt door het goede voorbeeld te geven en de gewenste cultuur te ondersteunen in hun beslissingen en acties. Daarnaast kan het bevorderen van open communicatie, betrokkenheid van medewerkers en het stimuleren van teambuildingactiviteiten bijdragen aan het vormgeven van een sterke bedrijfscultuur. Het beloningssysteem kan ook worden aangepast om gewenst gedrag te stimuleren en te waarderen. Het creëren van een cultuur die medewerkers motiveert, betrokken houdt en hen in staat stelt om hun potentieel te benutten, is essentieel voor het succes en de groei van een organisatie.

Het HR-team draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur door beleid en programma’s te ontwikkelen en te implementeren die organisatiewaarden ondersteunen. Ze faciliteren effectieve communicatie, bieden training en ontwikkeling voor medewerkers, bevorderen diversiteit en inclusie, stimuleren werk-privébalans en creëren een gezonde werkomgeving. Op die manier voelen medewerkers zich gewaardeerd en gesteund.

 

Wat is de rol van tooling in het stimuleren van een positieve bedrijfscultuur?

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten systemen die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Wanneer we specifiek kijken naar talentmanagement tooling speelt dit een cruciale rol bij het stimuleren van een positieve bedrijfscultuur. Deze tools kunnen helpen bij het identificeren, aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent binnen een organisatie. Talentmanagement software en platforms bieden functionaliteiten zoals talentwerving, prestatiebeheer, competentiebeoordeling, loopbaanontwikkeling en successieplanning. Met deze tools implementeren bedrijven gestructureerde, objectieve processen en ondersteunen medewerkers bij groei en ontwikkeling. Dit cultiveert een cultuur van leren, groei en waardering, wat medewerkers motiveert om hun vaardigheden te benutten. Talentmanagement tooling faciliteert transparantie en communicatie tussen medewerkers en managers, wat openheid en samenwerking bevordert. De tools helpen bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers hun potentieel kunnen benutten en gedijen. Ze dragen bij aan een positieve bedrijfscultuur en stimuleren betrokkenheid en prestaties binnen de organisatie.

 

Met Learned meet en verbeter je jouw bedrijfscultuur

Meten is weten. Daarom kun je met de Learned Survey module eenvoudig doorlopende enquêtes uitsturen die jouw helpen bij het meten van bijvoorbeeld de tevredenheid en betrokkenheid van je medewerkers. Met realtime inzichten zie je direct of je HR initiatieven de gewenste impact hebben op het verbeteren van je bedrijfscultuur. Interesse in het verbeteren van je bedrijfscultuur? Lees hier hoe de Performance Management module van Learned je hierbij kan helpen.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen