Terug

Interne communicatie: Wat is het en hoe pas je het effectief toe?

door Danique Geskus | nov 8, 2023

In deze blog zullen we het belangrijke thema van interne communicatie in organisaties verkennen. Effectieve interne communicatie is de lijm die teams en afdelingen bij elkaar houdt, de bedrijfscultuur vormgeeft en de organisatie naar succes leidt. In deze blog zullen we niet alleen de verschillende vormen van interne communicatie onderzoeken, maar ook de drie belangrijkste best practices ontdekken die organisaties kunnen helpen om effectieve interne communicatie te bevorderen. Laten we samen op weg gaan naar een beter begrip van dit cruciale onderwerp! De betrokkenheid van je medewerkers is een belangrijk onderwerp wanneer het gaat om interne communicatie. Download onze e-guide over ‘realtime inzicht in de medewerkersbetrokkenheid van je high performers om te ontdekken hoe je betrokkenheid meet, interpreteert en verbetert, zodat je de beste talenten behoudt en kosten bespaart.

 

 

Wat is de definitie van interne communicatie in organisaties?

Interne communicatie verwijst naar het proces van uitwisseling van informatie, ideeën, en berichten binnen een organisatie, tussen medewerkers, afdelingen en management. Het speelt een essentiële rol in het bevorderen van een samenhangende bedrijfscultuur, het delen van bedrijfsdoelstellingen, het verspreiden van belangrijke updates en het stimuleren van betrokkenheid en teamwerk. Effectieve interne communicatie verhoogt de productiviteit, bevordert begrip, vermindert conflicten en vergemakkelijkt de besluitvorming. Met behulp van diverse kanalen, zoals internetten, e-mails, vergaderingen en sociale platforms, kunnen organisaties een transparante en open communicatiestructuur opbouwen om het succes van de onderneming te bevorderen.

 

 

Soorten interne communicatie

Binnen de gemiddelde organisatie vindt er ontzettend veel interne communicatie plaats. Steeds vaker gebeurt dit digitaal. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten programma’s en applicaties, die elk weer een andere toepassing hebben. Toch is interne communicatie nog breder dan dat. We hebben alle vormen voor je op een rijtje gezet:

 1. E-mails: Traditionele e-mails worden veel gebruikt voor het verzenden van formele berichten, aankondigingen, rapporten en individuele communicatie tussen medewerkers en afdelingen.
 2. Intranet: Een intern communicatieplatform dat toegankelijk is voor alle medewerkers, waar ze nieuws, bedrijfsupdates, evenementen, documenten en andere relevante informatie kunnen vinden.
 3. Teamvergaderingen: Regelmatige bijeenkomsten waarin teamleden samenkomen om projectvoortgang te bespreken, ideeën uit te wisselen en problemen op te lossen.
 4. Bedrijfsnieuwsbrief: Een periodieke nieuwsbrief die belangrijke bedrijfsontwikkelingen, successen, evenementen en updates communiceert naar alle medewerkers.
 5. Sociale internetplatforms: Intern gebruik van sociale media-achtige platforms waar medewerkers kunnen samenwerken, discussiëren, informatie delen en feedback geven.
 6. Bedrijfsbijeenkomsten en -evenementen: Grote bijeenkomsten, zoals townhall-meetings, conferenties en trainingssessies. Hierin kunnen de leidinggevenden belangrijke boodschappen overbrengen en medewerkers de kans krijgen om vragen te stellen.
 7. Digitale prikborden: Elektronische borden waarop mededelingen, aankondigingen en belangrijke informatie worden gepost voor alle medewerkers om te zien.
 8. Persoonlijke gesprekken: Informele en persoonlijke interacties tussen medewerkers en hun leidinggevenden om feedback te geven, problemen op te lossen en betrokkenheid te vergroten.
 9. Bedrijfsmagazines: Gedrukte of digitale publicaties die diepgaandere informatie bevatten over de bedrijfscultuur, prestaties, verhalen van medewerkers en andere interessante inhoud.
 10. Interne chat- en berichten apps: Snelle en informele communicatiekanalen zoals Slack of Microsoft Teams waarmee teams en medewerkers direct met elkaar kunnen communiceren.

 

 

Best practices voor het verbeteren van interne communicatie

Dit scala aan toepassingen betekent natuurlijk niet dat je deze ook allemaal moet inzetten als organisatie. De methoden die het beste werken hangt altijd af van bijvoorbeeld je bedrijfsvoering en je cultuur. Daarnaast is het handig om rekening te houden met de volgende best practices als het gaat om effectieve interne communicatie.

  • Transparantie en openheid: Zorg voor een cultuur waarin transparantie en openheid worden gestimuleerd. Medewerkers moeten zich vrij voelen om ideeën, feedback en zorgen te delen zonder angst voor repercussies. Leidinggevenden moeten eerlijk en duidelijk communiceren over bedrijfsdoelen, prestaties en uitdagingen.
  • Gebruik van diverse communicatiekanalen: Implementeer een scala aan communicatiekanalen om aan de verschillende behoeften van medewerkers te voldoen. Gebruik e-mails voor formele aankondigingen, internet voor belangrijke documenten en updates, sociale platforms voor interactie en samenwerking, en teamvergaderingen voor diepgaande discussies.
  • Tweerichtingsverkeer en betrokkenheid stimuleren: Moedig tweerichtingsverkeer aan in de communicatie. Luister actief naar de feedback van medewerkers en reageer op hun vragen en zorgen. Creëer ook mogelijkheden voor medewerkers om hun ideeën te delen en deel te nemen aan de besluitvorming. Betrokkenheid van medewerkers vergroot hun gevoel van eigenaarschap en loyaliteit aan de organisatie.

 

 

Stimuleer interne communicatie en een feedbackcultuur met Learned

Transparantie, openheid en tweerichtingsverkeer zijn allemaal essentiële onderdelen als het gaat om effectieve interne communicatie. Met Learned sturen we op het doorlopend uitwisselen van feedback en het aangaan van een continue dialoog. We geloven in regelmatige, korte gesprekken voor effectieve coaching en ontwikkeling, niet slechts één jaarlijks moment. 

Learned performance-app UI, performance review

Learned helpt je de uitkomsten van je MTO’s te interpreteren en prioriteiten te stellen bij het verbeteren van de betrokkenheid door je inzicht te geven in je score t.o.v. vergelijkbare organisaties (Benchmarken). In dit voorbeeld zie je dat voor deze organisatie het thema “Leiderschap” laag scoort en dat de benchmark veel hoger ligt. Duidelijk iets om te verbeteren. Aan de andere kant zie je ook dat het thema “compensatie” relatief laag scoort. Hiervan is alleen ook de benchmark lager. Zodoende, hoeft hier minder prioriteit aan gegeven te worden. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

 

FAQ

Hoe meet en evalueer je de effectiviteit van de verschillende soorten interne communicatiekanalen binnen een organisatie?

Om de effectiviteit van verschillende soorten interne communicatiekanalen binnen een organisatie te meten en te evalueren, zetten organisaties diverse methoden in zoals enquêtes en feedbacktools om directe input van medewerkers te verzamelen. Analytics van digitale communicatieplatforms bieden ook inzicht in engagement en bereik. Het is belangrijk om vooraf duidelijk gedefinieerde doelstellingen te hebben. De verzamelde data kun je dan afzetten tegen deze doelstellingen om te zien waar verbetering nodig is.

 

Kunnen er voorbeelden gegeven worden van specifieke uitdagingen of valkuilen bij het implementeren van effectieve interne communicatie? En hoe deze aan te pakken?

Specifieke uitdagingen bij het implementeren van effectieve interne communicatie omvatten vaak het bereiken van alle medewerkers, vooral in geografisch verspreide teams, en het zorgen voor consistentie in berichten. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een strategische mix van communicatiekanalen en een duidelijk beleid dat flexibiliteit biedt voor lokale aanpassingen, maar ook de kernboodschappen behoudt.

 

Zijn er case studies of praktijkvoorbeelden van organisaties die succesvolle interne communicatiestrategieën hebben geïmplementeerd, en wat kunnen we daarvan leren?

Case studies en praktijkvoorbeelden tonen aan dat organisaties die succesvolle interne communicatiestrategieën implementeren vaak een duidelijke visie hebben op de rol van communicatie in hun organisatiecultuur. Ze investeren in training voor leiders en medewerkers om effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen. Zo passen ze regelmatig hun strategieën aan op basis van medewerkersfeedback en veranderende bedrijfsbehoeften. Leren van deze voorbeelden benadrukt het belang van flexibiliteit, openheid voor feedback, en de voortdurende evaluatie van de communicatie-efficiëntie.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen