Terug

Wat zijn SMART doelstellingen en hoe pas je ze toe?

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Het stellen van effectieve doelen wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Maar dit is niet per definitie eenvoudig. Sommige doelen zijn vaag en moeilijk te meten, terwijl andere specifiek en meetbaar zijn. SMART doelstellingen vallen in de laatste categorie en spelen een essentiële rol in het behalen van individuele, team- en organisatiedoelen. In dit blog zullen we dieper ingaan op de SMART methode, waarom het van belang is en hoe je het kunt toepassen voor succes in jouw organisatie. Direct aan de slag met het opstellen van doelstellingen? Download onze gratis template voor het voeren van een doelstellingengesprek.

 

Wat zijn SMART Doelstellingen?

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdsgebonden. We hebben de 5 SMART doelstellingen op een rijtje gezet met voorbeelden over hoe SMART formuleren:

1. Specifiek: smart doelen moeten duidelijk en concreet zijn. Ze mogen geen ruimte laten voor interpretatie of verwarring. Een specifiek doel beantwoordt de vragen: wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Voorbeeld: Medewerker Clara zal in de komende zes maanden de omzet verhogen door 10% in de regio Noord-Nederland te genereren.

 

2. Meetbaar: SMART doelen moeten meetbare criteria hebben om de voortgang en het succes ervan te evalueren. Hierdoor kun je objectief bepalen of het doel is bereikt.

Voorbeeld: Tegen het einde van het kwartaal zal de klanttevredenheid verhoogd zijn van 75% naar 85% op basis van klanten enquêtes.

 

3. Acceptabel: SMART doelen moeten haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen en tijd. Ze moeten ambitieus zijn, maar niet zo onrealistisch dat ze ontmoedigend worden.

Voorbeeld: Het team zal de productiviteit verhogen door het aantal bugs in de software met 20% te verminderen zonder extra personeel in te huren.

 

4. Relevant: SMART doelen moeten relevant zijn voor de missie en strategie van de organisatie. Ze moeten bijdragen aan het grotere geheel.

Voorbeeld: ​​Het marketingteam zal een nieuwe social media-campagne lanceren om de merkbekendheid te vergroten, in lijn met de strategische groeiplannen van het bedrijf.

 

5. Tijdgebonden: SMART doelen moeten een duidelijke deadline hebben. Dit helpt om focus te behouden en verantwoording af te leggen.

Voorbeeld: Binnen zes maanden zal de afdeling HR het verloop van medewerkers verminderen van 15% naar 10% door een verbeterd retentiebeleid te implementeren.

 

Waarom zijn ze belangrijk?

De SMART methode bieden verschillende voordelen:

  • Duidelijkheid en Focus: specifieke doelen geven duidelijkheid over wat er moet worden bereikt en wat de prioriteit heeft.
  • Meetbare Resultaten: met meetbare doelen kun je objectief evalueren of je op de goede weg bent om je doel te bereiken.
  • Motivatie: SMART doelen kunnen motiverend zijn omdat ze een gevoel van prestatie en vooruitgang bevorderen.
  • Efficiëntie: ze helpen tijd en middelen efficiënter te gebruiken door te voorkomen dat er energie wordt verspild aan vage doelen.
  • Accountabiliteit: SMART doelstellingen maken het gemakkelijker om verantwoording af te leggen, omdat de criteria voor succes duidelijk zijn.

beoordelingsgesprek en planningsgesprek eenvoudig voeren met het benchmarken van resultaten

Learned helpt je de uitkomsten van je MTO’s te interpreteren en prioriteiten te stellen bij het verbeteren van de betrokkenheid door je inzicht te geven in je score t.o.v. vergelijkbare organisaties (Benchmarken). Probeer Learned nu 14 dagen gratis! In dit voorbeeld zie je dat voor deze organisatie het thema “Leiderschap” laag scoort en dat de benchmark veel hoger ligt. Duidelijk iets om te verbeteren. Aan de andere kant zie je ook dat het thema “compensatie” relatief laag scoort. Hiervan is alleen ook de benchmark lager. Zodoende, hoeft hier minder prioriteit aan gegeven te worden.

 

Hoe formuleer je SMART doelstellingen?

Hier zijn de stappen om SMART doelstellingen toe te formuleren:

 1. Definieer specifiek: wees heel duidelijk over wat je wilt bereiken en waarom het belangrijk is.
 2. Maak meetbaar: bepaal hoe je succes zult meten, bijvoorbeeld met behulp van cijfers, percentages of andere meetbare criteria.
 3. Stel haalbaar: zorg ervoor dat het doel binnen de beschikbare middelen en tijd kan worden bereikt.
 4. Houd het relevant: zorg ervoor dat het doel bijdraagt aan de bredere missie en doelen van de organisatie.
 5. Bepaal tijdgebonden: stel een duidelijke deadline voor het bereiken van het doel.

Het toepassen van SMART doelstellingen in jouw organisatie kan de effectiviteit en efficiëntie van doelen aanzienlijk verbeteren. Het is een krachtig hulpmiddel om iedereen op één lijn te krijgen en te houden bij het nastreven van succes.

 

Learned: de partner bij het implementeren van SMART doelstellingen in jouw organisatie

Learned biedt geavanceerde functionaliteiten om SMART doelstellingen op te stellen, te volgen en te evalueren. Met Learned kun je doelen creëren die specifiek zijn voor individuele medewerkers, meetbaar zijn in termen van vooruitgang en succes, en volledig in lijn zijn met de bredere strategische doelstellingen van je organisatie. Dit stelt je in staat om doelen vast te stellen die niet alleen ambitieus zijn, maar ook haalbaar binnen de beschikbare middelen en tijd. 

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen