Terug

Stimuleer de groei van medewerkers met Het Goede Gesprek

Welkom bij onze blog over “Het Goede Gesprek”! In dit verhaal zullen we dieper ingaan op deze cruciale en constructieve dialoog tussen werkgevers en werknemers. Het Goede Gesprek draait om open communicatie, vertrouwen en begrip, en speelt een essentiële rol bij het bevorderen van werknemersbetrokkenheid, talentbehoud en een positieve werkcultuur. We zullen de verschillende onderdelen van Het Goede Gesprek verkennen en het onderscheid tussen deze benadering en traditionele beoordelingsgesprekken onderzoeken.

 

Wat is Het Goede Gesprek?

Het Goede Gesprek is een cruciaal en constructief dialoog tussen werkgevers en werknemers dat openheid, vertrouwen en begrip bevordert. Het draait om effectieve communicatie, waarbij beide partijen hun inzichten, verwachtingen en behoeften delen om samen doelen te stellen, prestaties te verbeteren en problemen op te lossen. Dit helpt de werknemersbetrokkenheid te vergroten, talent te behouden en een positieve werkcultuur te bevorderen. Het Goede Gesprek omvat feedback, loopbaanontwikkeling, welzijnsondersteuning en erkenning, waardoor organisaties en hun medewerkers kunnen groeien en bloeien.

 

Uit welke onderdelen is Het Goede Gesprek opgebouwd?

Om zelf te kunnen starten met het voeren van Het Goede Gesprek moet je natuurlijk goed weten wat je precies voor gespreksonderwerpen aan bod moet laten komen. Wij vinden het belangrijk om in ieder stil te staan bij de volgende onderdelen. 

 1. Feedback: Het geven en ontvangen van constructieve feedback over prestaties, gedrag en ontwikkeling. Dit bevordert verbetering en groei.
 2. Doelen stellen: Gezamenlijk bepalen van heldere doelstellingen en verwachtingen, zodat werknemers weten wat er van hen wordt verwacht en hoe ze kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen.
 3. Loopbaanontwikkeling: Bespreken van de carrièredoelen en mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling van de werknemers.
 4. Welzijnsondersteuning: Aandacht voor het welzijn en de balans tussen werk en privé van werknemers, en indien nodig, het bieden van ondersteuning.
 5. Erkenning en waardering: Het tonen van waardering voor de inzet en prestaties van werknemers, wat hun motivatie en betrokkenheid vergroot.
 6. Problemen oplossen: Openlijk bespreken en aanpakken van eventuele uitdagingen of conflicten op de werkvloer.
 7. Toekomstplanning: Het kijken naar de toekomstige behoeften van de organisatie en hoe werknemers daaraan kunnen bijdragen.

Door al deze onderdelen in Het Goede Gesprek te integreren, ontstaat een positieve en ondersteunende werkomgeving waarin zowel werknemers als werkgevers zich gehoord en gewaardeerd voelen, wat leidt tot betere samenwerking en prestaties.

 

Wat is het verschil van Het Goede Gesprek met een beoordelingsgesprek?

Steeds meer bedrijven stappen af van traditionele beoordelingsgesprekken en starten met het voeren van Het Goede Gesprek. Maar wat is nu precies het verschil? 

Doel:

 • Het Goede Gesprek legt de nadruk op openhartige dialogen tussen werkgevers en werknemers, met een gemeenschappelijk streven naar begrip en samenwerking. Het beoogt groei en ontwikkeling.
 • Een traditioneel beoordelingsgesprek beperkt zich vaak tot eenzijdige evaluatie van de prestaties door de werkgever, met beperkte ruimte voor interactie.

Frequentie:

 • Het Goede Gesprek wordt regelmatig gevoerd, afgestemd op de behoeften, en is een continu proces.
 • Een traditioneel beoordelingsgesprek vindt doorgaans jaarlijks plaats, wat leidt tot langere periodes zonder formele feedback.

Onderwerpen:

 • Het Goede Gesprek bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, zoals doelstellingen, loopbaanontwikkeling, welzijn en feedback, evenals toekomstplanning.
 • Een traditioneel beoordelingsgesprek richt zich voornamelijk op prestatiebeoordelingen, terwijl andere cruciale aspecten van het werk soms worden verwaarloosd.

Dynamiek:

 • Het Goede Gesprek bevordert een evenwichtige dynamiek tussen werkgevers en werknemers, waarbij beide partijen gelijkwaardig worden betrokken bij de dialoog.
 • Een traditioneel beoordelingsgesprek kan een hiërarchische indruk achterlaten, waarbij de werkgever als beoordelaar fungeert en de werknemer wordt beoordeeld.

In het kort: Het Goede Gesprek staat voor een meer open, ontwikkelingsgerichte en voortdurende benadering van communicatie tussen werkgevers en werknemers, terwijl een traditioneel beoordelingsgesprek zich vaak beperkt tot een jaarlijkse evaluatie van prestaties. Het bevordert een positieve samenwerkingsomgeving!

 

Voer het Goede Gesprek met bewezen gesprek templates in Learned

Wil je ook aan de slag met Het Goede Gesprek maar weet je nog niet precies hoe je het gesprek moet voorbereiden? Met het Learned-platform kun je direct aan de slag met de templates voor Het Goede Gesprek. Deze zijn inmiddels al door meer dan 200 organisaties meerdere keren gebruikt om zo vele duizenden Goede Gesprekken te voeren!

Gratis downloads

Functioneringsgesprek (Nieuwe stijl)

Additional Resource

All resources >

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers