Webinar: “Ontwerp je nieuwe HR Cyclus” Reserveer je plek

Formulier

Planningsgesprek
(Doelstellingengesprek)

Learned-eguide-ontwerp-hr-cyclus-2000

Het planningsgesprek (of doelstellingengesprek) is het eerste gesprek in een traditionele HR cyclus van een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. In dit gesprek bepalen de medewerker en leidinggevende de te behalen doelstellingen en leggen zij deze vast. Ga je aan de slag met het planningsgesprek of doelstellingengesprek? Maak dan gebruik van dit gratis formulier.

Bevat:

N

Best practise template voor zakelijke- en leerdoelen

N

Tips om doelen meetbaar en concreet te formuleren


  Download gratis

  Hoe het planningsgesprek werkt

  In het planningsgesprek gaat de medewerker in gesprek met de leidinggevende. Samen worden de doelstellingen bepaald voor de opgegeven periode. De periode betreft veelal een jaar. De medewerker neemt hierbij het initiatief en de leidinggevende vult de doelen aan. Afhankelijk van het type organisatie wordt bepaald welke type doelstellingen worden opgesteld. De doelstellingen vallen uiteen in zakelijke doelen en leerdoelen. Leerdoelen vallen op hun beurt uiteen in doelen voor competenties (gedrag) en professionele en technische skills. De doelstellingen kunnen het beste volgens het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) of het OKRs (Objectives and Key Results) principe worden opgesteld. Door de doelen volgens het SMART of OKRs principe op te stellen wordt automatisch duidelijk wat de verwachte resultaten zijn ten tijde van het voortgangsgesprek en/of functioneringsgesprek.

  Download voorbeeld planningsgesprek (doelstellingengesprek)

  Download een voorbeeld van het planningsgesprek in pdf. Met dit voorbeeld kun je eenvoudig zelf aan de slag met het planningsgesprek. Wil je niet aan de slag met losse PDF’s? Dit template is ook beschikbaar in het Learned-platform. Bekijk in een video demo hoe ook jij het ideale planningsgesprekken kunt faciliteren in een fractie van de tijd.

  Meest besproken onderwerpen

  In het plannings- of doelstellingengesprek wordt er ingegaan op zakelijke en/of leerdoelen.

  Zakelijke doelen

  • Hoe kan je bijdragen aan de organisatie- en/of teamdoelen?
  • Wat worden de belangrijkste projecten waar je mee aan de slag gaat?
  • Wat zijn de belangrijkste KPI’s die je wilt behalen in de komende periode?
  • Welke ondersteuning heb je nodig om je zakelijke doelen te behalen?

  Leerdoelen

  • Op basis van je ontvangen 360° feedback op kernwaarden, competenties en skills, wat zou je dan willen ontwikkelen? 
  • Welke competenties en skills relevant voor je functie wil je verder ontwikkelen?
  • Welke competenties en skills die je nodig hebt voor een volgende interne stap wil je ontwikkelen?
  • Welke leermiddelen en ondersteuning heb je nodig om je doelstellingen te behalen?
  • Welke trainingen en certificering moet/wil je (opnieuw) halen?

  Tips voor de HR afdeling.

  Voordat we ingaan op de tips voor HR omtrent het faciliteren van het planningsgesprek geven we je enkele van de veelgehoorde uitdagingen bij onze klanten voordat ze hun planningsgesprek met Learned organiseerde.
  • Maak gebruik van slimme software. Zonder software was het HR team vaak maanden bezig om het planningsdocument (ondertekend) terug te krijgen. Door de duur van dit proces verviel zelfs het voortgangsproces soms.
  • Werk met een kwalitatief template. De kwaliteit van het gesprek en de opgestelde doelen is veelal laag. Zeker voor onervaren managers is het lastig om het gesprek – zonder duidelijk template – te structureren en kwalitatieve doelen op te stellen a.d.v. het SMART of OKR framework.
  • Koppel medewerker doelen aan team- en organisatiedoelen. De opgestelde doelstellingen van de medewerker lagen veelal niet in lijn met de doelen van het team en de organisatie.
  • Zorg ervoor dat doelen worden opgevolgd. Na afloop van het doelstellingengesprek wordt er te weinig opvolging gegeven aan de doelen. Het PDF verslag wordt vaak ‘opgeborgen’. Er is te weinig opvolging n.a.v. het gesprek. Software met automatische reminders is hierbij van onschatbare waarde.
  • Plaats medewerkers in de lead. Medewerkers worden onvoldoende uitgedaagd om zelf hun doelstellingen te definiëren. Er heerst vaak een top-down methodiek.
  • Focus meer op de talenten van de medewerker. Als laatste, maar zeker ook een belangrijk punt zien we dat er vaak een tekort is aan focus op talenten. De opgestelde leerdoelen zijn vaak hetzelfde voor iedereen in dezelfde functietitel.

  Tips voor de leidinggevende

  Voor leidinggevenden is het planningsgesprek een belangrijk moment om er voor te zorgen dat je team aligned is en zich richt op de belangrijkste prioriteiten. Hierbij enkele tips om het planningsgesprek goed te laten verlopen voor leidinggevenden.

  Zakelijke doelen

  • Let er op dat de zakelijke doelen van de medewerker afgestemd zijn met de doelstellingen van je team en/of de organisatie.
  • Zorg er voor dat je duidelijk voor ogen hebt wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor jouw team en medewerkers.
  • Daag medewerkers uit om zelf met een voorstel te komen voor hun zakelijke doelstellingen. Dit verhoogt de betrokkenheid.
  • Probeer er voor te zorgen dat medewerkers werken aan projecten en/of werkzaamheden waar zij goed in zijn, zich in willen ontwikkelen en energie van krijgen. Dit zorgt voor een beter resultaat.
  • Komt de medewerker met een doelstelling voor een project en/of resultaatgebied waar je het niet mee eens bent, probeer dan te begrijpen waarom de medewerker dit voorstelt. Wellicht is dit een mooie groeikans voor de organisatie!
  • Zorg ervoor dat doelstellingen worden opgebroken in kleine activiteiten of concrete en meetbare resultaatgebieden met duidelijke deadlines. Een bekende techniek hiervoor is OKRs. Daar lees je hier meer over.

  Leerdoelen

  • Zorg er als manager voor dat je weet welke competenties en/of skills ondervertegenwoordigd zijn in je team. Dit helpt je bij het bepalen van ontwikkeldoelen.
  • Heb je als manager scherp welk leeraanbod je organisatie aanbiedt of waar je dit kunt achterhalen?
  • Maak gebruik van input uit de  voortgangs- of functioneringsgesprekken met 360° feedback op bijvoorbeeld de kernwaarden of competenties en skills uit het functieprofiel van de medewerker.
  • Kijk eens naar het functieprofiel van de medewerker of analyseer de werkzaamheden van de medewerker? Wat gaat goed en kan nog verder ontwikkeld worden?
  • Focus niet alleen op ontwikkelgebieden maar juist ook op talenten. Wat zijn de talenten van de medewerker waar hij of zij nog verder in kan groeien en richting de toekomst een interne stap in door kan maken?

  Tips voor de medewerker

  Voor medewerkers is het doelstellingengesprek er enerzijds om de verwachting naar jou duidelijk te maken. Welke doelstellingen moeten worden behaald om tot een goede prestatie te komen en welke competenties en kennis wordt er verwacht dat je verder ontwikkelt. Anderzijds is het doelstellingengesprek de uitgelezen mogelijkheid om hun wensen qua verdere ontwikkeling en groei af te stemmen. Hierbij enkele tips:

  Zakelijke doelen

  • Denk voorafgaand aan het gesprek na over hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de team- en organisatiedoelen.
  • Ga bij jezelf af wat voor projecten of werkzaamheden jou energie geven.

  Leerdoelen

  • Bekijk voorafgaand aan het gesprek eventuele ontvangen 360° feedback op de kernwaarden, competenties en skills en vertaal dit naar mogelijke leerdoelen.
  • Ga bij jezelf af welke competenties en/of skills jou verder kunnen helpen in je huidige functie?
  • Of bekijk de competenties en skills die je nodig hebt voor een functie die je ambieert binnen het bedrijf.
  • Ga bij de competenties en skills op onderzoek uit naar welke leermiddelen het bedrijf aanbiedt om deze te ontwikkelen. Maak een shortlist.

  Vastleggen van het gesprek

  Het is belangrijk om de uitkomsten van het plannings- of doelstellingengesprek schriftelijk vast te leggen.  Het is een samenvatting van alles dat besproken is en waarbij de opgestelde doelstellingen en actiepunten worden vermeld. Het is ook denkbaar dat het verslag van het gesprek te laten ondertekenen door de medewerker en de leidinggevende.

  Planningsgesprekken met Learned

  Met Learned organiseer je jouw perfecte plannings-, ontwikkel, of functioneringsgesprek  in een fractie van de tijd. Het planningsgesprek template is direct beschikbaar in Learned en maakt de voorbereiding een eitje. Met de krachtige functies om direct vanuit het gesprek concrete zakelijke- en leerdoelen op te stellen wordt het voor medewerkers en leidinggevenden een stuk eenvoudiger om een goed gesprek te voeren. En de automatische notificaties en krachtige dashboarding helpen je als HR veel tijd te besparen in het monitoren en analyseren van het gesprek. Bekijk in een video demo hoe ook jij het ideale planningsgesprek kunt faciliteren in een fractie van de tijd. Of lees hier hoe een van onze klanten Tensing 34% meer doelen heeft opgesteld door te werken met Learned.

  Probeer Learned 14 dagen gratis

  Ontdek waarom Young Capital, Wortell en Mapiq Learned gebruiken om een continue gesprekscyclus te creëeren van moderne ontwikkelgesprekken, 1:1's, feedbackmomenten, en doelen check-ins.

  Great places to work trust Learned
  Learned performance management