Actiegericht prestatiemanagement

Bedrijfs- en persoonlijke doelen in één 
up-to-date overzicht per medewerker.

Los Angeles

Overzicht

Een overzicht van alle doelen per medewerker

Iedere medewerker heeft een overzicht van al zijn bedrijfs- en ontwikkeldoelen. Managers zien de status per doel. De medewerker en manager koppelen activiteiten aan doelen om ze concreet te maken.

Type doelstellingen

Doelen voor prestatie en ontwikkeling

Medewerkers kunnen aan de slag met bedrijfsdoelstellingen gericht op prestatie. Daarnaast stellen zij eenvoudig doelstellingen op voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden of het vergroten van hun kennis van een bepaald topic.

Los Angeles

Kennispartners

Suggesties voor activiteiten
om doelen concreet te maken

De Learned.io content library geeft op basis van het profiel en het doel van de gebruiker suggesties voor handige video’s, boeken en/of artikelen. Voeg als bedrijf hier ook eenvoudig je eigen opleidingsmateriaal aan toe.

Los Angeles

Zelf proberen?

Wat zijn jouw doelen?