fbpx

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers.

Focus in Het Goede Gesprek op sterke punten!

Focus in Het Goede Gesprek op sterke punten!

Focus op sterke punten is een ingrediënt van Het Goede Gesprek. De ‘sterke punten’-
benadering stelt dat als medewerkers werkzaamheden verrichten waar ze (al) goed in zijn, dit
tot nog betere prestaties, minder ziekteverzuim, meer ontwikkelzin en minder verloop zal
leiden.

Employee journey

Employee journey

In 2010 verscheen de eerste druk van Het GROTE gesprekkenboek, een standaardwerk dat
menig leidinggevende en HR-professional gebruikt in de voorbereiding op welk gesprek dan
ook. De tijd staat in gesprekkenvoerend Nederland niet stil en daarom werd de tweede en
derde druk van 2015 en 2019 Het GROTE gesprekkenboek al flink op de schop genomen.

De 11 belangrijkste onderdelen van een performance management model

De 11 belangrijkste onderdelen van een performance management model

Een performance management systeem is belangrijk omdat het een gestructureerde aanpak biedt om de prestaties en ontwikkeling van medewerkers te meten, te verbeteren en te volgen. Het helpt organisaties om duidelijke doelen te stellen en de voortgang van medewerkers te monitoren, zodat zij op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de organisatie en waar verbetering mogelijk is.

De ultieme gids voor Performance Management

De ultieme gids voor Performance Management

In deze blog lees je over het toenemende belang van performance management, waarom het simpelweg stoppen met de gesprekscyclus of beoordelen niet werkt en 5 tips voor een moderne performance management cyclus o.b.v. Learned’s 200 klant implementaties.

Belonen en Het Goede Gesprek

Belonen en Het Goede Gesprek

Leiden bonussen tot beter functionerende medewerkers en meer motivatie? Draagt een beoordeling met eindscores die variëren van A = slecht tot E = uitstekend bij aan het vergroten van het werkplezier en duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Op welke wijze kun je medewerkers, anders dan met geld, waarderen? In deze blog geef ik je antwoord op deze en andere vragen, maar de boodschap is: verbreek de relatie tussen beoordelen en belonen

Hoe kun je met GOEDE gesprekken burn-outs voorkomen?

Hoe kun je met GOEDE gesprekken burn-outs voorkomen?

Een burn-out is een gevoel van opgebrand, op en leeg te zijn en kan zich uiten in concentratieproblemen, vermoeidheid, futloosheid, soms huilbuien en chaotisch denken. Medewerkers die tegen een burn-out aan zitten, zien vaak overal tegenop, zijn sneller geïrriteerd en minder betrokken. Ook kunnen medewerkers zich van het werk en collega’s afsluiten.

Voorkom verloop met exit en stay-gesprekken

Voorkom verloop met exit en stay-gesprekken

De arbeidsmarktkrapte is zó groot dat restaurants één of twee dagen in de week hun deuren sluiten, afdelingen op instellingen gaan dicht omdat zij hun bewoners niet kunnen verzorgen en bouwbedrijven stellen projecten uit of nemen ze zelfs niet aan, omdat ambachtslieden met een lampje te zoeken zijn. Wees dus zuinig op medewerkers en probeer hen aan de organisatie te binden. Met exit- en stay-gesprekken kan het ongewenste verloop beperkt blijven.

Jobcrafting, ontwikkel sterke punten

Jobcrafting, ontwikkel sterke punten

Iedereen heeft talenten en het is de uitdaging deze talenten te identificeren en ze in een juiste werkomgeving te ontwikkelen tot sterke punten. Focussen op sterke punten leidt tot betere prestaties bij medewerker, minder ziekteverzuimen en minder verloop en welke organisatie wil dat u niet?! Met jobcrafting kan dit moois gerealiseerd worden.

Personeelsverloop verlagen: Voorbeeldberekening & 10 tips

Personeelsverloop verlagen: Voorbeeldberekening & 10 tips

We kampen met een historisch krappe arbeidsmarkt. Het gevaar van een hoog personeelsverloop is groot, want veel medewerkers worden benaderd om “over te lopen” naar andere organisaties. Daarom verzinnen steeds meer bedrijven de creatiefste ideeën om werknemers aan hun organisatie te binden, van smoothiebars tot filmavondjes. Het is dus niet zo gek als je jezelf de vraag stelt: hoe houd ik mijn medewerkers vast?

Vaarwel functies, welkom rolbeschrijvingen

Vaarwel functies, welkom rolbeschrijvingen

Als antwoord op de arbeidsmarktkrapte stelt HR-deskundige Ravin Jesuthasan dat
organisaties af moeten van denken in functies. Hij breekt een lans om medewerkers op
slimme wijze met het beschikbare werk te verbinden. Hoe kun je dit realiseren?

Focus op sterke punten in het planningsgesprek

Focus op sterke punten in het planningsgesprek

Veel organisaties zijn bekend met de zogeheten PVB-gesprekkencyclus die bestaat uit een Plannings-, Voortgangs- en Beoordelingsgesprek. In het planningsgesprek worden de prestatie- en ontwikkeldoelstellingen geformuleerd voor de komende periode. Informatiebronnen hiervoor zijn doelstellingen uit het afdelingsplan, de functiebeschrijving, het competentieprofiel en of de vorige beoordeling. Hoe kun je nu nog meer de medewerker betrekken in het proces van het formuleren van doelstellingen?

Het planningsgesprek voorbereiden: tips en voorbeelden

Het planningsgesprek voorbereiden: tips en voorbeelden

Het planningsgesprek, ook wel het doelstellingengesprek genoemd, vindt plaats aan de start van de traditionele HR-cyclus. In het planningsgesprek wordt bepaald wat de doelen voor de aankomende periode worden. Toch heeft een kwart van de medewerkers geen idee hoe zij kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Hoe zorg je ervoor dat de doelstellingen op elkaar aansluiten?

Waarom focussen op de sterke punten resulteert in: beter presterende en lerende medewerkers

Waarom focussen op de sterke punten resulteert in: beter presterende en lerende medewerkers

In 2021 verscheen het boek Het Prestatiemenu. In dit boek vele ingrediënten hoe in dialogen over bijvoorbeeld werkplezier, de ideale werkomgeving, autonomie, persoonlijke ontwikkeling en een juiste balans tussen werkbelasting- en belastbaarheid op een positieve wijze bedragen aan de prestaties van medewerkers. Een basisingrediënt is de focus op sterke punten van medewerkers.

Beoordelingsgesprek: nieuwe stijl, vonken met vragen

Beoordelingsgesprek: nieuwe stijl, vonken met vragen

In 2015 stond in de Volkskrant het artikel ‘Schaf het beoordelingsgesprek af’. In dat jaar buitelden HR-professoren en vooruitstrevende organisaties in TV- en radioprogramma’s over elkaar heen en stelden dat het beoordelingsgesprek afgeschaft zou moeten worden. We zijn zeven jaar verder en zijn de beoordelingsgesprekken echt afgeschaft?

Het beoordelingsgesprek en Het Nieuwe Beoordelen: tips en voorbeelden

Het beoordelingsgesprek en Het Nieuwe Beoordelen: tips en voorbeelden

Help, het einde van het jaar komt eraan?! Het beoordelingsgesprek is het uitgelezen moment om feedback te geven aan de medewerker en om te focussen op ontwikkelpunten voor het aankomende jaar. Maar hoe voorkom je dat dit een ‘veroordelingsgesprek’ wordt in plaats van een beoordelingsgesprek?

Hoe creëer je een veilig leerklimaat?

Hoe creëer je een veilig leerklimaat?

Het Goede(!) Gesprek gedijt in een klimaat waarin medewerkers fouten als leermomenten kunnen zien. In zo’n werkomgeving hebben zij niet de angst om afgerekend te worden, maar zij prijzen zich gelukkig met een (coachende) leidinggevende. Bijvoorbeeld een leidinggevende die blij is als zij de openheid voelen om te zeggen dat ze iets niet weten, iets nog niet kunnen of eerder een fout maakten.

Stimuleer medewerkersontwikkeling met een growth­ mindset

Stimuleer medewerkersontwikkeling met een growth­ mindset

De ontwikkeling van medewerkers gaat ‘vliegen’ als hun sterke punten en talenten worden ingezet (versterk wat werkt!) en als zowel de medewerkers als de leidinggevende hun ‘fixed mindset’ inruilen voor een ‘growth mindset’.

De moderne HR-cyclus: tips, voorbeelden en alles wat je moet weten!

De moderne HR-cyclus: tips, voorbeelden en alles wat je moet weten!

Steeds meer organisaties veranderen hun traditionele HR-cyclus naar een meer moderne gesprekscyclus. En terecht, want het voeren van een beoordelingsgesprek, wat onderdeel is van het traditionele performance management, doen we al sinds het jaar 1920. We hebben er sindsdien ook nauwelijks iets op aangepast. Sluit onze “verouderde” HR-cyclus dan nog wel aan op de moderne bedrijfsvoering?

Een gesprekscyclus met meer eigen verantwoordelijkheid

Een gesprekscyclus met meer eigen verantwoordelijkheid

Veel organisaties kennen een gesprekscyclus bestaande uit een plannings-, voortgangs-/functionerings- en beoordelingsgesprek. Deze aanpak is een bewezen succes, maar het kan nog beter door naar de behoefte van de medewerker te luisteren:  verantwoordelijkheid hebben voor het eigen functioneren en ontwikkelen.

Learned haalt €1.5 miljoen investering op om skill-based Talent Management platform verder te ontwikkelen

Learned haalt €1.5 miljoen investering op om skill-based Talent Management platform verder te ontwikkelen

Dankzij het vertrouwen van onze klanten, ons geweldige team en onze bestaande aandeelhouders heeft Learned zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Met het Learned-platform helpen wij inmiddels meer dan 125 klanten een moderne HR-cyclus te implementeren gericht op skill & carrièreontwikkeling en zo te bouwen aan een betrokken team met de benodigde skills voor de toekomst. De omzet groeit snel en is in 2021 meer dan verdubbeld. In 2022 zetten we deze lijn door met een uitbreiding van ons team in Nederland.

Dit is hoe je een planningsgesprek voert dat wel resultaat oplevert

Dit is hoe je een planningsgesprek voert dat wel resultaat oplevert

Het planningsgesprek, ook wel bekend als het doelstellingsgesprek, wordt aan het begin van het jaar gevoerd om de doelstellingen en plannen van het komende jaar te bespreken. Tijdens dit gesprek staan de verwachtingen van beide partijen centraal en worden de afspraken omtrent doelstellingen gemaakt. 

5 type software die iedere MKB organisatie moet aanschaffen

5 type software die iedere MKB organisatie moet aanschaffen

Lees in deze blog welke 5 softwaresystemen voor MKB organisaties helpen bij het digitaliseren en professionaliseren van jouw HR afdeling. Tijdrovende papieren processen en een complexe handmatige salarisadministratie. Veel HR medewerkers zijn vooral bezig met het bijhouden van de administratie, het opstellen van contracten en wijzigingen. Tijd voor de medewerker is er nauwelijks. Dat kan gelukkig anders!

4 onmisbare stappen bij de aanschaf van nieuwe Performance Management software binnen een MKB

4 onmisbare stappen bij de aanschaf van nieuwe Performance Management software binnen een MKB

Wanneer je als MKB organisatie HR software gaat aanschaffen om je HR cyclus te vernieuwen zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Voor je daadwerkelijk op zoek kunt naar een nieuwe HR softwareleverancier is het van belang goed om de problemen van de huidige software, of bijvoorbeeld problemen in je huidige gesprekscyclus in kaart te brengen. Bekijk de 4 onmisbare stappen hier.

10 belangrijke vragen om te stellen voor een constructief en modern functioneringsgesprek

10 belangrijke vragen om te stellen voor een constructief en modern functioneringsgesprek

Traditioneel gezien wordt tijdens het functioneringsgesprek enkel de prestaties van de medewerker van het afgelopen (half) jaar besproken. Wij raden aan ook om de HR cyclus uit te breiden met moderne ontwikkelgesprekken zodat er een volledige representatie ontstaat van (de prestaties van) de medewerker. Bekijk 10 vragen die je niet mag vergeten te stellen in een modern functioneringsgesprek.

Het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek combineren? Dit werkt veel beter!

Het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek combineren? Dit werkt veel beter!

Het klinkt ideaal en lekker makkelijk, je voegt het beoordelingsgesprek samen met het functioneringsgesprek zodat je in één keer klaar bent. Je ziet je medewerker toch elke dag dus je weet prima hoe die medewerker functioneert. Het scheelt tijd, is lekker efficiënt en je kunt weer iets van je to do lijstje afvinken. Waarom dit toch een slecht idee is? Lees het in onze blog.

5 interessante HR webinars die je niet wilt missen

5 interessante HR webinars die je niet wilt missen

Tegenwoordig hebben we allemaal te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hierin is het hybride werken het nieuwe normaal geworden, hebben de nieuwe generaties andere verwachtingen van hun werkgevers en wisselt regelgeving continu. In deze steeds sneller veranderende markt wordt het daarom steeds belangrijker om je kennis up-to-date te houden zodat je als organisatie mee kunt gaan met de laatste trends.

4 belangrijke uitdagingen van Remote Performance Management

4 belangrijke uitdagingen van Remote Performance Management

Reeds voor de aanvang van de Corona-crisis waren veel bedrijven bezig met het vernieuwen van een traditionele performance management cyclus voor een continue dialoog. Als gevolg van het gedwongen thuiswerken is deze trend versneld. In deze blog behandelen we vier belangrijke uitdagingen van remote performance management.

Wat is een continue dialoog en hoe implementeer je een Continue Dialoog?

Wat is een continue dialoog en hoe implementeer je een Continue Dialoog?

Met een ‘continue dialoog’ wordt bedoeld dat managers gedurende het jaar doorlopend in gesprek gaan met hun medewerkers. Deze methodiek wordt vaak gebruikt als één van de middelen ter vervanging van de traditionele HR-gesprekscyclus met een plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek.

Het Goede Gesprek Tips & Tricks, en hoe voer je het in?

Het Goede Gesprek Tips & Tricks, en hoe voer je het in?

Het goede gesprek is een methodiek die snel in populariteit stijgt en door organisaties wordt gebruikt om de traditionele HR gesprekscyclus met een plan, functionerings, en beoordelingsgesprek te vervangen. Meer weten? Lees onze blog.