Terug

Burn-out voorkomen met Vitamine-A gesprekken

door Danique Geskus | sep 20, 2023

Door de krappe arbeidsmarkt is het afgelopen jaar bij medewerkers de werkdruk flink toegenomen met een record hoog ziekteverzuim als gevolg. Het Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid van Nationale Nederlanden (november 2022) stelt dat de helft van de werkgevers aangeeft dat medewerkers langdurig verzuimen vanwege mentale klachten die te maken hebben met hun werk. Hoe kun je burn-out voorkomen? Dit kan onder andere door taakcraften en vitamine A-gesprekken. Lees hieronder meer over hoe je een burn-out kunt voorkomen.

 

Burn-out voorkomen door de werkdruk te verlagen?

De (te) krappe personeelsbezetting levert extra werkdruk op voor de overgebleven medewerkers. Kan een restaurant nog een dag zijn toko sluiten, in het onderwijs en de kinderopvang kinderen naar huis sturen is al lastig. Voor een zorginstelling is een dag geen zorg voor de bewoners al helemaal geen optie. De verminderde vrijheid en slechtere roosters zijn een voedingsbodem voor mentale klachten die er toe kunnen leiden dat medewerkers gemiddeld twee keer zo lang thuiszitten dan medewerkers die om andere redenen verzuimden.

Bij overspannenheid en een burn-out ervaren medewerkers meer stress dan zij aan kunnen.  Een belangrijk verschil is dat de klachten door stress bij overspannenheid vaak in een korte tijd zijn ontstaan. Meestal gaan deze klachten snel weer over als de stress wegvalt. Overspannenheid kan overgaan in een burn-out, opgebrand zijn, als de klachten te lang aanhouden. Bij een burn-out zijn de klachten het gevolg van het langdurig ervaren van te veel stress. Deze klachten duren daardoor meestal ook langer.

In het Job Demands-Resources model worden de kenmerken van iedere baan ondergebracht in:

  • de taakeisen (job demands): wat vraagt het werk van jou?
  • de werkgerelateerde hulpbronnen (job resources): wat geeft jou energie in je werk, wat motiveert jou?

Het model gaat uit van de veronderstelling dat te hoge taakeisen (job demands) leiden tot stress en oververmoeidheid en dat het beschikken over hulpbronnen (job resources) bijdraagt aan een hogere motivatie en productiviteit. De uitdaging is deze in balans te krijgen en te houden.

 

Ga taakcraften om een burn-out te voorkomen!

Bij taakcraften geeft de medewerker antwoord op de vraag: welke van de genoemde werkzaamheden en taken geven mij energie en welke niet? De insteek is: de taken die de medewerker moeilijk afgaan en waar hij geen plezier aan beleefd uit de functie te sleutelen en de medewerker meer in zijn of haar kracht te zetten met het nog meer aanboren van de energiebronnen.

Voorbeeldvragen

Bij het inventariseren van werkzaamheden die (veel) energie kosten kunnen de volgende vragen gebruikt worden:

  • Welke taken kosten veel energie? Hoe zou je deze taak via een andere, meer eenvoudige werkwijze kunnen uitvoeren zodat deze minder energie vraagt?
  • Welke taken zou je efficiënter kunnen aanpakken? Door bijvoorbeeld een andere methode van werken of de tijd anders in te delen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de taken die veel energie kosten te delegeren of te ruilen met een collega?

De antwoorden op de onderstaande vragen geven een beeld van de werkzaamheden die energie geven:

  • Welke onderdelen in je werk zou je veel meer willen doen omdat ze een bron van energie zijn?
  • Welke werkzaamheden heb je verricht als je fluitend naar huis gaat?
  • Naar welke taken kijk je uit om ze weer te mogen doen?

 

Burn-out voorkomen

Overspannenheid is de voorloper van een burn-out. Voorkom met taakcraften langdurige uitval, het kan medewerkers meer lucht en ontspanning in hun werk geven. Maar eerlijk is eerlijk, door de recordkrapte op de arbeidsmarkt is taakcraften lang niet in alle gevallen hét medicijn voor de burn-out. Maar Vitamine A-gesprekken ( A =Aandacht) waarin de leidinggevende oog en oor heeft voor de moeilijke situatie en bereid is mee te denken en -doen om deze te verlichten, helpt natuurlijk altijd.

 

Meer weten?

Wil je weten wat de kosten zijn van je huidig personeelsverloop en hoe je dit kunt verlagen, bijvoorbeeld door het voorkomen van een burn-out? Lees ook onze blog ‘Personeelsverloop voorkomen: 10 tips en bereken zelf!’.

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen