Wat is
‘Het Goede Gesprek’, en hoe voer je het in?

Paul Kuijf

– 5 minuted leestijd

Wat is het goede gesprek? Het goede gesprek is een methodiek die snel in populariteit stijgt en door organisaties wordt gebruikt om de traditionele HR-gesprekscyclus, bestaande uit een plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprek, te vervangen. In ons vorige blogs stonden we uitgebreid stil bij de 3 belangrijkste redenen om nu echt je traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen en waarom het simpelweg stopzetten van je beoordelingsgesprek een slecht idee is. In deze blog gaan we verder in op een methodiek om dit te bewerkstelligen, genaamd “Het goede gesprek”.

Het goede gesprek definiëren wij als de gesprekken ter vervanging van de plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken tussen de manager en de medewerker. In feite is een ‘goed’ gesprek dus een vervanging van de traditionele HR-gesprekscyclus. De belangrijkste doelen van het goede gesprek zijn om de betrokkenheid en het werkplezier van de medewerker te vergroten, de prestaties van de medewerker te verbeteren en de medewerker te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Wat zijn de kenmerken van de methodiek ‘Het goede gesprek’

1. De frequentie van de gesprekken ligt hoger

Waar in de traditionele HR-cyclus sprake is van een cyclus met daarin drie gesprekken: plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek, wordt in de praktijk bij ‘het goede gesprek’ vaak gewerkt met een cyclus van vier gesprekken. Deze vallen vaak samen met de kwartalen.

2. Het ‘goede gesprek’ is het plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek in één

Waar in de traditionele HR-gesprekscyclus een duidelijk onderscheid bestaat tussen de drie gesprekken wordt in de methodiek van het goede gesprek deze drie gesprekken samengevoegd in één gesprek. In een ‘goed gesprek’ wordt dus zowel geëvalueerd als vooruit gekeken.

3. Het goede gesprek gaat in op een breed scala aan onderwerpen

Het goede gesprek wordt ingezet om een breed scala aan onderwerpen te behandelen. Denk aan: het functioneren (de doelen), de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, de persoonlijke- en professionele ontwikkeling en de carrière ambities. Doordat veel organisaties reeds werken met kwartaal doelstellingen maakt het goede gesprek per kwartaal het mogelijk om je gesprekscyclus over doelen, ontwikkeling en carrière te integreren met je bedrijfsvoering.

4. Het goede gesprek kijkt niet alleen terug maar ook vooruit,

Eén van de belangrijkste verschillen t.o.v. het functionerings- en beoordelingsgesprek is de focus op het vooruitkijken. Het evalueren van de voorgaande periode is belangrijk en moet ook zeker plaatsvinden, echter kan daar slechts nog lering uit worden getrokken. Verandering is niet meer mogelijk. Des te belangrijker om direct vooruit te kijken en de zakelijke en leerdoelen voor de komende periode te concretiseren.

Pro tip: Uit onderzoek blijkt dat organisaties die aangeven de grootste toegevoegde waarde te ervaren van het goede gesprek, deze nog opvolgen met doorlopende 1:1 gesprekken tussen de manager en de medewerker. Dit leidt tot wel 12% hogere productiviteit van medewerkers.

Beoordelen en het goede gesprek

Een veelgemaakte misvatting is dat er in het goede gesprek geen ruimte is voor beoordeling. Beoordeling blijft immers benodigd als input voor salaris en/of promotie. Binnen de methodiek van het goede gesprek vindt echter doorlopend beoordeling plaats. Dit valt onder ‘Het Nieuwe Beoordelen’ Het is verder aan de organisatie hoe ze deze beoordeling tot stand willen brengen. Een veelgehoorde opmerking dat het toekennen van een score als negatief wordt ervaren is ontkracht in een studie van Gartner. Enkel de wijze waarop de beoordeling wordt toegekend is van invloed op hoe de beoordeling wordt ervaren. Relevante beoordelingscriteria zijn dus essentieel. Waarom het afschaffen van een beoordeling niet noodzakelijk is lees je hier.

De best practice is om in ieder ‘goed gesprek’ te evalueren en aan deze evaluatie ook een score te koppelen. De evaluatie kan dus plaatsvinden op basis van de realisatie van de zakelijke doelen maar ook op het gedrag en de expertise dat de medewerker heeft laten zien op basis van skills en competenties.

Door ieder goed gesprek te evalueren en aan het einde van het jaar het gemiddelde te nemen van de vier evaluaties komt de beoordeling niet als verrassing voor de medewerker en is deze gedurende het jaar concreet onderbouwd.

Voordelen van het nieuwe beoordelen

In een studie uitgevoerd door Gallup naar het vernieuwen van de HR-gesprekscyclus en ‘het goede gesprek’ kwamen enorm positieve resultaten naar voren. Gallup zag o.a. een toename van medewerker betrokkenheid van tot wel 280%, een toename in productiviteit, een reductie in het verloop van medewerkers en een afname van het aantal burnouts. Benieuwd naar hoeveel je dit oplevert in tijd en geld? Download de business case.

Samengevat is het goede gesprek een methodiek om de traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen. Met als belangrijkste doel het creëren van tot wel vier goede gesprekken per jaar tussen de manager en medewerker over o.a. doelen, skills, ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en carrière.

Zelf aan de slag? Bij Learned geloven wij dat bedrijven sneller kunnen groeien als zij hun medewerkers in staat stellen om hun beste werk te doen. De sleutel tot dit succes? Een continue dialoog. Vaste momenten voor ‘het goede gesprek’ aangevuld met doorlopende 1:1’s om opvolging te geven aan het goede gesprek en om altijd kort op te bal te zitten. Wil je weten hoe jij met het Goede Gesprek aan de slag kunt? Download de e-guide hieronder.

Ultieme gids om HR gesprekscyclus te vernieuwen

De ultieme gids om in 7 stappen je HR gesprekscyclus te vernieuwen

Leer hoe je:
N
Een moderne HR-gesprekscyclus implementeert
N
Het 'Goede Gesprek' kan voeren met handige templates
N
Aan de slag kan met het 'Nieuwe Beoordelen' en een 'Continue dialoog'

Bekijk het platform

Bekijk ‘Het Goede Gesprek’ over doelen, skills en carrière in het echt.
Bekijk video demo
Het Goede Gesprek
Organiseer ‘Het Goede gesprek’ over doelen, skills en carrière
Doelen
Houd de focus op doelen. Behoud het overzicht.
Feedback
Medewerkers verzamelen snel en eenvoudig feedback.
Integraties
Integreer moeiteloos met de tools die je al gebruikt
Continue dialoog
Volg goede gesprekken op met doorlopende 1:1’s
Skill framework
Geef medewerkers inzicht in hun skill gap en carrièreperspectief
Leerpaden
Professionaliseer onboarding en de ontwikkeling van skills

Bekijk het platform

Bekijk ‘Het Goede Gesprek’ over doelen, skills en carrière in het echt.
Bekijk video demo
Eguides
Marktontwikkelingen, case studies en praktische tips.
Klantcases
Raak geïnspireerd van de resultaten van onze klanten.
ROI Calculator
Bereken het rendement van een continue dialoog
Blog
Houd je kennis up-to-date met blogs over een continue dialoog
About us
Leer meer over de visie en achtergrond van Learned.io