Terug

Template voor Check-in gesprekken (1 op 1)

Download

Een regelmatig check-in gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers zijn een krachtige manier om plannings- en functioneringsdoelen op te volgen en het welzijn van medewerkers te waarborgen. Deze gesprekken bieden ook de gelegenheid om voortgang richting afgesproken doelen te bespreken, successen te vieren en obstakels te identificeren.

Daarnaast biedt het leidinggevenden de mogelijkheid om een vinger aan de pols te houden. Belangrijke onderwerpen waarvan wij aanraden deze in frequente check-in gesprekken te bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • het welzijn van de medewerker
  • de voortgang op de afgesproken doelen
  • successen die gevierd kunnen worden en eventuele blokkades waar de leidinggevende bij kan helpen

Onderzoek gedaan door onder andere Gallup toont aan dat het voeren van een continue dialoog een enorme boost geeft aan de medewerker betrokkenheid. Met Learned wordt het voor managers een stuk eenvoudiger om gestructureerd aan de slag te gaan met check-in gesprekken. Het is gemakkelijk om een terugkerende afspraak in te plannen. Dit creëert een gedeelde online omgeving waarbij de manager en medewerker samen de agenda van hun check-in gesprek kunnen bepalen, notities kunnen schrijven en next steps kunnen bepalen.

Klaar om een effectieve check-in gesprek te voeren? Download nu ons gratis check-in gesprek template en verbeter de communicatie met je team!