Terug

Strategische personeelsplanning in 6 stappen

door Danique Geskus | nov 8, 2023

In de krappe arbeidsmarkt van vandaag is strategisch personeelsplanning van cruciaal belang voor het succes van organisaties. Het gaat veel verder dan simpelweg het invullen van openstaande vacatures. Het draait om het proactief beheren en ontwikkelen van het meest waardevolle bezit van een bedrijf: de mensen. In dit blog gaan we dieper in op wat strategische personeelsplanning is, waarom het van vitaal belang is en hoe je het effectief kunt implementeren binnen jouw organisatie.

 

 

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategisch personeelsplanning is het proces waarbij organisaties anticiperen op hun toekomstige personeelsbehoefte. Hierbij is het belangrijk dat ze mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plaats en op het goede moment hebben. Het omvat het identificeren van huidige en toekomstige skill gaps, het ontwikkelen van plannen om deze gaten te vullen en het creëren van een strategie om de personeelsbezetting te optimaliseren om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.  

 

 

Waarom zou je een strategische personeelsplanning moeten maken?

  • Toekomstbestendigheid: In een wereld waarin technologieën evolueren en markten snel veranderen, is het van vitaal belang om vooruit te kijken. Strategisch personeelsplanning stelt organisaties in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zich voor te bereiden op de toekomst.
  • Talentbehoud: het aantrekken van getalenteerde medewerkers is slechts de helft van de strijd; ze behouden is net zo belangrijk. Door middel van strategische planning kunnen organisaties medewerkers groeimogelijkheden bieden, wat de loyaliteit en betrokkenheid bevordert. Met onze gratis e-guide ‘Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties’, kun je je werknemersprestaties gemakkelijk in kaart brengen. Dit maakt talentbehoud een stuk gemakkelijker.
  • Efficiëntie: het zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen. Organisaties kunnen ervoor zorgen dat ze precies genoeg medewerkers hebben. Dit kan zorgen voor het besparen van kosten en het verhogen van efficiëntie. 
  • Talentontwikkeling: door vooruit te plannen, kunnen organisaties medewerkers voorbereiden op toekomstige verantwoordelijkheden en leiderschap, waardoor een pijplijn van intern talent wordt gecreëerd.

 

 

Een strategische personeelsplanning maken in 6 stappen

Een strategische personeelsplanning maken is cruciaal voor het succes en de groei van elke organisatie. In dit overzicht zullen we de zes essentiële stappen doorlopen die nodig zijn om een effectieve personeelsstrategie te ontwikkelen, van het vaststellen van een duidelijke visie tot het inzetten van technologie voor datagestuurde beslissingen.

 

Stap 1: Start met een duidelijke visie

begrijp de langetermijndoelen van je organisatie en vertaal deze naar personeelsbehoeften. Wat voor soort talent heb je nodig om je visie te realiseren?

 

Stap 2: Analyseer je huidige personeelsbestand

bekijk de vaardigheden, kwalificaties en ervaring van je huidige medewerkers. Identificeer sterke punten en tekortkomingen. Met de gratis e-guide van Learned ontdek je gemakkelijk je high en low performers en ontdek je welke vaardigheden ontbreken. Download de e-guide meteen.

 

Stap 3: Voer een gap-analyse uit

identificeer de kloof tussen je huidige personeelsbestand en de toekomstige behoeften. Welke vaardigheden ontbreken? Welke posities moeten worden ingevuld?

 

Stap 4: Ontwikkel een actieplan

stel een plan op om de identificeerde kloof te dichten. Dit kan het aantrekken van nieuw talent, opleiding en ontwikkeling, of interne promoties omvatten.

 

Stap 5: Meet en evalueer

houd de voortgang van je strategische personeelsplanning bij en pas deze aan wanneer dat nodig is. Blijf alert op veranderingen in de markt en pas je plannen dienovereenkomstig aan.

 

Stap 6: Gebruik technologie

maak gebruik van geavanceerde tools zoals HR-software en analytics om gegevensgestuurde beslissingen te nemen en het strategische personeelsplanningsproces te vergemakkelijken.

 

 

Voorbeeld van strategische personeelsplanning

Laten we een voorbeeldscenario schetsen van strategische personeelsplanning voor een fictief technologiebedrijf, “TechForward”, dat zich richt op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen. Dit voorbeeld kan dienen als illustratie in een blog over hoe strategische personeelsplanning in de praktijk werkt.

 

Achtergrond

TechForward heeft een ambitieus vijfjarenplan om haar marktaandeel in de software-industrie te vergroten door nieuwe, geavanceerde producten te ontwikkelen en naar nieuwe markten te expanderen. Om deze groei te ondersteunen, erkent het bedrijf de noodzaak om zijn personeelsstrategie nauw te laten aansluiten bij zijn bedrijfsstrategie.

 

Stap 1: Start met een duidelijke visie

TechForward’s visie is om de leider te worden in het ontwikkelen van disruptieve softwareoplossingen die de digitale transformatie van bedrijven wereldwijd versnellen. Deze visie ondersteunt het bedrijf bij het bepalen van de richting voor de groei en ontwikkeling van zowel het productaanbod als het personeelsbestand.

 

Stap 2: Analyseer je huidige personeelsbestand

HR voert een uitgebreide analyse uit van het huidige personeelsbestand, inclusief de vaardigheden, ervaringen, en capaciteiten van de werknemers. Deze analyse onthult dat, hoewel het team over sterke softwareontwikkelingsvaardigheden beschikt, er een tekort is aan specialistische kennis in opkomende technologieën zoals AI en machine learning.

 

Stap 3: Voer een gap-analyse uit

Op basis van de visie en de analyse van het huidige personeelsbestand identificeert TechForward kritieke hiaten tussen de huidige capaciteiten en de benodigde vaardigheden voor toekomstige groei. Er wordt vastgesteld dat er een behoefte is aan meer expertise in AI, machine learning, en ervaring met het navigeren op internationale markten.

 

Stap 4: Ontwikkel een Actieplan

TechForward ontwikkelt een actieplan om de geïdentificeerde hiaten aan te pakken. Dit plan omvat:

  • Het aantrekken van toptalent in AI en machine learning door gerichte wervingscampagnes.
  • Het aanbieden van opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s om de vaardigheden van het huidige personeel te verbeteren.
  • Het opzetten van een mentorprogramma om kennisoverdracht tussen ervaren internationale medewerkers en nieuw personeel te faciliteren.

 

Stap 5: Meet en Evalueer

TechForward stelt meetbare doelen vast om de voortgang van het actieplan te volgen, zoals het aantal aangenomen specialisten in AI, de deelname aan opleidingsprogramma’s, en de impact van deze initiatieven op de productontwikkeling en marktexpansie. Regelmatige beoordelingen worden ingepland om de effectiviteit van de personeelsstrategie te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken.

 

Stap 6: Gebruik technologie

TechForward maakt gebruik van geavanceerde HR-technologieën voor datagestuurde besluitvorming. Dit omvat het gebruik van systemen voor personeelsbeheer om vaardigheden en prestaties te volgen, evenals analytics tools om trends te identificeren en te voorspellen. Deze technologieën stellen het bedrijf in staat om proactief te plannen en snel te reageren op veranderende marktbehoeften.

Door deze stappen te volgen, zorgt TechForward ervoor dat haar personeelsstrategie nauw aansluit bij haar ambitieuze bedrijfsdoelstellingen, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is om leiderschap te nemen in de software-industrie. Dit voorbeeld toont aan hoe strategische personeelsplanning een cruciale rol speelt bij het ondersteunen van bedrijfsgroei en innovatie.

 

 

Gebruik de tools van Learned voor een strategische personeelsplanning

Learned biedt geavanceerde HR-software die organisaties helpt bij het implementeren van strategische personeelsplanning. Met onze tools kun je de huidige vaardigheden en capaciteiten van je medewerkers in kaart brengen, skill gaps identificeren en aangepaste leer- en ontwikkelingsplannen opstellen. Door gebruik te maken van Learned, kun je het proces stroomlijnen en ervoor zorgen dat je organisatie goed is voorbereid op de toekomst.

Learned performance-app UI, performance review

Learned faciliteert objectieve evaluaties. Door meerdere meetmomenten per jaar te creëren op basis van verschillende thema’s – bijvoorbeeld: de fit met je cultuur en het behalen van de doelen, krijg je objectief inzicht in je low- en high performers. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

Toelichting afbeelding: In iedere evaluatie wordt inzichtelijk hoe de medewerker scoort op de verschillende thema’s.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen