Terug

De effecten, oorzaken en beheerstrategieën van ziekteverzuim

door Danique Geskus | nov 17, 2023

In dit blog bespreken we de impact van ziekteverzuim, de voornaamste oorzaken, en delen we beheerstrategieën om dit probleem aan te pakken.

 

Betekenis ziekteverzuim

Ziekteverzuim verwijst naar de periode waarin een werknemer niet in staat is om te werken vanwege gezondheidsproblemen of ziekte. Dit kan variëren van korte afwezigheden van een paar dagen tot langdurige periodes van afwezigheid, afhankelijk van de aard en ernst van de gezondheidsproblemen. Het kan een aanzienlijke impact hebben op zowel de werknemer als de werkgever, aangezien het kan leiden tot verlies van productiviteit, extra kosten voor de werkgever en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Het beheersen en minimaliseren van ziekteverzuim is daarom een belangrijke zorg voor organisaties en kan worden aangepakt met behulp van beleid voor gezondheid op het werk en ondersteuning voor werknemers.

Wil jij weten wat de kosten zijn van het personeelsverloop binnen jouw organisatie? Download deze e-guide om het uit te rekenen!

 

Impact van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan een aanzienlijke impact hebben op een organisatie. Het leidt tot verminderde productiviteit, verhoogde werkdruk voor collega’s, en kan zelfs invloed hebben op de algehele bedrijfsresultaten. Bovendien kan langdurig verzuim leiden tot extra kosten, zoals vervangingskosten voor tijdelijke werknemers en medische uitgaven. Voor werknemers kan het leiden tot stress, verlies van inkomen en negatieve gevolgen voor hun carrière.

 

De voornaamste oorzaken

Er zijn tal van oorzaken, variërend van fysieke gezondheidsproblemen tot psychische aandoeningen. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn onder andere:

  • Fysieke gezondheidsproblemen: ziekten, verwondingen of chronische aandoeningen kunnen leiden tot kort- of langdurig verzuim.
  • Psychische gezondheidsproblemen: stress, depressie, en angststoornissen zijn veel voorkomende factoren bij ziekteverzuim.
  • Werkgerelateerde oorzaken: een onveilige werkomgeving, hoge werkdruk of conflicten op de werkvloer kunnen verzuim veroorzaken.
  • Levensgebeurtenissen: persoonlijke gebeurtenissen zoals rouw, scheiding of gezinsproblemen kunnen leiden tot verzuim.

 

Beheerstrategieën voor ziekteverzuim

Het effectief beheren vereist een holistische aanpak. Hier zijn enkele strategieën om ziekteverzuim te verminderen en te beheren:

  • Preventie: zet in op preventie door te investeren in een gezonde werkomgeving, stress management programma’s en gezondheidsbevorderende initiatieven.
  • Verzuimbeleid: ontwikkel een duidelijk verzuimbeleid dat werknemers informeert over procedures en verwachtingen met betrekking tot ziekteverzuim.
  • Gezondheidsbevordering: biedt programma’s en hulpmiddelen aan die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers bevorderen, zoals fitness voorzieningen en counseling.
  • Flexibiliteit: overweeg flexibele werkregelingen zoals thuiswerken of aangepaste werktijden om werknemers te ondersteunen bij persoonlijke uitdagingen.
  • Terugkeerbeleid: implementeer een gestructureerd terugkeerbeleid om werknemers na ziekteverzuim naadloos weer op te nemen in het werkproces.
  • Monitoring en analyse: houd verzuimgegevens bij en analyseer trends om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.
  • Communicatie: zorg voor open en eerlijke communicatie met werknemers om hen aan te moedigen problemen tijdig te melden en ondersteuning te bieden.

Effectief beheer van ziekteverzuim is van vitaal belang voor de gezondheid van werknemers en het succes van organisaties. Een gezonde en ondersteunende werkomgeving, gecombineerd met proactief beleid, kan helpen om de impact van ziekteverzuim te minimaliseren en de tevredenheid en productiviteit op de werkvloer te bevorderen.

Learned Engagement Software Platform UI met een area grafiek van medewerkersbetrokkenheid

Met Learned implementeer je in dezelfde tijd als een jaarlijks MTO doorlopende korte MTO’s met enkele vragen per week.  Zo houd je het hele jaar realtime inzicht in je medewerker betrokkenheid en zie je direct het effect van je HR initiatieven. 

Toelichting afbeelding: In dit voorbeeld zie je de kracht van de doorlopende korte MTO’s. Door een negatieve situatie in april zie je een scherpe daling van de medewerker betrokkenheid in mei. Door de frequente metingen kan je hier direct actie op ondernemen. 

 

Houd je medewerkers betrokken en duurzaam inzetbaar met Learned

Ziekteverzuim heeft impact op je gehele organisatie. Zo is het belangrijk hier op tijd inzicht in te krijgen. Met de Survey module van Learned kun je doorlopend aspecten, zoals de betrokkenheid van je medewerkers, monitoren en hierop handelen. Dit stelt je organisatie in staat om trends en patronen snel te herkennen.

Daarnaast biedt Learned een e-guide aan om inzicht te krijgen in de medewerkersbetrokkenheid binnen jouw organisatie. Download onze GRATIS e-guide over ‘realtime inzicht in de medewerkersbetrokkenheid van je high performers’ om te ontdekken hoe je betrokkenheid meet, interpreteert en verbetert, zodat je de beste talenten behoudt en kosten bespaart.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen