+200 customers demonstrably improve the development, performance and retention of their employees.

Customer story

How Q Backoffice insightful growth with Learned

We have already achieved great results in a short time. The launch of the Learned platform has been a big deal, and plenty of calls have been scheduled recently. A lot of feedback is also exchanged and employees are becoming more aware of what they want to develop...

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers

Overview

An overview of all products on the Learned platform

Career framework

Job House, Competencies & Skills and Career Pathways

Performance Management

Evaluations, 1:1's, feedback and development plans

EN - Engagement

Traditional surveys, Pulse surveys and eNPS

Onboard & Learn

Onboarding pathways and learning academy

Security

All about our security and AVG protocols

Integrations

Integrate with HRIS, SSO, MFA and Calendar

Our story

Our mission and what makes us unique
makes

Return on investment

Business value and return on investment

HR knowledge hub

e-books, webinars, templates and articles

Implementation & Support

Proven implementation processes, videos and webinars

Customer stories

Find out how our customers use Learned

Blog

Articles for HR managers