Grid icoon voor Functiehuis

Functiehuis

AI-gedreven Functiehuis, Job Matrix & skill taxonomie

Grid icoon voor Performance

Performance

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Grid icoon voor Career

Career

Carrière- en groeimogelijkheden

Grid Icoon voor Survey

Survey

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Grid icoon voor beveiliging

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Grid icoon voor intergraties

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Grid icoon voor onze werkwijze

Onze werkwijze

In 5 stappen naar datagedreven HR
Grid icoon voor ROI

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering
Grid icoon voor hulpmiddelen

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates
Grid icoon voor implementatie en support

Implementatie & support

Implementatietrajecten, video’s en webinars
Grid icoon voor klantcases

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken
Grid icoon voor hulpmiddelen

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Privacy Statement

Jouw data is belangrijk. Daarom behandelen wij het ook zo. In deze privacy statement vertellen wij welke data wij gebruiken en hoe wij dit doen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Learned zich uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie vooraf Het privacy statement kan wijzigen. De meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website (www.learned.io/privacy). Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30-06-2023.

Deze privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens via alle websites en/of webapplicaties van Learned. Wanneer je gebruikmaakt van ons platform, laat je bepaalde persoonlijke gegevens achter bij ons. Voor ons is jouw privacy van groot belang. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons dan ook aan de AVG. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? Door gebruik te maken van Learned verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. In deze privacy- en cookieverklaring vertellen we je graag welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang deze worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die tot u herleidbaar zijn wanneer u:

 • downloadbare content aanvraagt, zoals e-guide, video demo’s, video’s, webinars en tools/documenten
 • u zich inschrijft voor een van onze evenementen
 • contact met ons opneemt (formulieren zoals een contactformulier of offerteaanvraag);

Natuurlijk bent u niet verplicht om deze informatie achter te laten, maar u kunt de bovenstaande acties niet uitvoeren zonder deze informatie met ons te delen.

Wij bewaren de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat om u de inhoud toe te sturen die u van ons verwacht.

Niet tot een persoon herleidbare gegevens

Naast persoonsgegevens verzamelen wij ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over uw websitebezoek. Dit is niet te herleiden tot u als persoon en helpt ons beter te begrijpen hoe onze bedrijfswebsite wordt gebruikt.

Account aanmaken

Via Learned kun je een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst). Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Hiermee maken we jouw account. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Telefoonnummer (optioneel)

Dit doen wij zodat je deze informatie niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar nadat jouw werkgever stopt met het gebruiken van Learned. Je kunt de informatie altijd eerder aanpassen en/of verwijderen.

Profiel beheren

Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je zelf je profiel beheren en informatie toevoegen aan je account (uitvoering van de overeenkomst). In de Verwerkersovereenkomst staat vormgegeven welke Persoonsgegevens dit zijn.

Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar nadat jouw werkgever stopt met het gebruiken van Learned. Je kunt de informatie altijd eerder aanpassen en/of verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken data uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De specifieke organisaties met wie wij persoonsgegevens delen, staan omschreven in de verwerkersovereenkomst. 

De cookies die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website (niet webapplicatie) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 • Permanente cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de basisfunctionaliteit van onze website(s) aan te bieden. Hierdoor kan het platform jou herkennen en kunnen jouw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.
 • Web Analytics-cookies: Deze cookies (zoals Google Analytics) worden gebruikt om gedrag bij te houden en ons in staat te stellen webactiviteit te analyseren om verbeteringen aan de website(s) aan te brengen.
 • Advertentiecookies: We gebruiken cookies om niet-persoonlijke informatie over jouw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen om jou gerichte advertenties te bieden op basis van jouw interesses.

Cookies in- en uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan niet goed meer. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

De beveiliging en opslag van je data

Learned zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Daarnaast is Learned ISO 27001 gecertificeerd. In de Service Level Agreement en de Verwerkersovereenkomst is aanvullende informatie te vinden.

Als je nog specifiekere vragen hebt over de technische beveiligingsaspecten, neem dan gerust contact op met Learned. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Als je ervoor kiest om het Learned-account van jouw bedrijf te verwijderen, worden jouw persoonlijke gegevens in het algemeen binnen 24 uur verwijderd.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien technisch mogelijk, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken over te dragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen aan jouw verzoek te voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, stellen wij je daarvan tijdig op de hoogte.

Daarnaast kun je je afmelden voor onze marketingcommunicatie door te klikken op de link “afmelden” onderaan onze e-mails.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Learned B.V.

privacy@learned.io