+200 customers demonstrably improve the development, performance and retention of their employees.

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers

Übersicht

Eine Übersicht über alle Produkte auf der Learned-Plattform

Karriere framework

Job House, Kompetenzen & Fähigkeiten und Karrierewege

Performance Management

Beurteilungen, 1:1-Gespräche, Feedback und Entwicklungspläne

DE - Engagement

Traditionelle Umfragen, Pulsumfragen und eNPS

Onboard & Lernen

Onboarding-Prozesse und Lernakademie

Sicherheit

Alles über unsere Sicherheit und AVG-Protokolle

Integrationen

Integration mit HRIS, SSO, MFA und Kalender

Unsere Geschichte

Unser Auftrag und was uns einzigartig macht
macht

Return on investment

Nutzwert und Kapitalrendite

HR Wissenszentrum

E-Bücher, Webinare, Vorlagen und Artikel

Implementation & Support

Bewährte Implementierungsprozesse, Videos und Webinare

Kundenberichte

Erfahren Sie, wie unsere Kunden Learned nutzen

Blog

Artikel für HR-Manager