Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video’s en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

Ontwerp zélf een moderne HR-cyclus in 5 (effectieve) stappen

Download

Aan de slag! Met een template van voorbeeldvragen voor Het Goede Gesprek. In deze e-guide gaan we je begeleiden naar een volledig vernieuwde HR-cyclus. We helpen je om tot Het Nieuwe Beoordelen te komen voor jouw organisatie en we gaan een continue dialoog met je creëren. Wij geven je aanwijzingen, tips en allerlei voorbeeldvragen die je kunt gebruiken om een nieuwe gesprekscyclus te ontwerpen, zodat jij je kunt focussen op de talenten van medewerkers en prestaties en ontwikkelingen kunt blijven monitoren.

Het implementeren van een moderne gesprekscyclus kan namelijk leiden tot een reductie van 41% in het vrijwillige vertrek van medewerkers en medewerkersbetrokkenheid verhogen met maar liefst 280%.

 

Merk je in de organisatie dat:

  • er te veel tijd wordt gestoken in het bijhouden van de gesprekscyclus
  • medewerkers niet altijd weten wat er van hen wordt verwacht
  • medewerkers onvoldoende steun krijgen om nieuwe (digitale) skills te
   ontwikkelen
  • er veel ziekteverzuim is of weinig aandacht voor de duurzame
   inzetbaarheid van de medewerker
  • het lastig is om Millennials en Gen-Z aan je te binden?

Dan is het tijd je gesprekscyclus een update te geven!

 

Deze HR-Cyclus e-guide bevat o.a.:

  • 10+ voorbeeldvragen voor surveys o.b.v. onderzoek Gallup
  • Doelen van de moderne HR-cyclus op korte termijn
  • Voorbeeldformulier met de 32 meest gestelde vragen in Het Goede Gesprek
  • Praktische tips om in 5 stappen een moderne HR-cyclus te ontwerpen
  • Best practices voor het evalueren van doelen, skills en competenties