Terug

Verbeter en ontwikkel met competenties

In steeds meer organisaties ligt het op de oude leest geschoeide beoordelingsgesprek onder vuur. Het accent zou te veel liggen op het verleden en wat er fout is gegaan. Het meenemen van competenties in gesprekken met medewerkers maakt het mogelijk de focus te verleggen naar hun sterke kanten en het verder ontwikkelen daarvan.

 

Wat is een competentieprofiel?

Een competentieprofiel is de combinatie van kennis, vaardigheden, ervaring en persoonseigenschappen die bepalend is voor het succes in de functie. Het is het antwoord op de vraag: ‘wat moet een medewerker kennen, kunnen en zijn om de functie succesvol te vervullen?’ Bij het bepalen van de competenties voor een profiel is de functie (niet de medewerker) het vertrekpunt.

Tip: Maak met behulp van competenties op gedragsniveau medewerkers messcherp duidelijk wat zij nog meer, nog beter moeten kennen, kunnen en zijn om hun functie goed te kunnen vervullen. Maak in de GOEDE gesprekken aansluitend verbeter- en ontwikkelafspraken.

 

Wat is een persoonsprofiel?

Iedere medewerker beschikt ook over een zogenoemd persoonsprofiel. Zij hebben opleidingen en trainingen gevolgd waardoor zij over kennis (‘kennen’) beschikken. Deze kennis hebben zij vervolgens in hun werk hebben toegepast waardoor zij ervaren in ‘iets’ zijn (‘kunnen’). In hun werkzame leven en daarbuiten zijn zij, met vallen en op staan, ook steeds meer zichzelf te weten gekomen (‘zijn’).

 

Versterk wat werkt!

Steeds meer organisaties nemen in Goede gesprekken het persoonsprofiel als vertrekpunt. Gekeken wordt naar verder ontwikkelen van competenties die medewerkers al goed in de vingers hebben. Waarom niet van ’een zeven een acht maken? Medewerkers krijgen dan niet alleen erkenning voor hun sterke punten, ze mogen zich ook richten op zaken waar ze goed in zijn. Dit vergroot het werkplezier en verbetert de prestaties.

Win-win-win

Deze insteek is niet alleen uitdagend voor medewerkers, het komt ook de organisatie ten goede. Het kost immers bloed, zweet en tranen om van een vijf een zes te maken. Vaak gaat dit ten koste van het werkplezier omdat de focus dan steeds ligt op de zwakke punten.

 

Jobcraften

Hoe nu de kwaliteiten van medewerkers te identificeren en hen aansluitend in hun kracht zetten?  Dat kan door in gesprekken niet te praten over hun tekortkomingen maar over sterke punten van medewerkers. Met antwoorden op de volgende vragen komt hier scherpte in:

  • wat geeft mij het grootste werkplezier? Wat doe ik het liefst in mijn werk?
  • wanneer zit je in de flow en lijkt het alsof de tijd stilstaat?
  • wat voor werk doe ik graag? Op welke talenten wordt dan een beroep gedaan?
  • waar krijg ik vaak complimenten over? Wat zegt dat over wat ik goed kan?
  • wanneer ga ik fluitend naar huis (of naar mijn werk)? Wat heb ik dan bereikt? Welke kwaliteiten van mijzelf zet ik dan in?
  • wat vind ik een belangrijk succes uit de afgelopen tijd? Wat deed ik dat bijdroeg aan het succes? Wat was het effect daarvan? Wat zegt dit over wat ik goed kan?

Zet met jobcraften medewerkers nog meer in hun kracht. Breng met behulp van competenties in kaart waar medewerker al goed in zijn en maak afspraken hoe zij daar nog meer gebruik van gaan maken, hoe ze daar nog beter in worden.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over personeelsverloop? En hoe je dat aan kunt pakken? Lees ook onze blog ‘Personeelsverloop voorkomen: 10 tips & bereken zelf!’.

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers