Terug

Waarom steeds meer HR managers overstappen op korte pulse surveys in plaats van een jaarlijkse MTO

door Danique Geskus | sep 29, 2023

In de wereld van Medewerkerstevredenheidsonderzoeken is het jaarlijkse onderzoek een veel gebruikte benadering. Hoewel het op het eerste gezicht nuttig lijkt, heeft een jaarlijkse frequentie ook enkele nadelen. Verouderde data, gebrek aan real-time inzichten en gemiste kansen voor continue verbetering zijn slechts enkele van de uitdagingen die organisaties kunnen ervaren bij het gebruik van een jaarlijkse MTO. In dit artikel verkennen we deze nadelen en onderzoeken we alternatieve benaderingen om effectieve medewerkersonderzoeken uit te voeren waaronder de steeds populairder wordende pulse surveys.

  1. Verouderde data: Aangezien een jaarlijkse MTO slechts eenmaal per jaar wordt uitgevoerd, kan de verzamelde data al snel verouderd raken. Werkomgevingen en medewerkerstevredenheid kunnen gedurende het jaar veranderen, waardoor de resultaten mogelijk niet volledig accuraat of representatief zijn op het moment van analyse en actie.
  2. Gebrek aan real-time inzichten: Door de beperkte frequentie van een jaarlijkse MTO kunnen organisaties geen real-time inzicht krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Dit kan het vermogen om snel te reageren op problemen of kansen beperken.
  3. Gemiste kansen voor continue verbetering: Een jaarlijkse MTO kan het moeilijker maken om een cultuur van continue verbetering te bevorderen. Het kan resulteren in een langere tijdspanne tussen het identificeren van problemen en het implementeren van verbetermaatregelen, wat kan leiden tot gemiste kansen voor snelle en effectieve interventies. Het biedt bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om snel het effect van een HR project te meten. Immers meet je bij een jaarlijkse frequentie de effecten van de HR projecten pas na een jaar

Het is belangrijk om de frequentie en timing van de MTO of pulse survey zorgvuldig te overwegen en indien nodig aan te passen aan de specifieke behoeften en dynamiek van de organisatie.

 

Learned: software voor MTO en korte pulse surveys

Bij Learned hebben we een nieuwe methodiek ontwikkeld om een hogere participatiegraad te bereiken en real-time inzicht te krijgen in de betrokkenheid van medewerkers. We doen dit met een combinatie van een MTO en pulse surveys

 

De methodiek voor een moderne MTO

In plaats van een jaarlijks MTO raden wij organisaties aan om te beginnen met een nulmeting, gevolgd door doorlopende pulse surveys

    • Nulmeting: Dit is een eenmalige vragenlijst met vragen over alle thema’s die je wilt meten, vergelijkbaar met een traditioneel MTO. Je kunt ervoor kiezen om alle thema’s toe te voegen of de belangrijkste thema’s te selecteren, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Op deze manier zorg je er ook voor dat medewerkers minder tijd hoeven te besteden aan het invullen van de vragenlijst.
    • Doorlopende pulse surveys: Na de nulmeting wordt het proces gevolgd door doorlopende pulse surveys. Dit zijn korte enquêtes met meestal een wekelijkse frequentie, waarbij medewerkers slechts één of enkele vragen per keer invullen. De vragen rouleren over verschillende thema’s en per medewerker.

Met deze aanpak krijgt jouw organisatie snel inzicht in de status van de belangrijkste drijfveren voor medewerkersbetrokkenheid. Bovendien biedt het real-time inzicht in het effect van jouw HR-projecten om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Door de korte en frequente aard van de surveys voorkom je enquête moeheid en waarborg je een hoge participatiegraad.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen