Terug

Wees blij met een excuus in Het Goede Gesprek

door Danique Geskus | sep 20, 2023

Coachend leiderschap is één van de vijf ingrediënten van Het Goede Gesprek. In dit gesprek dient er ruimte te zijn voor ‘een sorry’. Toegeven een fout te hebben gemaakt, is niet voor iedere medewerker makkelijk. Zeker niet tegen zijn leidinggevende. Angst voor zijn zuchtende reactie is voor een medewerker vaak aanleiding om bijvoorbeeld een fout onder het tapijt te moffelen. Immers, wat niet weet wat niet deert. Een gemiste kans, weer niets geleerd en dat weet de medewerker drommels goed. Hierom is het belangrijk blij te zijn met een excuus bij het voeren van het Goede Gesprek.

De smoezentrommel gaat alweer open. Over de tafel rolt de uitleg waarom deadlines niet zijn gehaald en het product niet voor 100 procent aan de eisen voldoet. En daar moet je als leidinggevende blij mee zijn? Ja! Omdat een welles-nietesdiscussie niet productief is en zeker niet leidt tot een proces waarin van fouten geleerd wordt. Hij weet ook dat als hij zich als een betweter opstelt, de medewerker een volgende keer zich niet meer zo kwetsbaar durft op te stellen. (Bron: Het GROTE gesprekkenboek, 2023, Jacco van den Berg)

 

Dé waarheid bestaat niet

Omdat ieder excuus subjectief is, is het in goede gesprekken belangrijk de werkelijkheid van de medewerker als het vertrekpunt te nemen. Laat de medewerker vertellen over de situatie en vraag door naar de redenen waarom hij of zij iets nog niet helemaal kan of weet. Net zoals de medewerker is de leidinggevende nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is namelijk het begin van wijsheid.

“Nieuwsgierigheid is het begin van wijsheid”

 

Laat de zucht achterwege

Het is maar de vraag of er een verdiepend coachingsgesprek ontstaat als de leidinggevende in zijn rol als coach een grote zucht had geslaakt bij het aansnijden van de fout. Bij coachen is vertrouwen één van de succesfactoren. De medewerker moet zich veilig voelen om alles wat zijn functioneren of ontwikkeling in de weg staat op tafel te durven gooien. Blijdschap bij de leidinggevende over een excuus draagt bij aan deze veiligheid.

 

Falen is super!

“Waarom is het volgens Frank Deurling, auteur van het boek SuperFalen, goed om eerlijk te zijn over zaken dingen die misgaan? “Organisaties willen niet dat iedereen dezelfde fouten maakt doordat niemand iets zegt. Daarnaast verbetert de sfeer in het team door open te zijn over misstappen. Medewerkers denken dat ze worden uitgelachen, maar vaak vinden collega’s het juist dapper. En het werkt aanstekelijk, waardoor het makkelijker wordt om fouten te erkennen. Verder lucht het op. Vervelende emoties als schuld- en schaamtegevoelens verdwijnen door te praten over mislukkingen’

 

Organiseer een f*ck-up borrel

Organiseer koffie-verkeerd-momenten of f*ck-up-borrels waar iedereen om de beurt een flater deelt. Zo’n vast moment in de maand verlaagt de drempel om fouten te erkennen en het is een sessie waarin medewerkers van en met elkaar leren.

Goede gesprekken gedijen in een klimaat waarin fouten leermomenten zijn. Zeker als de  leidinggevende zijn medewerkers coacht op het herstellen van de fouten en het voorkomen ervan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de moderne HR-cyclus? En hoe je die kunt vernieuwen? Lees ook onze blog ‘De moderne HR-cyclus: tips, voorbeelden en alles wat je moet weten!’.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen