Terug

3 uitdagingen bij het opstellen van een MTO actieplan

Het identificeren van verbeterpunten en het opstellen van een effectief actieplan op basis van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan een complexe taak zijn voor organisaties. Medewerkers vinden het soms moeilijk om concrete suggesties te doen voor verbeteringen, en veel MTO-tools bieden geen advies voor veelvoorkomende uitdagingen. Daarnaast kan het prioriteren van actiepunten en het betrekken van belanghebbenden een uitdaging zijn. Met als resultaat dat je MTO niet wordt opgevolgd. In dit artikel verkennen we deze problemen en bieden we inzichten en strategieën om hiermee om te gaan, zodat organisaties effectieve verbetermaatregelen kunnen implementeren.

 

Uitdaging 1:

Gebrek aan verbetersuggesties: Medewerkers kunnen ontevreden zijn, maar het kan voor hen moeilijk zijn om concrete suggesties te doen over hoe de situatie kan worden verbeterd. Daarnaast geven veel tools voor MTO’s geen adviezen op veel voorkomende uitdagingen. In de praktijk stellen veel HR-afdelingen projectteams op om aan de slag te gaan met specifieke verbeterpunten. Het nadeel hiervan is dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en er geen gebruik wordt gemaakt van best practices vanuit andere organisaties. 

 

Uitdaging 2:

Het stellen van prioriteiten: Het MTO kan verschillende gebieden identificeren waar verbetering nodig is. Dit kan resulteren in een overweldigende hoeveelheid actiepunten die aangepakt moeten worden. Het kan moeilijk zijn om te bepalen welke acties de hoogste prioriteit hebben en welke haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen en tijd.

 

Uitdaging 3:

Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden: Het succes van een actieplan is afhankelijk van de betrokkenheid en medewerking van belanghebbenden, waaronder het management en medewerkers op verschillende niveaus. Het kan een uitdaging zijn om iedereen te betrekken en ervoor te zorgen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de acties.

 

Learned: MTO software met best practices voor opvolging

Met het Learned engagement model bieden wij organisaties een wetenschappelijk onderbouwd model dat bestaat uit 18 thema’s en meer dan 70 vragen om de medewerker betrokkenheid te meten. Daarnaast bevat het model meerdere concrete best practices per thema om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. 

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers