Terug

3 uitdagingen bij het opstellen van een MTO actieplan

door Danique Geskus | sep 29, 2023

Het identificeren van verbeterpunten en het opstellen van een effectief actieplan op basis van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan een complexe taak zijn voor organisaties. Werknemers ervaren soms moeite met het geven van concrete verbetersuggesties, terwijl MTO-tools vaak geen advies bieden voor veelvoorkomende problemen.. Daarnaast kan het prioriteren van actiepunten en het betrekken van belanghebbenden een uitdaging zijn. Met als resultaat dat je MTO niet wordt opgevolgd. In dit artikel verkennen we deze problemen en bieden we inzichten en strategieën om hiermee om te gaan, zodat organisaties effectieve verbetermaatregelen kunnen implementeren.

 

Uitdaging 1:

Gebrek aan verbetersuggesties: Medewerkers kunnen ontevreden zijn, maar het kan voor hen moeilijk zijn om concrete suggesties te doen over hoe de situatie kan worden verbeterd. Daarnaast geven veel tools voor MTO’s geen adviezen op veel voorkomende uitdagingen. In de praktijk stellen veel HR-afdelingen projectteams op om aan de slag te gaan met specifieke verbeterpunten. Het nadeel hiervan is dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en er geen gebruik wordt gemaakt van best practices vanuit andere organisaties. 

 

Uitdaging 2:

Het stellen van prioriteiten: Het MTO kan verschillende gebieden identificeren waar verbetering nodig is. Dit kan resulteren in een overweldigende hoeveelheid actiepunten die aangepakt moeten worden. Het bepalen van prioriteiten en haalbare acties binnen beperkte middelen en tijd kan een uitdaging zijn.

 

Uitdaging 3:

Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden: Het succes van een MTO actieplan hangt af van de betrokkenheid van belanghebbenden, inclusief management en medewerkers. Het kan een uitdaging zijn om iedereen te betrekken bij de uitvoering van de acties.

 

Learned: MTO software met best practices voor opvolging

Wij bieden organisaties het wetenschappelijk onderbouwde Learned engagement model met 18 thema’s en ruim 70 vragen om medewerkersbetrokkenheid te meten. Dit model is ontworpen om organisaties te helpen inzicht te krijgen in en de betrokkenheid van hun medewerkers te verbeteren. Daarnaast bevat het model meerdere concrete best practices per thema om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. 

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen