Terug

Employee Net Promoter Score (eNPS): alles wat je moet weten

door Danique Geskus | sep 29, 2023

De eNPS, of Employee Net Promoter Score, is een meetinstrument om de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers in jouw organisatie in kaart te brengen. Het is ook heel waardevol in HR dus.

Geïnspireerd door de Net Promoter Score uit de marketingwereld, richt de eNPS zich specifiek op de bereidheid van werknemers om jouw bedrijf als werkgever aan te bevelen. In dit blog ontdek je waarom de eNPS van cruciaal belang is, hoe je deze meet en welke voordelen het biedt voor het verbeteren van de werkomgeving en prestaties van je organisatie.

 

Wat is de eNPS en waarom is het belangrijk?

De eNPS is een meetinstrument dat gebruikt wordt om de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers te meten. Het is gebaseerd op de Net Promoter Score (NPS), een bekende methode in de marketingwereld die gebruikt wordt om klantloyaliteit te meten. De eNPS richt zich specifiek op de betrokkenheid van werknemers en hun bereidheid om het bedrijf als werkgever aan te bevelen aan anderen.

Het idee achter de eNPS is dat werknemers die het bedrijf actief aanbevelen, waarschijnlijk meer betrokken, tevreden en loyaal zijn. Daarentegen kunnen werknemers die het bedrijf niet zouden aanbevelen, aangeven dat er mogelijk problemen zijn met betrokkenheid en werknemerservaring.

Voor bedrijven is de eNPS nuttig omdat het een eenvoudige en snelle manier biedt om de betrokkenheid van werknemers te meten en potentiële verbeterpunten te identificeren. Een hoge eNPS duidt op een positieve werkcultuur, terwijl een lage eNPS kan wijzen op problemen zoals ontevredenheid, gebrek aan betrokkenheid of communicatieproblemen.

 

Hoe bereken je de eNPS?

Het berekenen van de eNPS begint met het stellen van één belangrijke vraag aan werknemers: “Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre zou je ons bedrijf als werkgever aanbevelen aan vrienden of familie?” Op basis van het antwoord worden werknemers in drie categorieën geplaatst:

  • Promotors (score 9-10): Dit zijn de enthousiaste werknemers die het bedrijf actief zouden aanbevelen.
  • Passives (score 7-8): Dit zijn tevreden werknemers, maar ze zijn niet zo betrokken als de Promotors.
  • Detractors (score 0-6): Dit zijn werknemers die ontevreden zijn en het bedrijf niet zouden aanbevelen.

De eNPS wordt berekend door het percentage Detractors af te trekken van het percentage Promotors. Het resultaat ligt dus tussen -100 en +100.

Rekenvoorbeeld van de eNPS:

Stel dat je een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebt uitgevoerd en aan alle werknemers de vraag hebt gesteld: “Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre zou je ons bedrijf als werkgever aanbevelen aan vrienden of familie?” Hieronder zie je een fictief resultaat van de antwoorden:

  • Promotors (score 9-10): 75 werknemers
  • Passives (score 7-8): 50 werknemers
  • Detractors (score 0-6): 25 werknemers

Om de eNPS te berekenen, volg je de formule: eNPS = Percentage Promotors – Percentage Detractors. Laten we de berekening uitvoeren:

Bereken het percentage voor elke categorie:
Percentage Promotors: (Aantal Promotors / Totaal aantal respondenten) * 100
In dit geval: (75 / 150) * 100 = 50%

Percentage Detractors: (Aantal Detractors / Totaal aantal respondenten) * 100
In dit geval: (25 / 150) * 100 = 16.67%

Trek het percentage Detractors af van het percentage Promotors:
eNPS = Percentage Promotors – Percentage Detractors
= 50% – 16.67%
= 33.33%
In dit voorbeeld zou de eNPS dus 33.33 zijn.

De schaal loopt van -100 tot +100. Hoe hoger het eNPS-resultaat, hoe positiever de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers. In ons voorbeeld hebben we een positieve eNPS van 33.33, wat aangeeft dat er een goede mate van werknemersbetrokkenheid en tevredenheid is, maar er is ook ruimte voor verbetering.

 

beoordelingsgesprek en planningsgesprek eenvoudig voeren met het benchmarken van resultaten

Met Learned kun je de tevredenheid van je medewerkers meten op verschillende onderdelen. Zo weet je op welke resultaten actie ondernomen moet worden door de scores te vergelijken met soortgelijke organisaties. Met het Learned Engagement Model worden alle resultaten gebenchmarkt met vergelijkbare organisaties. 

 

Hoe interpreteer je de resultaten?

De interpretatie hangt af van de context en de branche waarin het bedrijf opereert. Over het algemeen kan een eNPS van +50 of hoger worden beschouwd als uitstekend, terwijl een score van -10 of lager wijst op significante problemen binnen de organisatie. Een positieve eNPS duidt op een hogere betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, wat kan leiden tot verbeterde prestaties en minder personeelsverloop.

 

Wat kun je doen om de resultaten te verbeteren?

Je kunt verschillende acties ondernemen om de eNPS te verhogen en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. Een effectieve aanpak is het uitvoeren van aanvullende medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) of pulse surveys. Een pulse survey is een kort en frequent onderzoek dat specifiek gericht is op het meten van de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Het biedt waardevolle inzichten in de huidige stand van zaken en stelt een HR team in staat om gerichte acties te ondernemen. Hieronder enkele tips:

 

1. Communiceer de resultaten

Zorg ervoor dat je de resultaten van het onderzoek communiceert naar de werknemers. Transparantie in het proces laat zien dat hun feedback serieus genomen wordt en vergroot de betrokkenheid bij het verbeterproces.

 

2. Betrek medewerkers bij het opstellen van actieplannen

Organiseer bijeenkomsten of workshops om met medewerkers in gesprek te gaan over de resultaten en mogelijke verbeteringen. Dit vergroot de betrokkenheid en geeft werknemers een stem in het proces. Op deze manier kunnen jullie samen actieplannen opstellen die aansluiten bij de behoeften en zorgen van de werknemers.

 

3. Verbeter de werkcultuur

Creëer een positieve en ondersteunende werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Dit kan je onder andere bereiken door het stimuleren van open communicatie, het erkennen en belonen van prestaties en het bieden van mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling.

 

4. Ondersteun het welzijn van werknemers

Zorg voor programma’s en initiatieven die het welzijn van werknemers bevorderen, zoals flexibele werkuren, gezondheids- en wellnessprogramma’s, en een goede balans tussen werk en privéleven. Het welzijn van werknemers heeft een directe invloed op hun betrokkenheid en tevredenheid.

 

5. Houd regelmatig follow-up onderzoeken

Voer regelmatig pulse surveys uit om de voortgang te meten en te evalueren of de genomen acties effectief zijn geweest. Dit stelt je in staat om bij te sturen en nieuwe verbeterpunten te identificeren. Door het uitvoeren van aanvullende MTO’s of pulse surveys, en het nemen van gerichte acties op basis van de resultaten, kun je de eNPS verhogen en de werknemersbetrokkenheid verbeteren.

 

Met Learned meet en verbeter je eenvoudig de eNPS:

Learned is een tool die bedrijven helpt bij het meten en verbeteren van de eNPS. Met Learned kun je enquêtes opstellen en verzenden naar werknemers, inclusief de eNPS-vraag en aanvullende vragen om inzicht te krijgen in de achterliggende redenen van de scores. De tool biedt ook geavanceerde analysemogelijkheden en rapporten om de resultaten te interpreteren en verbeteracties te formuleren. Probeer Learned nu 14 dagen gratis uit en ervaar zelf het gemak van het meten en verbeteren van je eNPS.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen