Terug

Focus in Het Goede Gesprek op sterke punten!

door Danique Geskus | sep 20, 2023

Focus op sterke punten is een ingrediënt van Het Goede Gesprek. De ‘sterke punten’-benadering stelt dat als medewerkers werkzaamheden verrichten waar ze (al) goed in zijn, dit tot nog betere prestaties, minder ziekteverzuim, meer ontwikkeling en minder verloop zal leiden.

 

Wat is de definitie van ‘sterke punten’-benadering?

De ‘sterke punten’-benadering is een perspectief op ontwikkeling waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun sterke punten. Ofwel: aandacht voor zwakten verzwakken je, aandacht voor sterkten versterken je.

In de ‘sterke punten’-benadering is er voor medewerkers veel ruimte om hun talenten te ontdekken en bijvoorbeeld met een training of een coaching en tijdens het werk deze verder te ontwikkelen tot echte sterktes. Hoe gaat dat in de praktijk?

 

Verbeterafspraken over tekortkomingen

De praktijk leert dat als het over leren en veranderen gaat, vaak wordt gestart bij zwakke punten, de zogenoemde deficiëntiebenadering. Dat begint al op school, waar leerlingen bijles krijgen voor een vak waar zij een onvoldoende voor staan. Later, in hun werkzame leven, heeft een B-score in het beoordelingsgesprek (‘behoeft verbetering’) een coachingstraject als gevolg. Het idee is de kloof tussen de aanwezige en de vereiste competenties van het profiel te dichten. Deze tekortgerichte benadering is natuurlijk niet fout. Iemand die met een blindedarmontsteking in de operatiekamer ligt, hoopt dat de chirurg van dienst het in de vingers heeft om de ontstoken blindedarm vakbekwaam te verwijderen.

 

Maak ontwikkelafspraken over sterke punten

Leren en ontwikkelen vanuit een tekort kost vaak energie. Om bijvoorbeeld van een competentie of taak die gewaardeerd wordt met rapportcijfer vier een zes te maken, is het hard werken voor de medewerker. In het ontwikkeltraject kan het werkplezier van de medewerker dalen (‘het lukt mij gewoon niet’) en kan bij de leidinggevende frustratie en irritatie ontstaan omdat zijn inspanningen (gesprekken, coaching) niet tot het gewenste resultaat leiden. Het kan anders.

 

Fun makes in run!

Waarom niet van een zeven een acht maken? Leren en ontwikkelen vanuit sterke punten biedt medewerkers ruimte, ontwikkelkracht en mogelijkheden tot het ontdekken van nieuwe
inzichten, aanpakken en ervaringen. Niet alleen voor hen leuk en uitdagend, ook plezierig voor de leidinggevende. Medewerkers verrichten nog meer werkzaamheden die zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Het werkplezier en de prestaties stijgen, tot grote vreugde van de leidinggevende.

 

Meer weten?

Wil je weten hoe je het beoordelingsgesprek kunt vernieuwen? Lees ook onze blog ‘Het beoordelingsgesprek en Het Nieuwe Beoordelen: tips en voorbeelden’.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen