Terug

In 15 seconden inzicht in de sfeer in je organisatie met een stemmingsmeting

door Danique Geskus | sep 29, 2023

Het meten van de stemming en tevredenheid van werknemers is van essentieel belang voor het begrijpen van de sfeer en het welzijn in een organisatie. Traditioneel gezien waren enquêtes en vragenlijsten de gangbare methoden, maar tegenwoordig is er een snellere en efficiëntere manier: stemmingsmetingen. In slechts 15 seconden kunnen deze metingen unieke inzichten bieden. In deze blog ontdek je wat een stemmingsmeting precies inhoudt, waarom het belangrijk is om de stemming van werknemers te meten en hoe je het kunt uitvoeren. 

 

Wat is een stemmingsmeting?

Een stemmingsmeting is een instrument dat wordt gebruikt om de stemming, emotionele toestand of het welzijn van individuen te meten. Het wordt voornamelijk toegepast in organisaties om inzicht te krijgen in de stemming en tevredenheid van werknemers. Met behulp van vragenlijsten of beoordelingsschalen kunnen gevoelens zoals geluk, verdriet, angst, stress en tevredenheid geëvalueerd worden. Deze metingen bieden waardevolle informatie die kan helpen bij het nemen van beslissingen, het identificeren van problemen en het bevorderen van het welzijn en de betrokkenheid van werknemers.

Een voordeel van een stemmingsmeting is dat het de mogelijkheid biedt om in zeer korte tijd, soms zelfs in slechts 15 seconden, unieke inzichten te verkrijgen. Door het gebruik van beknopte en directe vragen of beoordelingsschalen kunnen werknemers snel hun stemming aangeven zonder veel tijd te hoeven besteden aan uitgebreide enquêtes. Dit maakt het efficiënt en praktisch om regelmatig en frequent stemmingsmetingen uit te voeren, waardoor organisaties snel kunnen reageren op veranderingen in de stemming en behoeften van hun werknemers.

 

Wat betekent medewerker stemming?

De stemming van een werknemer verwijst naar de algemene emotionele toestand of affectieve ervaring van een werknemer op het werk. Het omvat het scala aan emoties die een werknemer kan voelen, zoals blijdschap, tevredenheid, enthousiasme, frustratie of stress. De stemming van werknemers kan een aanzienlijke invloed hebben op werktevredenheid, prestaties en algemeen welzijn.

 

Waarom het meten van de stemming belangrijk is

De stemming van werknemers heeft een significante invloed op de betrokkenheid van werknemers, die verwijst naar het niveau van enthousiasme, inzet en betrokkenheid van een werknemer bij zijn werk. Een positieve stemming van werknemers bevordert een hogere mate van betrokkenheid, wat leidt tot een hogere productiviteit, werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Uit een onderzoek van Harter, Schmidt, & Hayes (2002) bleek dat werknemers die een hoge werktevredenheid en betrokkenheid rapporteerden 37% meer kans hadden om bovengemiddeld goed te presteren. Bovendien is de kans groter dat betrokken werknemers zich vrijwillig inzetten, innovatieve ideeën aandragen en een lager verloop hebben.

 

Hoe voer je een stemmingsmeting uit?

Er zijn verschillende modellen en raamwerken gebruikt om de stemming van werknemers te meten. Een veelgebruikte benadering is de affectieve gebeurtenistheorie (AET), die suggereert dat gebeurtenissen op de werkplek emotionele reacties uitlokken die vervolgens de werkattitudes en het gedrag beïnvloeden. Onderzoekers gebruiken vaak zelfrapportagemetingen, zoals vragenlijsten of pulse-surveys, om de stemming van werknemers te beoordelen.

 

Vragen die je kunt stellen om de stemming te meten

De 5 beste vragen om de stemming van werknemers te meten:

 1. Hoe zou je je geluksniveau inschatten als je aan het werk bent?
 2. Hoe zou je je plezier in je werk inschatten?
 3. Hoe zou je je stressniveau op het werk inschatten?
 4. Hoe zou je je tevredenheid over je werk inschatten?
 5. Hoe is uw motivatie om goed te presteren in uw functie?

Deze vijf vragen zijn gekozen omdat ze verschillende aspecten van de stemming van werknemers omvatten en een reeks van emotionele toestanden vertegenwoordigen die vaak op het werk worden ervaren. Door uitspraken over geluk, plezier, stress, tevredenheid en motivatie op te nemen, bieden deze vragen een uitgebreide beoordeling van het emotionele welzijn van een werknemer op het werk. Respondenten kunnen op een Likert-schaal aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met elke uitspraak.

 

Learned: pulse-surveys voor stemmingsmeting

De Learned survey add-on maakt eenvoudige stemmingsmetingen mogelijk. Hiermee verzamel je waardevolle inzichten over de sfeer in je organisatie. Je kunt gemakkelijk stemmingsmetingen uitvoeren en waardevolle inzichten verzamelen met de Learned survey add-on.

 

Praktische tips om de stemming van de werknemer te verbeteren:

 1. Bevorder een positieve werkomgeving: Creëer een werkcultuur die positiviteit, respect en open communicatie benadrukt. Moedig managers en werknemers aan om elkaars inspanningen en prestaties te erkennen en te waarderen. Stimuleer teamwerk en samenwerking om de kameraadschap onder werknemers te vergroten.
 2. Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling: Bied trainingsprogramma’s, workshops of mogelijkheden voor werknemers om hun vaardigheden en kennis te vergroten. Investeer in hun groei en ontwikkeling, want dit kan de werktevredenheid en motivatie verhogen, wat leidt tot een beter humeur bij de werknemers.
 3. Implementeer initiatieven om werk en privé in balans te brengen: Erken het belang van balans tussen werk en privé en ondersteun werknemers bij het bereiken hiervan. Bied, indien van toepassing, flexibele werktijden, mogelijkheden om op afstand te werken of een gezinsvriendelijk beleid. Moedig werknemers aan om pauzes en vakanties te nemen om op te laden en stress te verminderen.
 4. Vraag regelmatig om feedback en handel ernaar: Houd surveys of feedbacksessies onder werknemers om inzicht te krijgen in de tevredenheid en zorgen van werknemers. Luister actief naar de feedback van werknemers en onderneem de juiste acties om eventuele problemen of verbeterpunten aan te pakken. Dit laat zien dat hun mening gewaardeerd wordt en kan een positieve invloed hebben op het humeur van werknemers.
 5. Bevorder initiatieven voor het welzijn van werknemers: Implementeer programma’s die prioriteit geven aan het welzijn van werknemers, zoals wellnessactiviteiten, mindfulness-sessies of toegang tot bronnen voor geestelijke gezondheid. Stimuleer gezonde gewoonten en bied ondersteuning bij het omgaan met stress. Het tonen van zorg voor het welzijn van werknemers draagt bij aan een positieve werkomgeving en verbetert het humeur van werknemers.

 

Bronnen van de tijdschriften en APA-referenties:

 1. a) Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268–279. [Link to the article: https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.2.268]

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen