Terug

Wat is medewerkers betrokkenheid, hoe meet je het en waarom is het belangrijk?

door Danique Geskus | sep 29, 2023

In dit blog gaan we dieper in op het concept van medewerkersbetrokkenheid. We gaan in op de betekenis, hoe het verschilt van medewerkerstevredenheid en waarom het belangrijk is voor organisaties. We bespreken ook verschillende methoden om medewerkerstevredenheid te meten, zoals enquêtes, gesprekken en eNPS.

Daarnaast delen we vijf tips om de betrokkenheid van medewerkers effectief te meten. Hierbij leggen we uit hoe Learned kan helpen bij het meten van medewerkersbetrokkenheid met behulp van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.

Verder bieden we inzichten in het belang van medewerkersbetrokkenheid voor retentie, productiviteit, verzuim en de Employee Net Promotor Score (eNPS). Ten slotte geven we concrete suggesties om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen, waarbij we focussen op het thema “Leiderschap” en vijf praktische tips delen.

💡 Meteen aan de slag met het verbeteren van medewerkersbetrokkenheid in jouw organisatie? Download het Learned engagement model met 18 thema’s, 90 vragen en best practices

 

Wat betekent medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkersbetrokkenheid verwijst naar de mate waarin medewerkers zich emotioneel verbonden voelen met hun werk, organisatie en doelen. Het houdt in dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun taken, gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie en een gevoel van verbondenheid hebben met de missie, visie en waarden van het bedrijf.

 

Wat is het verschil tussen medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkerstevredenheid, medewerkersgeluk en medewerkersbetrokkenheid zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar ze hebben eigenlijk verschillende betekenissen, meetmethoden en impact op het gedrag van medewerkers.

Medewerkerstevredenheid

Dit verwijst naar het algehele gevoel van geluk en voldoening dat medewerkers ervaren in hun werk. Medewerkerstevredenheid wordt vaak gemeten met behulp van enquêtes waarin factoren zoals salaris, voordelen, werkomgeving en taken worden beoordeeld. Het richt zich op het beoordelen van verschillende aspecten van het werk die invloed hebben op de tevredenheid van medewerkers.

Medewerkersgeluk

Medewerkersgeluk verwijst naar het welzijn en de positieve emoties die medewerkers ervaren met betrekking tot hun werk. Het wordt vaak gemeten met behulp van enquêtes waarin factoren zoals medewerkerstevredenheid, werk/privé-balans, medewerkersbetrokkenheid en sociale steun op het werk worden beoordeeld. Het richt zich op het begrijpen van het bredere welzijn van medewerkers en de positieve emoties die zij ervaren in hun werk.

Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid verwijst naar de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun werk en een verbondenheid voelen met hun organisatie. Het wordt vaak gemeten met behulp van enquêtes waarin factoren zoals autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden en relaties met collega’s en leidinggevenden worden beoordeeld. Het richt zich op het meten van de betrokkenheid van medewerkers en hun motivatie om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Hoewel medewerkersgeluk een combinatie is van medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid, is het belangrijk op te merken dat deze termen afzonderlijk kunnen worden gemeten en verschillende effecten hebben op het gedrag van medewerkers.

Medewerkerstevredenheid heeft invloed op het naleven van verwachtingen, terwijl medewerkersbetrokkenheid wordt geassocieerd met proactief gedrag en het overtreffen van verwachtingen. Betrokken medewerkers tonen vaak een positievere houding ten opzichte van de organisatie en voelen zich verantwoordelijk voor hun taken. Ze nemen initiatief en streven naar verbetering en innovatie. Daarentegen zijn tevreden medewerkers over het algemeen accepterend van de status quo en wachten ze vaak op aangeboden ondersteuning.

Onderzoeken van Gallup en Towers Watson tonen aan dat medewerkersbetrokkenheid een grotere impact heeft op retentie, productiviteit, de eNPS (Employee Net Promoter Score) en het ziekteverzuim van medewerkers.

Kortom, medewerkerstevredenheid, medewerkersgeluk en medewerkersbetrokkenheid zijn gerelateerde, maar toch verschillende concepten die elk hun eigen meetmethoden en effecten hebben op het gedrag van medewerkers.

 

Wat is het belang van een hoge medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkersbetrokkenheid heeft een significant belang voor organisaties vanwege de positieve impact op verschillende aspecten van het bedrijfsresultaat. Allereerst heeft medewerkersbetrokkenheid een gunstig effect op retentie, wat verwijst naar het vermogen van een organisatie om werknemers gedurende een bepaalde periode te behouden. Een hoog verloop kan kostbaar zijn en de bedrijfsvoering verstoren. Onderzoeken tonen aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen medewerkersbetrokkenheid en medewerkersretentie, waarbij zeer betrokken werknemers minder geneigd zijn om de organisatie te verlaten.

Daarnaast heeft medewerkersbetrokkenheid een positieve invloed op productiviteit. Betrokken werknemers zijn 21% productiever dan niet-betrokken werknemers. Ze tonen meer inzet, nemen initiatief en streven naar het behalen van organisatiedoelen. Dit heeft directe voordelen voor de prestaties en het succes van een organisatie.

Een ander belangrijk aspect is het effect van medewerkersbetrokkenheid op verzuim. Zeer betrokken teams hebben 41% minder ziekteverzuim dan niet-betrokken teams. Betrokkenheid heeft dus een positieve invloed op de aanwezigheid en het verminderen van afwezigheid van werknemers, wat de continuïteit van de bedrijfsvoering ondersteunt.

Ten slotte heeft medewerkersbetrokkenheid ook implicaties voor de Employee Net Promotor Score (eNPS). Zeer betrokken werknemers zijn eerder geneigd om hun werkgever aan te bevelen aan anderen, wat een positieve impact heeft op het imago en de reputatie van de organisatie.

Al met al toont het belang van medewerkersbetrokkenheid aan dat het investeren in het bevorderen van betrokkenheid gunstig is voor organisaties. Het leidt tot hogere retentie, verbeterde productiviteit, verminderd verzuim en positieve eNPS-scores, wat bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat en concurrentievoordeel.

 

Hoe meet je de medewerkersbetrokkenheid?

Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om de medewerkersbetrokkenheid te meten:

1. Enquêtes voor medewerkerstevredenheid

Dit is een veelgebruikte methode waarbij enquêtes worden gebruikt om informatie te verzamelen over verschillende aspecten van het werk die van invloed kunnen zijn op de betrokkenheid van medewerkers. Deze enquêtes kunnen vragen bevatten over salaris, werkuren, werkdruk, werkplezier, relatie met managers en collega’s, mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling, erkenning en waardering, en de balans tussen werk en privé.

 

2. Individuele of groepsgesprekken

Gesprekken met medewerkers, zowel individueel als in groepen, kunnen waardevolle inzichten bieden over hun tevredenheid en betrokkenheid. Deze gesprekken kunnen zowel formeel zijn, zoals tijdens functioneringsgesprekken, als informeel, bijvoorbeeld tijdens koffiepauzes. Door open en eerlijke communicatie te stimuleren, kunnen organisaties de betrokkenheid van medewerkers beter begrijpen en eventuele zorgen of knelpunten identificeren.

 

3. Observatie en directe betrokkenheid

Managers en leidinggevenden kunnen de betrokkenheid van medewerkers observeren en evalueren door middel van directe interactie en betrokkenheid bij het dagelijkse werk. Door deel te nemen aan teamvergaderingen, projecten en andere activiteiten kunnen leidinggevenden de betrokkenheid van medewerkers beoordelen op basis van hun acties, inzet en motivatie.

 

4. Exit-interviews

Wanneer medewerkers de organisatie verlaten, kunnen exit-interviews waardevolle inzichten bieden over de redenen voor hun vertrek en hun algehele tevredenheid tijdens hun dienstverband. Deze interviews kunnen informatie opleveren over eventuele tekortkomingen in de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, waardoor organisaties gerichte verbeteringen kunnen aanbrengen.

Door meerdere methoden te combineren, krijg je een uitgebreider beeld van de medewerkersbetrokkenheid binnen je organisatie. Als je regelmatig de medewerkerstevredenheid meet en de feedback van medewerkers serieus neemt, kun je gerichte acties ondernemen om hun betrokkenheid te vergroten en zo ook je bedrijfsresultaat te verbeteren.

 

Tips voor het meten

Door middel van medewerkerstevredenheidsenquêtes kun je inzicht krijgen in de meningen van je teamleden over verschillende aspecten van hun werk. Of het nu een jaarlijks onderzoek is dat zich richt op arbeidsvoorwaarden, of een enquête die elke twee weken wordt uitgevoerd om de betrokkenheid van werknemers te meten, door je werknemers frequent te bevragen, blijf je bij met hun betrokkenheidsniveau. Hierbij enkele tips om de medewerkersbetrokkenheid te meten. Wil je hier meer over weten? Lees dan de visie van Learned op moderne onderzoeken naar medewerkersbetrokkenheid.

 

Dit zijn onze vijf tips om de betrokkenheid van medewerkers effectief te meten:
  1. Meet continu: In plaats van jaarlijks te meten, voer je regelmatig enquêtes uit. Doorlopende feedback kan je helpen trends te identificeren en problemen aan te pakken voordat ze escaleren.
  2. Gebruik wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten: Het gebruik van vragenlijsten die zijn ontworpen en gevalideerd door onderzoekers zorgt voor betrouwbaardere resultaten. Deze vragenlijsten hebben vaak een betere vraagstructuur en zijn grondig getest. Maak bijvoorbeeld gebruik van het Learned medewerkersbetrokkenheid model met 90 vragen.
  3. Anonieme enquêtes: Zorg ervoor dat de enquêtes anoniem zijn en gebruik tools die deze anonimiteit waarborgen. Dit kan werknemers aanmoedigen om eerlijker en opener te zijn in hun antwoorden. Lees hier meer over de nadelen van gratis tools zoals Google Forms m.b.t. anonimiteit.
  4. Volg de resultaten op en neem actie: Het meten van medewerkersbetrokkenheid is nutteloos als er geen actie wordt ondernomen op basis van de resultaten. Analyseer de resultaten, identificeer gebieden voor verbetering en ontwikkel een actieplan.
  5. Betrek je managers: Managers spelen een cruciale rol in het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid. Zorg ervoor dat ze betrokken zijn bij het proces. Van het begrijpen van het belang van medewerkersbetrokkenheid tot het handelen naar de resultaten van de enquêtes.

 

 

Wat kan je doen om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen?

Het verbeteren van medewerkersbetrokkenheid is een cruciaal onderdeel van een succesvol bedrijf. Echter, voordat je begint met het implementeren van maatregelen om de betrokkenheid te verhogen, is het belangrijk om een gedegen inzicht te hebben in de huidige staat van betrokkenheid binnen je organisatie. Door te beginnen met een gedegen onderzoek verzamel je waardevolle data die je kunt gebruiken om je plannen op te baseren. Het is dus afhankelijk van de uitkomsten van je medewerkersbetrokkenheidsonderzoek welke acties je zult moeten ondernemen.

In het Learned betrokkenheidsmodel hebben wij voor elk van de 18 thema’s verschillende best practices gedefinieerd. Mocht je organisatie dus kunnen ontwikkelen op een van de thema’s, dan zie je direct wat je kunt doen om hiermee aan de slag te gaan. Een van de thema’s is bijvoorbeeld:

“Leiderschap” verwijst naar het vermogen van een individu of een groep om anderen te beïnvloeden, te begeleiden en te leiden naar het bereiken van gemeenschappelijke doelen en doelstellingen. En ze dit doen terwijl ze effectief gedrag en kwaliteiten vertonen die volgers inspireren en motiveren.

 

5 praktische tips om het leiderschap te verbeteren:

1. Ontwikkel een leiderschapstrainingsprogramma

Een leiderschapstrainingsprogramma kan managers helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om hun teams effectief te leiden en te managen. Training kan communicatieve vaardigheden, probleemoplossing en conflictoplossing omvatten (Buckingham, 2023).

 

2. Bevorder een cultuur van vertrouwen en transparantie

Leiders die transparant en eerlijk zijn, bouwen vertrouwen op bij hun werknemers. Door een cultuur van vertrouwen te bevorderen, kunnen leiders open communicatie, samenwerking en betrokkenheid van werknemers stimuleren (Jorgensen, 2022).

 

3. Geef regelmatig feedback

Regelmatige feedback helpt werknemers te begrijpen hoe hun werk bijdraagt ​​aan het succes van de organisatie en op welke gebieden ze kunnen verbeteren. Managers moeten tijdig en constructief feedback geven om medewerkers te helpen groeien en ontwikkelen (Panel, 2021).

 

4. Geef het goede voorbeeld

Leiders die het gedrag modelleren dat ze bij hun werknemers willen zien, kunnen de werkcultuur positief beïnvloeden. Leiders moeten blijk geven van een sterke arbeidsethos, een positieve houding en respect voor anderen (Schrage, 2017).

 

5. Moedig de betrokkenheid van werknemers bij de besluitvorming aan

Door werknemers bij de besluitvorming te betrekken, kunnen ze hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid vergroten. Leiders moeten de input van werknemers zoeken en hen de mogelijkheid bieden om hun ideeën en expertise bij te dragen (Half, 2023).

 

Hoe helpt Learned bij het meten van je medewerkersbetrokkenheid?

Learned biedt bedrijven de software om moderne onderzoeken te doen naar de medewerkerstevredenheid. Voer onderzoek uit op basis van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten en verkrijg de inzichten die je nodig hebt om actie te ondernemen.

Ons model voor medewerkerstevredenheid 

Download het Learned engagement model met 18 thema’s, 90 vragen en best practices hier en ga aan de slag met het verbeteren van je medewerkerstevredenheid.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen