Terug

De toegevoegde waarde van het investeren in carrièreontwikkeling

Carrièreontwikkeling is van onschatbare waarde voor medewerkers en organisaties. Het gaat om het vormgeven van je loopbaan, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verbeteren van je vaardigheden. Maar waarom is het voor bedrijven zo belangrijk om te investeren in de groei van hun medewerkers? In dit artikel kijken we naar de voordelen van het investeren in carrièreontwikkeling, zoals het behouden van talent, het verhogen van motivatie en productiviteit, het vergroten van de waarde van medewerkers op de arbeidsmarkt en het bevorderen van een cultuur van leren. We delen ook praktische tips over hoe organisaties kunnen investeren in carrièreontwikkeling, zoals loopbaanontwikkelingsprogramma’s, training, jobrotatie en coaching.

 

Wat is carrièreontwikkeling?

Carrièreontwikkeling verwijst naar het proces waarin individuen hun loopbaan vormgeven en verbeteren door middel van gerichte acties en groei. Het omvat het identificeren van doelen, het verwerven van nieuwe vaardigheden, het vergroten van kennis en het verkennen van kansen voor vooruitgang. Carrièreontwikkeling houdt ook in dat je bewust keuzes maakt om je professionele groei en tevredenheid te bevorderen. Dit kan onder meer inhouden dat je nieuwe verantwoordelijkheden op je neemt, netwerkt, opleidingen volgt en jezelf uitdaagt om je potentieel te bereiken. Carrièreontwikkeling is een continu proces dat individuen helpt hun professionele doelen te verwezenlijken en succesvol te zijn in hun werk

 

Wat zijn andere benamingen van carrièreontwikkeling?

Dit is natuurlijk een veelbesproken onderwerp wat de afgelopen jaren alsmaar belangrijker is geworden. Wellicht ken je deze term dan ook wel onder een andere naam. Deze zien wij bij andere organisaties ook nog wel eens voorbijkomen:

  1. Loopbaanplanning: Dit verwijst naar het proces van het plannen en beheren van iemands carrière op korte en lange termijn. Het omvat het stellen van doelen, het identificeren van benodigde vaardigheden en het maken van strategische beslissingen om die doelen te bereiken.
  2. Loopbaanbeheer: Dit richt zich op het actief beheren en sturen van iemands loopbaantraject. Het omvat het evalueren van vaardigheden, interesses en waarden, het nemen van beslissingen over de richting van de carrière en het aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: Dit verwijst naar het streven naar groei en verbetering op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het omvat het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het verbeteren van bestaande vaardigheden, het vergroten van zelfbewustzijn en het streven naar persoonlijke groei en welzijn.

 

Wat levert investeren in carrièreontwikkeling op?

Dit klinkt natuurlijk mooi, maar als dit soort processen kosten ook veel tijd (en daardoor geld). Gelukkig brengt investeren in carrièreontwikkeling ook veel waarde voor de organisatie. 

  1. Ten eerste draagt het bij aan het behouden van talentvolle medewerkers. Door kansen voor groei en vooruitgang te bieden, voelen medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd om bij het bedrijf te blijven. Dit vermindert het verloop van personeel en de daarmee gepaard gaande kosten van het werven en inwerken van nieuwe medewerkers.
  2. Ten tweede leidt carrièreontwikkeling tot een grotere betrokkenheid en productiviteit. Wanneer medewerkers de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en hun vaardigheden te verbeteren, voelen ze zich gemotiveerd om meer bij te dragen en hun werk op een hoger niveau uit te voeren. Dit resulteert in een verhoogde productiviteit en kwaliteit van het werk.
  3. Daarnaast verbetert investeren in carrièreontwikkeling de employability van medewerkers. Door hen nieuwe vaardigheden aan te leren en hen bloot te stellen aan verschillende leerervaringen, vergroot je hun waarde op de arbeidsmarkt. Dit maakt hen veerkrachtiger in een steeds veranderende economie en verhoogt hun kansen op externe groeikansen. Dit heeft ook een positieve invloed op het imago van het bedrijf als een aantrekkelijke werkgever.
  4. Ten slotte draagt carrièreontwikkeling bij aan een lerende organisatiecultuur. Wanneer bedrijven investeren in de groei van hun medewerkers, moedigen ze een cultuur van continu leren en ontwikkeling aan. Dit bevordert innovatie, kennisdeling en het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Kortom, het investeren in de carrièreontwikkeling van medewerkers is gunstig voor bedrijven omdat het helpt bij het behouden van talent, verhoogt de betrokkenheid en productiviteit, verbetert de employability en bevordert een lerende organisatiecultuur. Het is een investering die op lange termijn vruchten afwerpt door het creëren van een win-winsituatie voor zowel medewerkers als het bedrijf.

Hoe kun je als bedrijf investeren in carrièreontwikkeling?

Als organisatie is het essentieel om een cultuur van carrièreontwikkeling te creëren door middel van diverse activiteiten. Ten eerste moet er een duidelijk loopbaanontwikkelingsprogramma worden opgesteld, met individuele ontwikkelingsplannen voor medewerkers. Dit omvat het identificeren van hun sterke punten en interesses, en het formuleren van doelen die hen helpen groeien. Daarnaast moet er ruimte zijn voor training en opleiding, zowel intern als extern. Het organiseren van workshops, seminars en conferenties stelt medewerkers in staat nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. Coaching en mentoring zijn ook waardevol om medewerkers te begeleiden en hun groei te ondersteunen.

Bovendien moet er ruimte zijn voor jobrotatie en het opdoen van nieuwe ervaringen. Door medewerkers in staat te stellen verschillende rollen of projecten aan te nemen, kunnen ze hun vaardigheden verbreden en nieuwe perspectieven ontwikkelen. Ook is een open communicatie- en feedbackcultuur is cruciaal. Medewerkers moeten zich comfortabel voelen om hun ambities en ontwikkelingsbehoeften te delen, terwijl managers regelmatig feedback en waardering moeten geven.

Tot slot moeten organisaties rekening houden met individuele behoeften en ambities bij het vormgeven van carrièretrajecten. Flexibiliteit en maatwerk zijn belangrijk om een stimulerende en inclusieve omgeving te creëren waarin elke medewerker de mogelijkheid heeft om te groeien en te gedijen.

 

Met Learned zijn je medewerkers in de lead van hun carrièreontwikkeling

Met het Learned-platform kun je jouw medewerkers écht faciliteren in hun carrièreontwikkeling. Je voorziet iedereen van een functieprofiel met skills, competenties en duidelijke verwachtingen. Maar je laat iedereen ook in eigen regie over wat ze wanneer willen ontwikkelen met de verschillende oplossingen voor learning & development.

Gratis downloads

90 vragen om medewerker betrokkenheid te meten met het Learned Engagement Model

Additional Resource

All resources >

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers