Grid icoon voor Functiehuis

Functiehuis

AI-gedreven Functiehuis, Job Matrix & skill taxonomie

Grid icoon voor Performance

Performance

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Grid icoon voor Career

Career

Transparante carrière- en groeimogelijkheden

Grid Icoon voor Survey

Survey

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Grid icoon voor beveiliging

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Grid icoon voor intergraties

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Grid icoon voor onze werkwijze

Onze werkwijze

In 5 stappen naar datagedreven HR
Grid icoon voor ROI

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering
Grid icoon voor hulpmiddelen

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en
templates

Grid icoon voor implementatie en support

Implementatie & support

Implementatietrajecten, video’s en webinars
Grid icoon voor klantcases

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken
Grid icoon voor hulpmiddelen

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

‘Het Goede gesprek’ in HR: dit is het en zo voer je het in

Het starten van het ‘Goede Gesprek’ (of een continue dialoog) is bij veel organisaties een belangrijk HR-thema. Een goed gesprek tussen manager en medewerker helpt immers de prestatie, ontwikkeling en betrokkenheid van de medewerker te vergroten. Maar het faciliteren van het Goede Gesprek in de praktijk is voor veel HR-managers een uitdaging.

 

Wat is ‘Het Goede Gesprek?’

Wat is het goede gesprek? Het goede gesprek is een methodiek die snel in populariteit stijgt en door organisaties wordt gebruikt om de traditionele HR-gesprekscyclus of te wel performance management cyclus, bestaande uit een plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprek, te vervangen. In ons vorige blogs stonden we uitgebreid stil bij de 3 belangrijkste redenen om nu echt je traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen en waarom het simpelweg stopzetten van je beoordelingsgesprek een slecht idee is. In deze blog gaan we verder in op een methodiek om dit te bewerkstelligen, genaamd “Het goede gesprek”.

Het goede gesprek definiëren wij als de gesprekken ter vervanging van de plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken tussen de manager en de medewerker. In feite is een ‘goed’ gesprek dus een vervanging van de traditionele HR-gesprekscyclus. De belangrijkste doelen van het goede gesprek zijn om de betrokkenheid en het werkplezier van de medewerker te vergroten, de prestaties van de medewerker te verbeteren en de medewerker te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

 

Wat zijn de kenmerken van de methodiek ‘Het Goede Gesprek’

 

1. Het ‘Goede Gesprek’ is het plan-, fuctionerings-, en beoordelingsgesprek in één

Waar in de traditionele HR-gesprekscyclus een duidelijk onderscheid bestaat tussen de drie gesprekken wordt in de methodiek van het goede gesprek deze drie gesprekken samengevoegd in één gesprek. In een ‘goed gesprek’ wordt dus zowel geëvalueerd als vooruit gekeken.

2. De frequentie van de gesprekken ligt hoger

Waar in de traditionele HR-cyclus sprake is van een cyclus met daarin drie gesprekken: plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek, werk je in de praktijk bij ‘het goede gesprek’ vaak met een cyclus van vier gesprekken. Deze vallen vaak samen met de kwartalen.

3. Het goede gesprek gaat in op een breed scala aan onderwerpen

Het goede gesprek zet je in om een breed scala aan onderwerpen te behandelen. Denk aan: het functioneren (de doelen), de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, de persoonlijke- en professionele ontwikkeling en de carrière ambities. Doordat veel organisaties reeds werken met kwartaal doelstellingen maakt het goede gesprek per kwartaal het mogelijk om je gesprekscyclus over doelen, ontwikkeling en carrière te integreren met je bedrijfsvoering.

4. Het goede gesprek kijkt niet alleen terug maar ook vooruit

Eén van de belangrijkste verschillen t.o.v. het functionerings- en beoordelingsgesprek is de focus op het vooruitkijken. Het evalueren van de voorgaande periode is belangrijk en moet ook zeker plaatsvinden, echter kan daar slechts nog lering uit worden getrokken. Verandering is niet meer mogelijk. Des te belangrijker om direct vooruit te kijken en de zakelijke en leerdoelen voor de komende periode te concretiseren.

 

Voorbeelden van het goede gesprek

Het goede gesprek kan dus bestaan uit een breed scale aan onderwerpen. Een gesprekspunt dat in bijna alle Goede Gesprekken voorkomt is de prestatie van de medewerker. De prestatie wordt veelal besproken door zowel de zakelijke- als de leerdoelen van de medewerker te evalueren. Daarnaast staan we steeds vaker stil bij de skill gap van de medewerker. Hiermee kijken we niet alleen naar de ontwikkeling maar ook naar de duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd naar de volledige lijst met onderwerpen? Download de E-guide met voorbeeld vragen voor het goede gesprek.

 

Beoordelen en het goede gesprek

Een veelgemaakte misvatting is dat er in het goede gesprek geen ruimte is voor beoordeling. Beoordeling blijft immers benodigd als input voor salaris en/of promotie. Binnen de methodiek van het goede gesprek vindt echter doorlopend beoordeling plaats. Dit valt onder ‘Het Nieuwe Beoordelen’ Het is verder aan de organisatie hoe ze deze beoordeling tot stand willen brengen. Een veelgehoorde opmerking dat mensen het toekennen van een score als negatief ervaren is ontkracht in een studie van Gartner. Enkel de wijze van het toekennen van de beoordeling is van invloed op hoe de meeste de beoordeling ervaren. Relevante beoordelingscriteria zijn dus essentieel. Waarom het afschaffen van een beoordeling niet noodzakelijk is lees je hier.

De best practice is om in ieder ‘goed gesprek’ te evalueren en aan deze evaluatie ook een score te koppelen. De evaluatie kan dus plaatsvinden op basis van de realisatie van de zakelijke doelen maar ook op het gedrag en de expertise dat de medewerker heeft laten zien op basis van skills en competenties.

Door ieder goed gesprek te evalueren en aan het einde van het jaar het gemiddelde te nemen van de vier evaluaties komt de beoordeling niet als verrassing voor de medewerker en is deze gedurende het jaar concreet onderbouwd.

 

De voordelen

In een studie uitgevoerd door Gallup naar het vernieuwen van de HR-gesprekscyclus en kwamen enorm positieve resultaten naar voren. Gallup zag o.a. een toename van medewerker betrokkenheid van tot wel 280%, een toename in productiviteit, een reductie in het verloop van medewerkers en een afname van het aantal burnouts. Benieuwd naar hoeveel je dit oplevert in tijd en geld? Download de business case.

Samengevat is het een methodiek om de traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen. Met als belangrijkste doel het creëren van tot wel vier goede gesprekken per jaar tussen de manager en medewerker over o.a. doelen, skills, ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en carrière.

 

Hoe start je?

Bij Learned geloven wij dat een continue dialoog de sleutel is tot success. Om een continue dialoog tussen manager en medewerker te realiseren heb je enerzijds een moderne hr cyclus nodig en anderzijds gebruiksvriendelijke software die je cyclus kracht bij zet. Maak daarom vandaag nog een gratis proefaccount aan voor Learned. Ervaar zelf hoe je aan de slag kunt gaan met doorlopende feedbackmomenten, korte check-ins en Het Goede Gesprek.

Een medewerker die een 7 krijgt als score voor performance review cycle in het Learned UI

Toelichting afbeelding: De Learned UI. Je kijkt hier naar de prestaties van een idividuele medewerker. De prestaties worden gemeten op diverse thema’s.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen