Terug

Een ‘Continue Dialoog’: dit is het en zo implementeer je het

door Danique Geskus | sep 13, 2023

Met een ‘continue dialoog’ wordt bedoeld dat managers gedurende het jaar doorlopend in gesprek gaan met hun medewerkers. Deze methodiek wordt vaak gebruikt als één van de middelen ter vervanging van de traditionele HR-gesprekscyclus met een plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek. In een traditionele gesprekscyclus wordt aan het begin van het jaar doelen opgesteld, gedurende het jaar de voortgang geëvalueerd en aan het einde van het jaar de balans opgemaakt waarbij er een beoordeling wordt gegeven in het beoordelingsgesprek.

Middels de continue dialoog zijn managers en medewerkers doorlopend met elkaar in gesprek over doelen, ontwikkeling en carrière. Onderdeel van de continue dialoog is ‘het goede gesprek’. Deze meer formele gesprekken zijn een modern alternatief op de traditionele plan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Binnen de cyclus van de continue dialoog worden de goede gesprekken opgevolgd met meer informele 1:1 gesprekken tussen de manager en de medewerker. Deze structuur waarborgt een optimale opvolging voor de opgestelde zakelijke en leerdoelen vanuit het goede gesprek.

 

Waarom bedrijven overstappen naar een continue dialoog

Steeds meer bedrijven vernieuwen hun HR-gesprekscyclus met het invoeren van een continue dialoog. De belangrijkste beweegreden is dat de traditionele cyclus niet langer aansluit bij de snel veranderende organisatie en zowel (HR) managers als medewerkers te weinig toegevoegde waarde ervaren van de huidige wijze van beoordelen.

 

De overstap naar een continue dialoog

Voor veel organisaties is de eerste stap in het vernieuwen van de traditionele gesprekscyclus de implementatie van het ‘nieuwe beoordelen’ en ‘het Goede Gesprek’. Twee methodieken die ingaan op het vernieuwen van de bestaande jaarcyclus en die beide over de afgelopen jaren snel aan populariteit winnen. De belangrijkste uitgangspunten:

  • Een gesprekscyclus bestaande uit korte periodes van meestal een kwartaal.
  • Naast evalueren ook direct vooruit kijken. Met andere woorden: het plannen van doelen voor de aankomende periode.
  • Er wordt gesproken over doelen, ontwikkeling en carrière.
  • Gesprekken zijn tweezijdig waarin ook de feedback van collega’s wordt opgenomen.
  • Beoordeling blijft mogelijk, maar onderbouwd, transparant en eerlijk.

Als de goede gesprekken zijn ingericht is de volgende stap om daadwerkelijk over te gaan op een continue dialoog. Dit doe je als manager door tussen de goede gesprekken door, in bijvoorbeeld tweewekelijkse of maandelijkse 1:1 gesprekken met je medewerker, opvolging te geven aan de geplande zakelijke en leerdoelen, probleemgebieden te bespreken en successen te vieren. Zo behaal je samen sneller het gewenste resultaat.

 

Voorkom weerstand van medewerkers

Weerstand tegen verandering is normaal, vooral wanneer er nieuwe communicatiestijlen of feedbackmechanisme worden geïntroduceerd. Hier zijn enkele suggesties om deze weerstand tegen een continue dialoog te verminderen:

  • Leg duidelijk de intentie, het proces en de voordelen van de continue dialoog uit. Dit soort transparantie kan helpen om misverstanden te verminderen en vertrouwen op te bouwen.
  • Probeer medewerkers te betrekken bij het proces van het ontwerpen en implementeren. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze een stem hebben in het proces, zijn ze meer geneigd om het initiatief te steunen.
  • Zorg ervoor dat er training en ondersteuning beschikbaar zijn voor medewerkers om hen te helpen zich comfortabel te voelen bij deze nieuwe manier van communiceren. Het kan helpen om te benadrukken dat de continue dialoog bedoeld is voor hun voordeel en ontwikkeling, niet als een middel om hen te controleren.
  • Laat zien dat het positieve resultaten oplevert, zoals verbeterde prestaties of tevredenheid. Dit kan medewerkers aanmoedigen om het initiatief te omarmen. Publiceer en vier deze successen.
  • Verandering kost tijd en weerstand tegen verandering neemt vaak af naarmate mensen zich meer op hun gemak voelen met de nieuwe aanpak. Heb geduld en geef medewerkers de tijd om zich aan te passen.

 

Het resultaat

Uit onderzoek verricht door Gallup onder bedrijven die een continue dialoog hebben ingevoerd weten we dat een dit een enorm positief resultaat kan opleveren:

  • Bedrijven die investeren in een continue dialoog waarbij de manager en medewerker doorlopend met elkaar in gesprek gaan zien de medewerker betrokkenheid met tot wel 280% toenemen.
  • Deze hogere betrokkenheid werkt door in een stijging van 26% in de productiviteit van deze teams.
  • Een reductie van 41% in het vrijwillige verloop van medewerkers. Millennials en Gen-Z blijven dus langer bij deze organisaties werkzaam
  • En de medewerkers die uitvallen met een burn-out neemt gemiddeld met 62% af!

Voor een organisatie met 150 medewerkers resulteert dit in een tijdsbesparing van 4800 uur en tot wel besparing €170.000 per jaar. Wil je weten wat jouw organisatie dit bespaart in tijd en geld? Gebruik onze ROI calculator.

Hoe implementeer je een continue dialoog?

Het Learned-platform helpt je bij het inrichten van een continue dialoog. Voer eenvoudig effectieve ontwikkelgesprekken en vul deze aan met tools voor korte feedbackmomenten en doorlopende 1:1 gesprekken. Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Maak een gratis proefaccount aan ervaar het zelf.

Gratis downloads

Ontwerp zelf een moderne HR-cyclus in 5 effectieve stappen

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen