Terug

Het inwerkprogramma in de praktijk

Inwerkprogramma’s vormen de ruggengraat van een succesvolle onboarding-ervaring voor nieuwe medewerkers. Ze bieden niet alleen de broodnodige kennis en vaardigheden, maar creëren ook een positieve omgeving waarin nieuwkomers zich kunnen aanpassen en gedijen. In dit blog duiken we dieper in het belang en de voordelen van inwerkprogramma’s voor zowel werknemers als werkgevers en kijken we hoe inwerkprogramma’s er in de praktijk uitzien. 

 

Waarom inwerken belangrijk is

Inwerken, ook wel onboarding genoemd, is het proces waarbij nieuwe medewerkers worden geïntroduceerd en voorbereid op hun nieuwe rol binnen een organisatie. Het heeft tot doel om hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, de verwachtingen, de procedures, en de specifieke taken die bij hun functie horen. Inwerken gaat echter verder dan alleen het overdragen van kennis en informatie. Het omvat ook het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving waarin nieuwe medewerkers zich welkom voelen en zich snel kunnen aanpassen. Een effectief inwerkprogramma is van vitaal belang om de integratie van nieuwe teamleden te bevorderen en hun succes op lange termijn te waarborgen.

 

De voordelen van een inwerkprogramma

Een goed ontworpen inwerkprogramma biedt talloze voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Laten we enkele van deze voordelen eens nader bekijken.

Voor werknemers:

 1. Snelle Integratie: Een inwerkprogramma helpt nieuwe medewerkers om zich snel in hun nieuwe rol aan te passen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen en beter kunnen presteren.
 2. Duidelijkheid: Het inwerkprogramma biedt duidelijkheid over de verwachtingen en verantwoordelijkheden van de nieuwe werknemer, waardoor ze gemakkelijker kunnen navigeren in hun nieuwe functie.
 3. Professionele Ontwikkeling: Training en begeleiding in het inwerkprogramma dragen bij aan de professionele ontwikkeling van werknemers, wat hun carrièremogelijkheden kan vergroten.

 

Voor werkgevers:

 1. Verbeterde Productiviteit: Een goed ingewerkte medewerker kan sneller productief zijn, wat de algehele bedrijfsprestaties ten goede komt.
 2. Lagere Verloopcijfers: Een effectief inwerkprogramma verhoogt de betrokkenheid van werknemers en vermindert daardoor het verloop van personeel.
 3. Beter Teamwerk: Nieuwe medewerkers die goed zijn ingewerkt, kunnen efficiënter samenwerken met hun collega’s en dragen bij aan een positieve teamdynamiek.

 

Het inwerkprogramma in de praktijk

Voor de eerste werkdag

Vóór de eerste werkdag begint het inwerkproces al. Tijdens deze fase is het belangrijk om de juiste voorbereidingen te treffen om de nieuwe medewerker een vlotte start te bieden. Dit omvat het verzamelen en organiseren van de benodigde materialen en het toewijzen van een mentor of buddy voor de eerste dagen.

 • Voorbereiding en Materialen: In deze fase wordt de basis gelegd voor een succesvolle onboarding. Alle benodigde materialen, zoals handboeken, documenten en toegang tot relevante systemen, moeten vooraf worden geregeld.
 • Toewijzing van Mentor of Buddy: Het benoemen van een ervaren collega als mentor of buddy voor de nieuwe medewerker is van onschatbare waarde. Deze persoon kan de nieuwkomer voorzien van praktische informatie en begeleiding tijdens de eerste dagen.

 

Eerste Week

De eerste week van een nieuwe medewerker is cruciaal. Het is de periode waarin ze hun nieuwe omgeving verkennen, kennis maken met collega’s en de bedrijfscultuur beginnen te begrijpen. Hier zijn enkele belangrijke stappen die tijdens deze week moeten worden genomen:

 • Bedrijfspresentatie: De nieuwe medewerker krijgt een overzicht van de organisatie, inclusief de geschiedenis, missie, visie en kernwaarden. Dit helpt hen zich vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur.
 • Functiegerichte training: Specifieke training en instructies over hun taken en verantwoordelijkheden worden gegeven. Dit helpt hen om snel te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
 • Technologie en systemen: Training over het gebruik van tools, software en systemen die nodig zijn voor hun functie is essentieel om hen snel operationeel te maken.

 

Eerste Maanden

In de eerste maanden wordt het inwerkproces verder verdiept. Nieuwe medewerkers beginnen te integreren in hun rol en werken aan het opbouwen van relaties binnen het team. Hier zijn enkele activiteiten die in deze fase plaatsvinden

 • Cultuur en normen: Nieuwe medewerkers krijgen meer inzicht in de bedrijfscultuur, waarden en gedragsnormen, wat essentieel is voor effectieve samenwerking.
 • Juridische en compliance-informatie: Uitleg over relevante wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid helpt hen om in overeenstemming met regelgeving te handelen.
 • Mentorschap en ondersteuning: Gedurende de hele eerste maand blijft de mentor of buddy beschikbaar voor begeleiding en het beantwoorden van vragen.

Het verdelen van het inwerkproces in deze drie fasen helpt organisaties om gestructureerd en doelgericht nieuwe medewerkers te onboarden, waarbij ze alle benodigde kennis en vaardigheden opdoen en zich snel aanpassen aan de organisatie.

 

Het belang van ondersteuning na het inwerkprogramma

Het inwerkprogramma is slechts het begin van de reis voor nieuwe medewerkers. Het is van vitaal belang dat organisaties blijven investeren in de professionele ontwikkeling en betrokkenheid van hun werknemers, zelfs nadat het inwerkprogramma is voltooid. Dit kan onder meer door middel van regelmatige check-ins, trainingen voor voortdurende groei en kansen voor loopbaanontwikkeling.

 

Hoe je met Learned je inwerkprogramma transformeert in een gestroomlijnde en effectieve onboarding-ervaring

Met Learned kun je eenvoudig een gestructureerd en effectief inwerkprogramma creëren met behulp van onze Onboardingsmodule. Hiermee wordt het onboarden van nieuwe medewerkers moeiteloos en gestroomlijnd. Leer hoe Learned je kan helpen om een naadloos inwerkprogramma te ontwerpen en nieuwe teamleden snel op de been te krijgen!

Gratis downloads

90 vragen om medewerker betrokkenheid te meten met het Learned Engagement Model

Additional Resource

All resources >

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers