Terug

Wat is een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, het doel ervan en is het verplicht?

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument voor organisaties om inzicht te krijgen in de ervaringen en percepties van medewerkers. Het kan helpen om verbeterpunten te identificeren en strategieën te ontwikkelen om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Bij Learned definiëren we een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) als een proces dat wordt uitgevoerd door een organisatie om de tevredenheid en de betrokkenheid van de werknemers ten aanzien van de organisatie en haar beleid, processen en werkomstandigheden te meten en verbeteren.

Het doel van een MTO is inzicht krijgen in de tevredenheid van medewerkers. Door middel van gestructureerde vragenlijsten worden diverse aspecten van het werk en de organisatie geëvalueerd, zoals de werkomgeving, werkdruk, salaris, loopbaanontwikkeling en de relatie met collega’s en leidinggevenden. Het doel is om te begrijpen hoe medewerkers zich voelen over hun werk en de organisatie als geheel.

 

Hoe lang bestaat het MTO al?

Het onderzoeken van arbeidsomstandigheden en werknemerstevredenheid begon eind 19e en begin 20e eeuw met de groei van wetenschappelijk management en de human relations beweging. Een belangrijke mijlpaal waren de Hawthorne studies uitgevoerd tussen 1924-1932 door Elton Mayo en collega’s, die zich richtten op sociale factoren en tevredenheid op het werk. Hoewel deze studies niet exact een MTO waren zoals we het nu kennen, vestigden ze wel de aandacht op deze factoren. Formele en systematische MTO’s ontwikkelden zich waarschijnlijk verder gedurende de 20e eeuw, gelijklopend met de ontwikkeling van bedrijfspsychologie en human resources management.

 

Is een MTO verplicht voor organisaties?

Je vraagt je misschien af of het wettelijk verplicht is om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Nou, eigenlijk niet. In de Arbowet worden werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag gezien als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het is wel verplicht om deze belasting op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), samen met andere arbeidsrisico’s.

Daarnaast schrijft de Arbowet voor dat werkgevers een beleid moeten voeren dat gericht is op het voorkomen van PSA. En als het voorkomen ervan niet mogelijk is, dan moet het beleid gericht zijn op het beperken ervan. Hoewel een medewerkerstevredenheidsonderzoek niet specifiek genoemd wordt als verplichting, kan het wel helpen om werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten te identificeren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het welzijn van medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid is. Door actief beleid te voeren om PSA te voorkomen of te beperken, laat je als werkgever zien dat je betrokken bent bij het welzijn van je medewerkers.

 

Learned: de software, vragenlijst en ondersteuning voor een modern MTO

Ontdek verbeterpunten om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Voer wetenschappelijk onderbouwde surveys uit en verkrijg de inzichten die u nodig hebt om actie te ondernemen. Het uitvoeren van surveys is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers