Webinar: “Ontwerp je nieuwe HR Cyclus” Reserveer je plek.

Wat is een ‘Het Nieuwe Beoordelen’ en hoe voer je het in?

Paul Kuijf

– 3 minuted leestijd
Learned-wat-is-het-nieuwe-beoordelen

In ons vorige blogs stonden we uitgebreid stil bij de 3 belangrijkste redenen om nu echt je traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen en waarom het simpelweg stopzetten van je beoordelingsgesprek een slecht idee is. In dit artikel bouwen we hierop voort en bespreken we de theorie ‘het nieuwe beoordelen’.

Wat is ‘Het Nieuwe Beoordelen?

Deze theorie wint de afgelopen jaren snel aan populariteit als denkwijze waarmee elke organisatie de traditionele HR-gesprekscyclus kan vernieuwen. Het biedt een methodiek voor organisaties om op een nieuwe wijze te kijken naar het beoordelen van de prestaties van de medewerker. Het nieuwe beoordelen wordt vaak in één adem genoemd met termen zoals ‘het goede gesprek’ en een ‘continue dialoog’. Hoewel de theorieën overeenkomsten bevatten zijn de theorieën niet hetzelfde. De belangrijkste verschillen tussen het nieuwe beoordelen en een continue dialoog lees je hier.

Bedrijfseconoom Jacco van den Berg is één van de grondleggers van de theorie van ‘het nieuwe beoordelen’ en schreef er een gelijknamig boek over. In dit boek geeft Van den Berg aan niet ‘tegen’ een beoordeling te zijn. Echter, is hij van mening dat de wijze waarop de beoordeling tot stand komt binnen de performance management cyclus een stevige opfrisbeurt kan gebruiken. Hij definieert de performance management cyclus als het sturen op op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers, in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. De belangrijkste uitgangspunten van het Nieuwe beoordelingsysteem.

1. Focus meer op de sterke punten van de medewerker.

Waar in de traditionele cyclus bij het opstellen van leer- en ontwikkeldoelen vaak enkel wordt gekeken naar de ‘zwakke’ skills en competenties van de medewerker is het uitgangspunt van het nieuwe beoordelen dat er meer wordt gekeken naar de sterke punten van de medewerker en dat juist die verder worden uitgebouwd. Het levert meer waarde op om van een 7 een 9 te maken in plaats van een 4 naar een 5.

2. Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun zakelijke doelen en ontwikkeling.

Waar de rol van manager in de traditionele gesprekscyclus is om de doelen te bepalen en ontwikkelpunten op te leggen, verschuift in het nieuwe beoordelen de rol van manager naar die van een coach. Uiteraard zijn er bedrijfsdoelen die gerealiseerd moeten blijven worden, maar belangrijk is om medewerkers zelf te laten voorstellen hoe ze kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen en wat ze kunnen ontwikkelen om in de toekomst nog meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn.

3. Voer een continue dialoog over prestaties en ontwikkeling.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beoordelen is om de medewerker centraal te stellen, zodat hij of zij zich met plezier kan ontwikkelen en kan excelleren binnen de organisatie. Om dat te bewerkstelligen geeft Van den Berg aan de traditionele cyclus van plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken los te laten en op een vast aantal momenten door het jaar heen ‘het goede gesprek’ te voeren. Hiermee laat je managers en medewerkers frequent met elkaar in gesprek gaan over doelen, ontwikkeling en carrière. Beide partijen geven opvolging aan deze goede gesprekken door middel van een serie aan meer informele 1:1 gesprekken, in de vorm van de zogenoemde ‘continue dialoog’. Binnen deze continue dialoog gaan je managers en medewerkers misschien zelfs wel maandelijks met elkaar in gesprek. Deze kortere cyclus heeft als voordeel dat je veel dichter op de bal zit. Zo hoort men niet langer na 6 maanden pas wanneer iets niet goed gaat, maar worden problemen veel sneller tegen het licht gehouden en kun je medewerkers meer coachen in plaats van enkel beoordelen. Wat het goede gesprek inhoudt en hoe je het invoert lees je hier

Uitdagingen van het nieuwe beoordelingsysteem

Hoewel wij als Learned de visie van Van den Berg onderschrijven zien wij in de praktijk ook nog diverse uitdagingen om rekening mee te houden. De belangrijkste:

 • Beoordelingen blijven (soms) benodigd. Zowel Van den Berg als Learned zijn niet tegen beoordelingen, maar sturen op het voeren van ‘goede gesprekken’ die ervoor moeten zorgen dat er aan het einde van het jaar bij een eindbeoordeling geen verrassingen zijn voor de medewerker. Deze eindbeoordeling is immers vaak benodigd om eventuele salarisverhoging te behandelen.
 • Medewerkers zijn gebaat bij een minimale structuur. Het doel van medewerkers in de lead plaatsen van hun carrière onderschrijven wij volledig. Echter, is het dan wel degelijk benodigd om als organisatie een minimale structuur van ‘goede gesprekken’ te creëren die dit stimuleren en als raamwerk dienen. Daarnaast ondervang je daarmee ook dat ook de meer introverte medewerker zijn ideeën en wensen kan delen.

Voordelen van het nieuwe beoordelen

Hoewel er geen studie is gedaan naar de resultaten van ‘Het nieuwe beoordelen’ is het aannemelijk om te stellen dat het vernieuwen van de HR-gesprekscyclus door het nieuwe beoordelen vergelijkbare resultaten zouden opleveren als de studie gedaan door Gallup naar een continue dialoog. Op basis van deze studie zou het nieuwe beoordelen dus een toename in de betrokkenheid van je medewerkers van tot wel 280% kunnen realiseren. Benieuwd naar hoeveel je dit oplevert in tijd en geld? Download de business case. Meer informatie over de voordelen van het vernieuwen van je HR-gesprekscyclus lees je hier.

Samengevat is het nieuwe beoordelingsysteem een methodiek om de traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen. Met als belangrijkste doel om de medewerker centraal te stellen om hem of haar optimaal te kunnen laten bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hierbij zijn de belangrijkste uitdagingen: focus op de sterke punten van de medewerker, plaats de medewerker in de lead en voer een continue dialoog.

Aan de slag met Het Nieuwe Beoordelen

Wij zijn overtuigd. Wij hopen jij ook. Start vandaag met het downloaden van de gratis eguide: De ultieme gids om in 7 stappen je HR gesprekscyclus te vernieuwen. In deze gids nemen we je in 7 stappen mee in het ontwerpen van een moderne gesprekscyclus en een modern beoordelingsysteem.

Eguide
Ontwerp een moderne gesprekscyclus in 7 stappen
N
Implementeer 'Het Nieuwe Beoordelen' met handige templates
N
De 32 meest gestelde vragen in een 'Goed Gesprek'
Eguide Ontwerp een Moderne Gesprekscyclus


  Download je Eguide


  Met het aanvragen van een Eguide ga je akkoord met onze Privacy Statement

  Eguide

  Ontwerp een moderne Gesprekscyclus in 7 stappen

  +2000 HR managers gingen je voor!

  N
  Je functioneringsgesprek vernieuwt met Het Nieuwe Beoordelen.
  N
  Een moderne gesprekscyclus ontwerpt met evaluaties op doelen en skills.
  N
  Het 'Goede Gesprek' kan voeren met handige templates
  Eguide Ontwerp een Moderne Gesprekscyclus


   Download je Eguide


   Met het aanvragen van een Eguide ga je akkoord met onze Privacy Statement

   Ieder type gesprek. Eenvoudiger. Effectiever.

   Gebruik Learned om in minder tijd betere ontwikkel- en evaluatiegesprekken te faciliteren!

   Video Demo Plan Demo

   360° Feedback & Gesprekken
   Organiseer gespreksrondes
   Skills & Competenties
   Maak ontwikkeling concreet
   Carriere & Ambities
   Maak carrièrepaden inzichtelijk
   Analytics & Reporting
   Maak data gedreven beslissingen
   Templates
   Maak krachtige templates
   Learned integraties
   Doelen & OKRs
   Align je team
   Learned integraties
   1:1 Gesprekken
   Voer productieve 1:1’s
   Learned integraties
   Integraties
   Voorkom dubbel werk

   Ieder type gesprek. Eenvoudiger. Effectiever.

   Gebruik Learned om in minder tijd betere ontwikkel- en evaluatiegesprekken te faciliteren!

   Video Demo Plan Demo

   Eguides
   Blijf jezelf ontwikkelen
   Learned webinar
   Webinar
   Ontwerp een moderne HR cyclus
   Templates
   Download gesprekstemplates
   Klantcases
   Leer van onze klanten
   Blog
   Blijf up-to-date
   ROI Calculator
   Bereken je rendement
   About us
   Lees over onze visie