Terug

Wat is het verschil tussen het Nieuwe Beoordelen, het Goede Gesprek en een Continue Dialoog

door Danique Geskus | sep 15, 2023

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe methodieken ontwikkeld om bedrijven te helpen om hun traditionele HR-gesprekscyclus met een plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprek te vernieuwen. De meest bekende methodieken zijn: “het nieuwe beoordelen”“het goede gesprek” en een “continue dialoog”. Ontdek in dit blog het verschil en de overeenkomst tussen deze gesprekken.

 

Het nieuwe beoordelen

Het nieuwe beoordelen is een methodiek voor organisaties om op een nieuwe wijze te kijken naar het beoordelen van de prestaties van de medewerker. In dit artikel leggen we het nieuwe beoordelen uitgebreid uit. Bedrijfseconoom Jacco van den Berg is één van de grondleggers van de theorie van ‘het nieuwe beoordelen’ en schreef er een gelijknamig boek over. In dit boek geeft Van den Berg aan niet ‘tegen’ een beoordeling te zijn. Echter, is hij van mening dat de wijze waarop er wordt beoordeeld wel een opfrisbeurt kan gebruiken. De belangrijkste uitgangspunten:

    • Focus meer op de sterke punten van de medewerker.
    • Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun zakelijke doelen en ontwikkeling.
    • Voer een continue dialoog over prestatie en ontwikkeling.

Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beoordelen is het verhogen van de frequentie van de gesprekken en over te stappen op een continue dialoog.

 

Een continue dialoog en het goede gesprek

Een continue dialoog houdt in dat de manager en de medewerker gedurende het jaar doorlopend met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen waaronder: doelen, ontwikkeling en carrière.

Eén van de wijzen om doorlopend met elkaar in gesprek te gaan is het hiervoor genoemde ‘goede gesprek’. Het goede gesprek vervangt veelal de traditionele plan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Als we het echter hebben over een continue dialoog, dan wordt er bedoeld dat de goede gesprekken ook nog tussentijds worden opgevolgd door bijvoorbeeld maandelijkse 1:1 gesprekken tussen de manager en de medewerker. Hiermee wordt optimaal opvolging gegeven aan de opgestelde zakelijke en leerdoelen in het goede gesprek.

Zelf aan de slag? Bij Learned geloven wij dat bedrijven sneller kunnen groeien als zij hun medewerkers in staat stellen om hun beste werk te doen. De sleutel tot dit succes? Een continue dialoog. Vaste momenten voor ‘het goede gesprek’ aangevuld met doorlopende 1:1’s om opvolging te geven aan het goede gesprek en om altijd kort op te bal te zitten. Wil je weten hoe jij met het Goede Gesprek aan de slag kunt? Download de e-guide hieronder.

 

Wat is Learned?

Learned ontwikkelt sinds 2018 een performance management tool die bedrijven helpt een continue gesprekscyclus te implementeren. Uniek aan de performance management software van Learned zijn de ontwikkelgesprekken. Met behulp van Artificial Intelligence faciliteert het Performance Management systeem ontwikkelgesprekken op basis van de relevante skills & competenties voor de medewerker. Learned heeft al ruim 100.000 ontwikkelgesprekken eenvoudiger en effectiever gemaakt.

Mocht je zelf nog vragen hebben over het verschil tussen deze gesprekken. Aarzel dan niet en neem contact op met een van onze professionals.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen