Terug

Jaargesprek: betekenis en voorbeelden

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Het jaargesprek nieuwe stijl bevordert groei, betrokkenheid en prestatieverbetering, verre van een jaarlijkse formaliteit.In dit blog gaan we dieper in op de waarde van het jaargesprek nieuwe stijl en hoe het kan bijdragen aan het succes van jouw organisatie. Ga je liever meteen aan de slag? Download dan ons gratis jaargesprek template en ga meteen aan de slag!

 

Betekenis jaargesprek nieuwe stijl

Het jaargesprek nieuwe stijl markeert een verschuiving van de traditionele, eenzijdige evaluatie naar een meer interactieve en betrokken benadering van prestatiebeoordelingen. In deze moderne aanpak staat open communicatie centraal, waarbij leidinggevenden en medewerkers samenwerken om doelen te stellen, prestaties te bespreken en ontwikkelingskansen te identificeren. 

Het jaargesprek nieuwe stijl integreert 360 graden feedback en een continue dialoog gedurende het jaar en bevordert groei, feedback en betrokkenheid, waardoor het niet alleen een jaarlijkse verplichting is, maar een waardevol instrument voor professionele ontwikkeling en prestatieverbetering. 

 

Het jaargesprek nieuwe stijl als strategisch hulpmiddel

Dit gesprek is niet alleen een gelegenheid om de prestaties van je medewerkers te beoordelen; het is een strategisch hulpmiddel dat je organisatie kan helpen op verschillende manieren:

 • Prestatiemanagement: Het jaargesprek stelt je in staat om de prestaties van jouw medewerkers te evalueren en te beoordelen. Dit helpt bij het identificeren van sterke punten en gebieden voor verbetering, wat essentieel is voor effectief prestatiebeheer.
 • Ontwikkeling van medewerkers: Het jaargesprek biedt een gelegenheid om te praten over de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers. Door te bespreken hoe ze hun vaardigheden en competenties kunnen verbeteren, draag je bij aan hun groei en ontwikkeling.
 • Doelen en strategie: Tijdens het jaargesprek kun je duidelijke doelen stellen voor het komende jaar. Dit zorgt voor afstemming tussen de doelen van individuele medewerkers en de strategische doelen van jouw organisatie.
 • Talentmanagement: Het jaargesprek biedt inzicht in de sterke punten en potentieel van uw medewerkers. Dit helpt bij talent management beslissingen, zoals promoties, opleidingen en successieplanning.
 • Betrokkenheid van medewerkers: Wanneer medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen tijdens het jaargesprek, neemt hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie toe. Betrokken medewerkers zijn vaak productiever en blijven langer bij jouw bedrijf.

 

Voorbeeld jaargesprek nieuwe stijl

In een moderne benadering van jaargesprekken, wordt de focus verlegd van een eenzijdige evaluatie naar een meer interactieve en ontwikkelingsgerichte dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe zo’n jaargesprek nieuwe stijl eruit zou kunnen zien met voorbeelden:

 

Het Begin van het Gesprek

In deze eerste fase van het gesprek wordt de toon gezet door een vriendelijke en open begroeting. Het is belangrijk dat beide partijen zich op hun gemak voelen om vrijuit te spreken.

Voorbeeld vragen:

 • Hoe voel je je over je werk en de afgelopen periode? Is er iets specifieks dat je graag wilt bespreken?
 • Wat zijn je verwachtingen voor dit gesprek en wat hoop je te bereiken/bespreken?
 • Is er iets in het afgelopen jaar waar je graag extra aandacht aan zou willen besteden voordat we verder gaan met ons gesprek?

 

Terugblik op Prestaties

In dit deel van het gesprek wordt de medewerker aangemoedigd om te reflecteren op zijn of haar prestaties van het afgelopen jaar. Ze kunnen ook enkele specifieke successen delen.

Voorbeeld vragen:

 • Welke projecten of prestaties van het afgelopen jaar ben je het meest trots op en waarom?
 • Kun je enkele uitdagingen of obstakels noemen die je hebt overwonnen en hoe heb je dat gedaan?
 • Zijn er specifieke feedback of erkenning van collega’s of klanten die je zijn opgevallen en die je wilt delen?

 

Ontwikkelingsbehoeften en Doelen

Hier wordt de aandacht verschoven naar de toekomst en wordt de medewerker uitgenodigd om na te denken over zijn of haar ontwikkelingsbehoeften en doelen voor het komende jaar.

Voorbeeld vragen:

 • Op welke gebieden zie je mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei in het komende jaar?
 • Zijn er specifieke vaardigheden, competenties of kennisgebieden waarvan je denkt dat ze je kunnen helpen in je rol?
 • Hoe denk je dat je jezelf verder kunt ontwikkelen om bij te dragen aan het succes van het team of de organisatie?

 

Actieplannen en Ondersteuning

In dit stadium wordt de leidinggevende actief betrokken bij het helpen van de medewerker bij het opstellen van concrete actieplannen en biedt hij of zij ondersteuning en middelen aan.

Voorbeeld vragen:

 • Welke stappen denk je te kunnen nemen om je ontwikkelingsdoelen te bereiken, en welke ondersteuning heb je daarbij nodig?
 • Zijn er trainingen, cursussen of mentoring mogelijkheden die je in gedachten hebt om je te helpen bij je groei?
 • Hoe kunnen we samenwerken om eventuele obstakels te identificeren en te overwinnen terwijl je aan je ontwikkeling werkt?

 

Afsluiting en Blik op de Toekomst

Het gesprek wordt afgerond met een positieve noot en een gedeeld gevoel van betrokkenheid bij de groei en ontwikkeling van de medewerker. Dit voorbeeld illustreert hoe jaargesprekken nieuwe stijl zich richten op een constructieve en toekomstgerichte benadering, waarbij de ontwikkeling van de medewerker centraal staat.

Voorbeeld vragen:

 • Is er nog iets anders dat je graag zou willen delen of bespreken voordat we ons gesprek afronden?
 • Zijn er duidelijke actiepunten of afspraken die we tijdens dit gesprek hebben vastgesteld waarvan je wilt dat we ze samenvatten?
 • Wat zijn je gedachten over hoe we in de toekomst kunnen blijven samenwerken om je ontwikkelingsdoelen te bereiken en je te ondersteunen in je rol?

 

Is het jaargesprek verplicht?

Wettelijk gezien is het niet verplicht om een jaargesprek te voeren tussen werknemer en werkgever. In veel gevallen is het echter wel een standaardpraktijk binnen organisaties om jaarlijkse beoordelings- of ontwikkelingsgesprekken te houden. Deze gesprekken bieden een gestructureerde gelegenheid voor leidinggevenden en medewerkers om prestaties te bespreken, doelen vast te stellen en de toekomst te plannen. Ze dragen bij aan het verbeteren van de communicatie en het betrekken van medewerkers bij hun eigen groei.

Hoewel jaargesprekken vaak als waardevol worden beschouwd, is het belangrijk op te merken dat de aard en frequentie ervan kunnen variëren. Sommige organisaties voeren formele jaarlijkse beoordelingsgesprekken, terwijl anderen de voorkeur geven aan informele, frequente check-ins. Het hangt af van de bedrijfscultuur en de specifieke behoeften van de organisatie. In sommige gevallen kunnen overheidsvoorschriften of vakbondsafspraken ook eisen stellen aan jaargesprekken. Over het algemeen geldt echter dat jaargesprekken, in welke vorm dan ook, een waardevol instrument kunnen zijn om prestaties te verbeteren en de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen.

 

Hoe je met Learned je jaargesprekken transformeert in ontwikkelingskansen

Met Learned kun je moeiteloos jaargesprekken voorbereiden en organiseren met behulp van onze speciaal ontworpen templates, inclusief diverse onderwerpen en thema’s die gericht zijn op ontwikkeling. Door gebruik te maken van jaargesprekken nieuwe stijl. Door de integratie van 360° feedback in het gesprek, krijg je een concreet beeld van de prestaties, competenties en het potentieel van je medewerkers vanuit diverse perspectieven. Leer hoe je jaargesprekken kunt inzetten als startpunt van ontwikkeling met Learned!Learned performance-app UI, performance review

Learned faciliteert objectieve evaluaties. Door meerdere meetmomenten per jaar te creëren op basis van verschillende thema’s – bijvoorbeeld: de fit met je cultuur en het behalen van de doelen, krijg je objectief inzicht in je low- en high performers.

Toelichting afbeelding: In iedere evaluatie wordt inzichtelijk hoe de medewerker scoort op de verschillende thema’s

 

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen