Terug

Wat is ‘Het Nieuwe Beoordelen’ en hoe voer je het in?

Wat is ‘Het Nieuwe Beoordelen?’

Het Nieuwe Beoordelen wint de afgelopen jaren snel aan populariteit als denkwijze waarmee elke organisatie de traditionele HR gesprekscyclus kan vernieuwen. Het biedt een methodiek voor organisaties om op een nieuwe wijze te kijken naar het beoordelen van de prestaties van de medewerker.

Het Learned-platform helpt bedrijven om een continue hr cyclus te implementeren gebaseerd op Het Nieuwe Beoordelen. Wil je hier nou meer over weten? Bekijk dan de video demo of probeer de hr software 14 dagen gratis.

Bedrijfseconoom Jacco van den Berg is één van de grondleggers van de theorie van ‘het nieuwe beoordelen’ en schreef er een gelijknamig boek over. In dit boek geeft Van den Berg aan niet ‘tegen’ een beoordeling te zijn. Echter, is hij van mening dat de wijze waarop de beoordeling tot stand komt binnen de performance management cyclus een stevige opfrisbeurt kan gebruiken. Hij definieert de performance management cyclus als het sturen op op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers, in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. De belangrijkste uitgangspunten van het Nieuwe beoordelingsysteem.

 

1. Focus meer op de sterke punten van de medewerker.

Waar in de traditonele cyclus bij het opstellen van leer- en ontwikkeldoelen vaak enkel wordt gekeken naar de ‘zwakke’ skills en competenties van de medewerker is het uitgangspunt van het nieuwe beoordelen dat er meer wordt gekeken naar de sterke punten van de medewerker en dat juist die verder worden uitgebouwd. Het levert meer waarde op om van een 7 een 9 te maken in plaats van een 4 naar een 5.

 

2. Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun zakelijke doelen en ontwikkeling.

Waar de rol van manager in de traditionele gesprekscyclus is om de doelen te bepalen en ontwikkelpunten op te leggen, verschuift in het nieuwe beoordelen de rol van manager naar die van een coach. Uiteraard zijn er bedrijfsdoelen die gerealiseerd moeten blijven worden, maar belangrijk is om medewerkers zelf te laten voorstellen hoe ze kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen en wat ze kunnen ontwikkelen om in de toekomst nog meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn.

 

3. Voer een continue dialoog over prestaties en ontwikkeling.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beoordelen is om de medewerker centraal te stellen, zodat hij of zij zich met plezier kan ontwikkelen en kan excelleren binnen de organisatie. Om dat te bewerkstelligen geeft Van den Berg aan de traditionele cyclus van plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken los te laten en op een vast aantal momenten door het jaar heen ‘het goede gesprek’ te voeren. Hiermee laat je managers en medewerkers frequent met elkaar in gesprek gaan over doelen, ontwikkeling en carrière. Beide partijen geven opvolging aan deze goede gesprekken door middel van een serie aan meer informele 1:1 gesprekken, in de vorm van de zogenoemde ‘continue dialoog’. Binnen deze continue dialoog gaan je managers en medewerkers misschien zelfs wel maandelijks met elkaar in gesprek. Deze kortere cyclus heeft als voordeel dat je veel dichter op de bal zit. Zo hoort men niet langer na 6 maanden pas wanneer iets niet goed gaat, maar worden problemen veel sneller tegen het licht gehouden en kun je medewerkers meer coachen in plaats van enkel beoordelen. Wat het goede gesprek inhoudt en hoe je het invoert lees je hier

 

Hoe voer je ‘Het Nieuwe Beoordelen’ in?

Om Het Nieuwe Beoordelen tot een succes te maken is een gedegen implementatie van belang. In onze eguide  ‘Ontwerp zélf een moderne HR-cyclus in 5 (effectieve) stappen’ gaan we uitgebreid in op Het Nieuwe Beoordelen. In deze gids nemen we je in 7 stappen mee in het ontwerpen van een moderne gesprekscyclus en een modern beoordelingsysteem.

 

Uitdagingen van ‘Het Nieuwe Beoordelen’

Hoewel wij als Learned de visie van Van den Berg onderschrijven zien wij in de praktijk ook nog diverse uitdagingen om rekening mee te houden. De belangrijkste:

  • Beoordelingen blijven (soms) benodigd. Zowel Van den Berg als Learned zijn niet tegen beoordelingen, maar sturen op het voeren van ‘goede gesprekken’ die ervoor moeten zorgen dat er aan het einde van het jaar bij een eindbeoordeling geen verrassingen zijn voor de medewerker. Deze eindbeoordeling is immers vaak benodigd om eventuele salarisverhoging te behandelen.
  • Medewerkers zijn gebaat bij een minimale structuur. Het doel van medewerkers in de lead plaatsen van hun carrière onderschrijven wij volledig. Echter, is het dan wel degelijk benodigd om als organisatie een minimale structuur van ‘goede gesprekken’ te creëren die dit stimuleren en als raamwerk dienen. Daarnaast ondervang je daarmee ook dat ook de meer introverte medewerker zijn ideeën en wensen kan delen.

 

Voordelen van ‘Het Nieuwe Beoordelen’

Hoewel er geen studie is gedaan naar de resultaten van ‘Het nieuwe beoordelen’ is het aannemelijk om te stellen dat het vernieuwen van de HR-gesprekscyclus door het nieuwe beoordelen vergelijkbare resultaten zouden opleveren als de studie gedaan door Gallup naar een continue dialoog. Op basis van deze studie zou het nieuwe beoordelen dus een toename in de betrokkenheid van je medewerkers van tot wel 280% kunnen realiseren. Benieuwd naar hoeveel je dit oplevert in tijd en geld? Download de business case. Meer informatie over de voordelen van het vernieuwen van je HR-gesprekscyclus lees je hier.

Samengevat is het nieuwe beoordelingsysteem een methodiek om de traditionele HR-gesprekscyclus te vernieuwen. Met als belangrijkste doel om de medewerker centraal te stellen om hem of haar optimaal te kunnen laten bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hierbij zijn de belangrijkste uitdagingen: focus op de sterke punten van de medewerker, plaats de medewerker in de lead en voer een continue dialoog.

Het Learned-platform helpt bedrijven om een continue hr cyclus te implementeren gebaseerd op Het Nieuwe Beoordelen. Wil je hier nou meer over weten? Bekijk dan de video demo of probeer de hr software 14 dagen gratis.

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers