Terug

Feedforward: sterke punten nog sterker maken

door Danique Geskus | nov 8, 2023

In meer eigentijds gesprekken-aanpakken over hun functioneren nemen medewerkers het voortouw. Zij initiëren de gesprekken, vragen hun leidinggevende zich voor te bereiden en doen dat zelf ook, bijvoorbeeld met feedforward. De insteek is de sterke punten nog meer tot wasdom te laten komen. Versterk wat werkt, presteren wordt floreren! Benieuwd naar de nieuwste HR trends? Bekijk dan gelijk onze gratis webinar!

 

Hoe sterke punten nog sterker maken?

In gesprekken over de prestaties licht de leidinggevende de werkzaamheden toe die medewerkers goed afgaan. Hij heeft bij direct betrokkenen, bijvoorbeeld een projectleider, een klant, collega’s, et cetera, informatie ingewonnen en hen de vraag gesteld: ‘aan welke sterke punten dankt deze medewerker zijn goede presteren?’ In het gesprek spreekt de leidinggevende hiervoor zijn waardering uit en licht toe wat hij zoal gehoord heeft. Aansluitend onderzoekt hij met de medewerker hoe deze sterke punten nog meer versterkt en ingezet kunnen worden. De leidinggevende heeft in zijn voorbereiding verkent in welke rollen en projecten dat het geval is. Door deze voorbereiding kan in het gesprek spijkers met koppen geslagen worden.

 

Feedask

Ook de medewerker heeft zich op het gesprek voorbereid en de afgelopen periode ontvangen complimenten uitgevraagd, feedask. Bij feedask verzamelt de medewerker bij anderen informatie over zijn functioneren en als dat een compliment is, vraagt hij deze uit. Complimenten worden vaak afgedaan met zinnen als: ‘ach, zo moeilijk was het niet’ of ‘nou, ik rommel ook maar wat aan’. Terwijl een compliment een goudmijn van informatie over een sterk punt bevat.

Tip: stel als medewerker bij een ontvangen compliment vragen als: ‘waaróm vond je het dan goed?, ‘Wat waardeerde je zo in mijn aanpak of houding?’ en ‘wat maakte dat jij enthousiast werd? De antwoorden maken duidelijk waar de medewerker werkelijk effectief is en wat zijn sterke punten zijn.

 

Feedforward

Als medewerkers zich ontwikkelen, gaat alles niet meteen goed. Fouten zijn dan ook leermomenten en dus waardevol. Maar gemaakte fouten kunnen niet hersteld worden. Ook weten medewerkers vaak waar het fout is gegaan en daarom hoeven zij dat niet nogmaals te horen. Waarom dan niet de focus op de toekomst richten? De toekomst is te veranderen, het verleden niet. Feedforward is feedback maar dan in z’n vooruit. Het is toekomstgericht, positief en legt de focus op hoe iemand zijn gedrag in de toekomst kan veranderen.

Learned UI AI Job Matrix, waarin het functiehuis te zien is met een bibliotheek van functieprofielen.

Met Learned genereer je eenvoudig een modern functiehuis. Hiermee maak je evaluaties objectief en transparant. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

 

Door als leidinggevende te benadrukken wat de medewerker wel goed heeft gedaan, ontstaat er bij hen ontwikkelzin en -kracht. De kans op een gewenste gedragsverandering is met feedforward groot omdat het:

    • positief bedoeld is
    • de focus legt op gewenst gedrag
    • focust op sterke kanten
    • uitgaat van een positief leerklimaat

In de functioneringsgesprekken nieuwe stijl is de medewerker in de lead. Hij vraagt aan zijn leidinggevende mee te denken hoe sterke punten nog meer ingezet kunnen worden en vraagt ontvangen complimenten uit. In het gesprek zelf ligt de oriëntatie op verbeteren, de toekomst en feedforward bewijs hierin haar waarde.

 

Meer weten over feedforward en feedask?

Benieuwd naar welke vragen je kunt stellen in het functioneringsgesprek? Lees ook onze blog ’10 belangrijke vragen die je kunt stellen voor een constructief en modern functioneringsgesprek’.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen