Grid icoon voor Functiehuis

Functiehuis

AI-gedreven Functiehuis, Job Matrix & skill taxonomie

Grid icoon voor Performance

Performance

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Grid icoon voor Career

Career

Carrière- en groeimogelijkheden

Grid Icoon voor Survey

Survey

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Grid icoon voor beveiliging

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Grid icoon voor intergraties

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Grid icoon voor onze werkwijze

Onze werkwijze

In 5 stappen naar datagedreven HR
Grid icoon voor ROI

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering
Grid icoon voor hulpmiddelen

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates
Grid icoon voor implementatie en support

Implementatie & support

Implementatietrajecten, video’s en webinars
Grid icoon voor klantcases

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken
Grid icoon voor hulpmiddelen

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

Hoe IMPRES de Performance module gebruikt voor eerlijke prestatiebeoordelingen

About

IMPRES zorgt voor digitaal wendbare en slagvaardige organisaties. Door digitale transformatie en online groei.

 

Location

Nederland

Industry

IT Dienstverlening / Digital agency

Company size

11-50 Medewerkers

In gesprek met Joris Hartsuiker, Head of Development bij IMPRES.

De uitdaging

Sinds 2021 maakt IMPRES, een creative digital agency, al gebruik van Learned. Op het moment dat Joris Hartsuiker (Head of Development) bij IMPRES begon, werden er geen evaluatiegesprekken gevoerd. Er werden wel eens bila’s gevoerd en aan het einde van het jaar was er de beoordeling door de leidinggevende. Dit was dan ook direct het arbeidsvoorwaardengesprek.

Over hoe die beoordeling destijds tot stand kwam, vertelde Joris dat “de beoordeling tot stand kwam door onderbuikgevoel en wat men in de wandelgangen hoorde. Het was niet op feiten gebaseerd. En dat maakt het lastig voor leidinggevenden wanneer een medewerker de beoordeling goed kan weerleggen als het volgens hem niet klopt.”

 

De oplossing

Met zijn komst bij IMPRES kreeg Joris de opdracht om als Head of Development het team met developers aan te sturen en te professionaliseren. Om dat goed te kunnen doen had Joris direct de wens om zijn gesprekken op een gestructureerde manier te voeren met zijn teamleden. “Om mensen goed te kunnen aansturen, heb ik informatie nodig waarop ik mijn team kan evalueren en beoordelen. Learned speelt daar een belangrijke rol in”, aldus Joris.

Op dit moment voeren ze bij IMPRES twee evaluatiegesprekken per jaar. Een belangrijk onderdeel van deze gesprekken is de evaluatie op skills en competenties. De meting op skills die bij de evaluatiegesprekken wordt uitgevraagd, vormt de basis voor het losstaande arbeidsvoorwaardengesprek. Dit zijn de harde resultaten die IMPRES gebruikt om te kijken hoe een collega zich heeft ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is het voor hen ook belangrijk om te kijken naar de cultural fit. ‘Hoe stelt de collega zich op?’ en ‘Kunnen we op de collega bouwen en vertrouwen?’ zijn vragen die ook worden meegenomen in de evaluatie.

 

Het resultaat

Met twee evaluatiegesprekken per jaar en het arbeidsvoorwaardengesprek losgekoppeld van de evaluatiegesprekken, merken ze bij IMPRES dat ze kwalitatief betere gesprekken voeren. Het evaluatiegesprek en het arbeidsvoorwaardengesprek vragen om een andere aanpak. Doordat het is losgekoppeld, is het ook voor de medewerkers makkelijker om de gesprekken in te gaan.

“Bij de evaluatiegesprekken kunnen we volledig focussen op de persoon en zijn persoonlijke ontwikkeling. De collega weet vanuit deze gesprekken hoe hij het doet. Dit vormt de basis voor het arbeidsvoorwaardengesprek. Het is dan ook geen verrassing meer wat er in het arbeidsvoorwaardengesprek wordt besproken.”, aldus Joris.

Als leidinggevende kan Joris door de KPI’s zijn beoordeling goed onderbouwen. Doordat medewerkers al bij hun evaluatiegesprekken weten of ze goed bezig zijn of niet, haal je die discussie eruit bij het arbeidsvoorwaardengesprek.

IMPRES heeft, om meer structuur te bieden aan medewerkers met betrekking tot salarisverhoging, schalen en treden geïntroduceerd. Ondanks dat IMPRES al goede stappen heeft gemaakt in eerlijke prestatiebeoordelingen en transparante compensatie, geeft Joris wel aan dat het MT nog verdere transparantie wil gaan bieden voor de medewerkers zodat zij nog beter weten wanneer zij het goed doen en wat daar dan tegenover staat. Hoe ze dat willen vormgeven, moeten ze nog met elkaar bepalen.

Learned staat wat dat betreft ook niet stil in ontwikkeling en zal nog modules aan het platform toevoegen omtrent transparante compensatie die IMPRES wellicht in de toekomst verder kunnen helpen met betrekking tot dit vraagstuk. Joris is in ieder geval heel positief over de rol van Learned in het proces van eerlijke prestatiebeoordelingen en de compensatie die daaraan gekoppeld kan worden en kijkt dan ook uit naar de verdere ontwikkelingen in Learned.

 

Tot slot

Aan het einde gaf Joris het volgende nog mee voor andere bedrijven die overwegen om de arbeidsvoorwaarden los te koppelen van de evaluatiegesprekken:

“Arbeidsvoorwaardengesprek en evaluatiegesprekken zijn twee totaal verschillende gesprekken, zowel voor leidinggevende als voor medewerkers. Bij beide gesprekken ga je op een andere manier het gesprek in. Het kost weliswaar meer tijd, maar het levert je juist ook veel meer op in de connectie met de collega en de transparantie in waarom iemand wel of niet een verhoging krijgt. De kwaliteit van de gesprekken wordt hierdoor echt beter. Ik zou het iedereen aanraden om het arbeidsvoorwaardengesprek los te koppelen van de evaluatiegesprekken.”