Terug

Eerlijke prestatiebeoordeling bij digital agency Impres

About

Impres is een digital agency. Ze zorgen voor digitaal wendbare en slagvaardige organisaties door digitale transformatie en online groei.

 

Location

Nederland

Industry

IT Dienstverlening / Digital agency

Company size

11 - 50

In gesprek met Joris Hartsuiker, Head of Development bij Impres.

De uitdaging

Creative digital agency Impres maakt sinds 2021 gebruik van Learned. Op het moment dat Joris Hartsuiker (Head of Development) bij Impres begon, werden er nog geen evaluatiegesprekken gevoerd. Er werden wel eens bila’s gevoerd en aan het einde van het jaar was er de beoordeling door de leidinggevende. Dat was ook direct het arbeidsvoorwaardengesprek.

Over hoe die beoordeling destijds tot stand kwam, vertelt Joris:

“De beoordeling kwam tot stand door onderbuikgevoel en wat men in de wandelgangen hoorde. Het was niet op feiten gebaseerd. En dat maakt het lastig voor leidinggevenden om met een medewerker in gesprek te gaan wanneer diegene het niets eens is met de beoordeling en die goed kan weerleggen.”

 

De oplossing

Met zijn komst bij Impres kreeg Joris de opdracht om het team met developers aan te sturen en te professionaliseren. Om dat goed te kunnen doen had Joris direct de wens om zijn gesprekken op een gestructureerde manier te voeren met zijn teamleden. “Om mensen goed te kunnen aansturen, heb ik informatie nodig waarop ik mijn team kan evalueren en beoordelen. Learned speelt daar een belangrijke rol in”, aldus Joris.

Op dit moment voeren ze bij Impres twee evaluatiegesprekken per jaar. Een belangrijk onderdeel van deze gesprekken is de evaluatie op skills en competenties. De meting op skills die bij de evaluatiegesprekken wordt uitgevraagd, vormt de basis voor het losstaande arbeidsvoorwaardengesprek. Dit zijn de harde resultaten die Impres gebruikt om te kijken hoe een collega zich heeft ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar.

Daarnaast is het voor hen ook belangrijk om te kijken naar de cultural fit. ‘Hoe stelt de collega zich op?’ en ‘Kunnen we op de collega bouwen en vertrouwen?’ zijn vragen die ook worden meegenomen in de evaluatie.

 

Het resultaat

Met twee evaluatiegesprekken per jaar en het arbeidsvoorwaardengesprek losgekoppeld van de evaluatiegesprekken, merken ze bij Impres dat ze kwalitatief betere gesprekken voeren. Het evaluatiegesprek en het arbeidsvoorwaardengesprek vragen om een andere aanpak. Door die twee los te koppelen, is het ook voor de medewerkers makkelijker om de gesprekken in te gaan.

“Bij de evaluatiegesprekken kunnen we volledig focussen op de persoon en diens persoonlijke ontwikkeling. Collega’s weten vanuit deze gesprekken hoe goed ze het doen, en dat vormt de basis voor het arbeidsvoorwaardengesprek. Zo is het ook geen verrassing meer wat er in het arbeidsvoorwaardengesprek wordt besproken.”, aldus Joris.

Als leidinggevende kan Joris dankzij de KPI’s zijn beoordeling goed onderbouwen. En omdat medewerkers al bij hun evaluatiegesprekken weten of ze goed bezig zijn of niet, haal je die discussie eruit bij het arbeidsvoorwaardengesprek.

Impres heef schalen en treden geïntroduceerd, om medewerkers meer structuur te bieden met betrekking tot salarisverhoging. Ondanks het feit dat ze al goede stappen hebben gemaakt in eerlijke prestatiebeoordelingen en transparante compensatie, geeft Joris aan dat het Management Team meer transparantie in het evaluatieproces wil bieden, zodat iedere werknemer weet wanneer diegene het goed doet en wat daar tegenover staat. Hoe Impres dat wil vormgeven, moeten ze nog met elkaar bepalen.

Learned staat wat dat betreft ook niet stil en zal nog modules aan het platform toevoegen omtrent transparante compensatie die Impres in de toekomst verder kunnen helpen bij objectieve performance management. Joris is in ieder geval heel positief over de rol van Learned in het proces van eerlijke prestatiebeoordelingen en de compensatie die daaraan gekoppeld kan worden. Hij kijkt ook uit naar de verdere samenwerking met Learned – en toekomstige features.

 

Tot slot

Wil je ook de arbeidsvoorwaarden loskoppelen van evaluatiegesprekken in jouw organisatie? Dan geeft Joris nog deze tip mee:

“Arbeidsvoorwaardengesprek en evaluatiegesprekken zijn twee totaal verschillende gesprekken, zowel voor leidinggevende als voor medewerkers. Bij beide gesprekken ga je op een andere manier het gesprek in. Het kost weliswaar meer tijd, maar het levert je juist ook veel meer op in de connectie met de collega en de transparantie in waarom iemand wel of niet een verhoging krijgt. De kwaliteit van de gesprekken wordt hierdoor echt beter. Ik zou het iedereen aanraden om het arbeidsvoorwaardengesprek los te koppelen van de evaluatiegesprekken.”