Terug

Beoordelen: de verschillende toepassingen en het belang van objectiviteit

Beoordelen is een proces waarbij de prestaties, competenties en het gedrag van medewerkers worden geëvalueerd om te bepalen in hoeverre ze voldoen aan gestelde doelen. Evaluaties richten zich op de effectiviteit van processen, projecten of programma’s. Voorbeelden van beoordelingen zijn prestatie-, competentie-, gedrags- en potentieelbeoordelingen, evenals 360-gradenbeoordelingen. Objectieve beoordelingen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor eerlijkheid, consistentie en rechtvaardigheid. Ze verminderen subjectiviteit en stimuleren motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Learned biedt tools om objectieve beoordelingen uit te voeren, inclusief templates en 360° feedbackintegratie. Alles weten over beoordelen? Lees dan verder.

 

Wat is beoordelen?

Beoordelen is een proces binnen organisaties waarbij de prestaties, competenties en het gedrag van medewerkers worden geëvalueerd. Het doel van beoordelen is om een objectieve en systematische beoordeling van individuele prestaties mogelijk te maken, om te bepalen in hoeverre medewerkers voldoen aan gestelde doelen, normen en verwachtingen. Beoordelingen worden vaak uitgevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals meetbare doelstellingen, vaardigheden en gedragscompetenties. Op basis van de beoordelingen kunnen organisaties beslissingen nemen met betrekking tot beloning, ontwikkeling, promotie en eventueel ontslag van medewerkers. Het beoordelingsproces kan variëren tussen organisaties, maar het streven is altijd naar eerlijkheid, transparantie en objectiviteit.

 

Wat is het verschil tussen beoordelen en evalueren?

Beoordelen en evalueren zijn twee gerelateerde maar verschillende concepten. Beoordelen heeft betrekking op het beoordelen van individuele prestaties en gedrag van medewerkers, meestal met als doel beslissingen te nemen over beloning, ontwikkeling en promotie. Evalueren daarentegen richt zich op het beoordelen van de effectiviteit en het succes van een proces, project of programma als geheel. Evaluaties zijn breder van aard en richten zich op het verkrijgen van inzicht in de prestaties, efficiëntie en effectiviteit van een geheel, terwijl beoordelingen meer gericht zijn op individuele prestaties.

 

Verschillende toepassingen van beoordelingen in organisaties

Werknemers kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  1. Prestatiebeoordeling: Hierbij wordt de individuele prestatie van een medewerker beoordeeld op basis van meetbare doelen, targets en resultaten.
  2. Competentiebeoordeling: Dit omvat het beoordelen van de vaardigheden, kennis en capaciteiten van een medewerker om zijn of haar taken effectief uit te voeren.
  3. Gedragsbeoordeling: Hierbij wordt het gedrag en de houding van een medewerker geëvalueerd, zoals samenwerking, communicatie, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen.
  4. Potentieelbeoordeling: Dit is gericht op het identificeren van het groeipotentieel en de ontwikkelingsmogelijkheden van een medewerker voor toekomstige taken en verantwoordelijkheden.
  5. 360-gradenbeoordeling: Hierbij worden beoordelingen verzameld van verschillende stakeholders, waaronder collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten, om een vollediger beeld van de prestaties van een medewerker te krijgen.

Het daadwerkelijke beoordelingsproces en de specifieke beoordelingscriteria kunnen per organisatie verschillen.

 

Het belang van objectief beoordelen

Het belang van objectief beoordelen is duidelijk, vooral in het kader van het nieuwe beoordelen. Het is belangrijk om medewerkers te beoordelen op objectieve criteria omdat het zorgt voor eerlijkheid, consistentie en rechtvaardigheid in het beoordelingsproces. Objectieve criteria stellen een duidelijke standaard vast waaraan medewerkers kunnen worden gemeten, los van persoonlijke voorkeuren of vooroordelen. Hierdoor wordt de subjectiviteit verminderd en ontstaat er gelijke behandeling binnen de organisatie. Objectieve beoordelingen bevorderen ook de motivatie en betrokkenheid van medewerkers, omdat ze duidelijkheid bieden over de verwachtingen en helpen bij het identificeren van gebieden voor groei en ontwikkeling.

 

Hoe je met Learned je werknemers beoordeelt op objectieve criteria

Met Learned kun je eenvoudig een beoordelingsgesprek organiseren met een van onze templates bestaande uit verschillende onderwerpen, thema’s en KPI’s. Door 360° feedback te integreren in het gesprek wordt er vanuit verschillende invalshoeken zo objectief mogelijk gekeken naar de prestaties, competenties en het potentieel van werknemer. Klik hier voor meer info over objectieve beoordelingen bij Learned

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers