Terug

Beoordelen: de verschillende toepassingen en het belang van objectiviteit

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Beoordelen is een proces waarbij de prestaties, competenties en het gedrag van medewerkers worden geëvalueerd om te bepalen in hoeverre ze voldoen aan gestelde doelen. Evaluaties richten zich op de effectiviteit van processen, projecten of programma’s. Voorbeelden van beoordelingen zijn prestatie-, competentie-, gedrags- en potentieelbeoordelingen, evenals 360-gradenbeoordelingen. Objectieve beoordelingen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor eerlijkheid, consistentie en rechtvaardigheid. Ze verminderen subjectiviteit en stimuleren motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Learned biedt tools om objectieve beoordelingen uit te voeren, inclusief templates en 360° feedbackintegratie. Gelijk aan de slag met een beoordelingsformulier? Download onze gratis template gelijk!

 

Wat is beoordelen?

Beoordelen is een proces binnen organisaties waarbij de prestaties, competenties en het gedrag van medewerkers worden geëvalueerd. Het doel van beoordelen is om een objectieve en systematische beoordeling van individuele prestaties mogelijk te maken, om te bepalen in hoeverre medewerkers voldoen aan gestelde doelen, normen en verwachtingen. Beoordelingen worden vaak uitgevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals meetbare doelstellingen, vaardigheden en gedragscompetenties. Op basis van de beoordelingen kunnen organisaties beslissingen nemen met betrekking tot beloning, ontwikkeling, promotie en eventueel ontslag van medewerkers. Het beoordelingsproces kan variëren tussen organisaties, maar het streven is altijd naar eerlijkheid, transparantie en objectiviteit.

Learned performance-app UI, performance review

Met de Learned Performance Management software faciliteren we objectieve evaluaties. Door meerdere meetmomenten per jaar te creëren op basis van verschillende thema’s – bijvoorbeeld: de fit met je cultuur en het behalen van de doelen, krijg je objectief inzicht in je low- en high performers. Probeer Learned nu 14 dagen gratis en start meteen met objectieve evaluaties. 

Toelichting: In iedere evaluatie wordt inzichtelijk hoe de medewerker scoort op de verschillende thema’s.

 

Wat is het verschil tussen beoordelen en evalueren?

Beoordelen en evalueren zijn twee gerelateerde maar verschillende concepten. Beoordelen heeft betrekking op het beoordelen van individuele prestaties en gedrag van medewerkers, meestal met als doel beslissingen te nemen over beloning, ontwikkeling en promotie. Evalueren daarentegen richt zich op het beoordelen van de effectiviteit en het succes van een proces, project of programma als geheel. Evaluaties zijn breder van aard en richten zich op het verkrijgen van inzicht in de prestaties, efficiëntie en effectiviteit van een geheel, terwijl beoordelingen meer gericht zijn op individuele prestaties.

 

Verschillende toepassingen van beoordelingen in organisaties

Werknemers kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  1. Prestatiebeoordeling: Hierbij wordt de individuele prestatie van een medewerker beoordeeld op basis van meetbare doelen, targets en resultaten.
  2. Competentiebeoordeling: Dit omvat het beoordelen van de vaardigheden, kennis en capaciteiten van een medewerker om zijn of haar taken effectief uit te voeren.
  3. Gedragsbeoordeling: Hierbij wordt het gedrag en de houding van een medewerker geëvalueerd, zoals samenwerking, communicatie, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen.
  4. Potentieelbeoordeling: Dit is gericht op het identificeren van het groeipotentieel en de ontwikkelingsmogelijkheden van een medewerker voor toekomstige taken en verantwoordelijkheden.
  5. 360-gradenbeoordeling: Hierbij worden beoordelingen verzameld van verschillende stakeholders, waaronder collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten, om een vollediger beeld van de prestaties van een medewerker te krijgen.

Het daadwerkelijke beoordelingsproces en de specifieke beoordelingscriteria kunnen per organisatie verschillen.

 

Het belang van objectief beoordelen

Het belang van objectief beoordelen is duidelijk, vooral in het kader van het nieuwe beoordelen. Het is belangrijk om medewerkers te beoordelen op objectieve criteria omdat het zorgt voor eerlijkheid, consistentie en rechtvaardigheid in het beoordelingsproces. Objectieve criteria stellen een duidelijke standaard vast waaraan medewerkers kunnen worden gemeten, los van persoonlijke voorkeuren of vooroordelen. Hierdoor wordt de subjectiviteit verminderd en ontstaat er gelijke behandeling binnen de organisatie. Objectieve beoordelingen bevorderen de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Ze bieden duidelijkheid over verwachtingen en identificeren groeigebieden.

 

Hoe je met Learned je werknemers beoordeelt op objectieve criteria

Met Learned kun je eenvoudig een beoordelingsgesprek organiseren met een van onze templates bestaande uit verschillende onderwerpen, thema’s en KPI’s. Integratie van 360° feedback biedt een objectieve kijk op prestaties, competenties en potentieel van werknemers vanuit verschillende perspectieven. Bekijk hier al onze templates.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen