Grid icoon voor Functiehuis

Functiehuis

AI-gedreven Functiehuis, Job Matrix & skill taxonomie

Grid icoon voor Performance

Performance

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Grid icoon voor Career

Career

Carrière- en groeimogelijkheden

Grid Icoon voor Survey

Survey

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Grid icoon voor beveiliging

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Grid icoon voor intergraties

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Grid icoon voor onze werkwijze

Onze werkwijze

In 5 stappen naar datagedreven HR
Grid icoon voor ROI

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering
Grid icoon voor hulpmiddelen

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates
Grid icoon voor implementatie en support

Implementatie & support

Implementatietrajecten, video’s en webinars
Grid icoon voor klantcases

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken
Grid icoon voor hulpmiddelen

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

Hoe Blueriq career gebruikt om loopbaanontwikkeling transparant te maken

About

Blueriq stelt jou in staat persoonlijke én efficiënte dienstverlening te bieden aan jouw klanten. Want daar wordt iedereen gelukkig van

Location

Nederland

Industry

Business Services

Company size

101 - 250

Bij Blueriq spraken we met Tanja, HR Talent & Development Manager.

De uitdaging

Learned en Blueriq kwamen in 2020 voor het eerst met elkaar in contact. Learned trok via de media de aandacht van Blueriq als innovatieve HR Tech Startup en Blueriq was ook precies dat moment op zoek naar een oplossing. Er speelde namelijk genoeg. Blueriq geloofde erg in competentiegericht werken en er ontstond meer en meer behoefte aan een eenduidige aanpak voor het coachen van medewerkers en de bijbehorende vastlegging van afspraken en notities. Maar bovenal was er behoefte aan het beter faciliteren van medewerkers om zelfstandig met hun ontwikkeling aan de slag te gaan, zonder de tussenkomst van HR. “Wij hebben zeer getalenteerde medewerkers en iedereen wil zich ook echt ontwikkelen. Echter, is iedereen ook gewoon heel druk waardoor het soms lastig is om hier voldoende aandacht aan te geven. Het is voor ons dus belangrijk om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren om met ontwikkeling aan de slag te gaan. Dit begint bij inzicht in wat je kunt ontwikkelen en eenduidige processen”, zegt Tanja (HR Talent & Development Manager, Blueriq)

De oplossing

“Om dit goed te doen kun je overal wel een los proces of systeem voor bedenken”, zegt Tanja. Echter, was het voor Blueriq belangrijk om zoveel mogelijk te combineren in één oplossing, en op die manier zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan. Een samenwerking met Learned zag Blueriq daarom wel zitten. Niet alleen is Learned modulair opgebouwd, waardoor je zelf kunt bepalen wat je wel en niet wilt gebruiken, maar als startup was er destijds ook nog veel ruimte voor inbreng vanuit Blueriq op de doorontwikkeling van het platform.

Inmiddels heeft Blueriq haar gewenste werkwijze volledig ingericht en uitgerold. Er is een uitgebreid functiehuis waardoor elke medewerker naast een functieprofiel ook nog één of meerdere rollen kan hebben. Dit kunnen leuke nevenactiviteiten zijn, of een bepaald specialisme. Elke rol heeft zijn eigen omschrijving en set aan competenties en skills met onderliggend gedrag. “We laten deze aanvullende rollen bewust niet terugkomen in onze formele performance reviews, maar ze schetsen wel een duidelijke verwachting voor de medewerker in wat ze moeten ontwikkelen om ervoor in aanmerking te komen. De uitgesproken ambities van de medewerkers worden gedurende het jaar met speciaal aangewezen ‘ontwikkelcoaches’ en/of de leidinggevende besproken”, zegt Tanja.

Het resultaat

Na een paar jaar werken met Learned valt er volgens Tanja te concluderen dat het medewerkers echt activeert om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Blueriq ziet een positieve ontwikkeling in de interne mobiliteit en het verloop is laag voor een IT organisatie. Middels het carrière framework in Learned zijn alle functies en rollen transparant en dit inzicht prikkelt de medewerkers om na te denken over wat ze nou echt leuk vinden om te doen. “Vooral de combinatie van de tool Learned en de gesprekken met de ontwikkelcoaches en leidinggevenden is erg goed. Zo staan we geregeld stil bij de visuele skill gaps en ontwikkelgebieden in de radargrafiek van Learned”, zegt Tanja.

Tot slot

We blikten ook nog even terug op de implementatie van Learned. Over deze periode vertelde Blueriq dat het fijn was dat Learned faciliteerde met standaard skill sets met bijbehorende gedragsvoorbeelden. Ook de vele contactmomenten en ruimte voor vragen zijn als zeer prettig ervaren. Kortom, “als je als organisatie aan de slag wilt gaan met het faciliteren van ontwikkeling en het inrichten van een HR-cyclus, dan biedt Learned je de begeleiding en resources die je nodigt hebt”, zegt Tanja.

Optimized with PageSpeed Ninja