PRIVACY

De missie van Learned is het stimuleren van continue ontwikkeling van iedereen. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven we je inzicht in welke gegevens we van je verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

 

VERSIE 18 JUNI 2018

Waarop is deze privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Learned verzamelt en verwerkt van (potentiele) gebruikers op het Learned platform en website. Het privacy statement kan wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website. Dit privacy statement is op 18-06-18 voor het laatst gewijzigd.

 

Welke gegevens verzamelt Learned?

Learned verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van het Learned platform. Learned verzamelt alleen de gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Learned kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Je voor-en achternaam Je geslacht Je adresgegevens Je telefoonnummer Je e-mailadres Je werkervaring en voorgaande educatie Je IP-adres Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een interactie op onze website. Internetbrowser en apparaat type

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Learned verwerkt persoonsgegevens zodat je optimaal gebruik kunt maken van ons platform. Meer specifiek houdt dit in dat we je persoonlijke informatie verzamelen, bewaren en gebruiken zodat jij aan de slag kunt met je persoonlijke ontwikkeling. Je persoonlijke gegevens onder andere gebruikt voor:

 

– Het registreren op het online platform en het maken van een profiel. Als je een account wilt maken, moet jij je gegevens opgeven. Waaronder je naam, je e-mailadres en/of mobiele nummer en een wachtwoord.

 

– Het aanbieden van het Learned platform voor het bijhouden van persoonlijke ontwikkeling en het leveren van verschillende feedbackmogelijkheden We verzamen je persoonsgegevens wanneer je deze verstrekt, plaats of uploadt op het online platform. Bijvoorbeeld wanneer je een feedbackformulier invult, een ontwikkeldoel aanmaakt of een wekelijkse voortgangsenquête beantwoord. Deze data is versleuteld en voor Learned niet toegankelijk. Enkel jij kan deze persoonlijke data inzien tenzij jij andere gebruikers actief toegang geeft tot jouw profiel.

 

– Het doen van suggesties voor ontwikkeldoelen en leermiddelen. Je beschikt over de keuze om gegevens aan je profiel toe te voegen. Zoals je opleiding, werkervaring en vaardigheden. Deze gegevens helpen ons suggesties te doen voor relevante ontwikkeldoelen en leermiddelen als boeken, video’s of trainingen.

 

– Je in contact te brengen met collega’s of andere mensen uit je netwerk. Als je contacten, agenda’s of andere gegevens synchroniseert in ons online platform, verzamelen we je gegevens om bijvoorbeeld je netwerk verder uit te breiden en door je aan andere connecties voor te stellen. Dit is altijd vrijwillig en is niet verplicht.

 

– Ter verbetering van het Learned platform. Wij verzamelen anonieme gebruikers gegevens. Je op de hoogte houden van nieuwe functionaliteiten op het Learned platform. We kunnen je zowel op het platform als via je e-mailadres informatie toesturen, indien je er voor kiest Learned toestemming te geven (Opt-in) om je te informeren over de laatste ontwikkelingen van het Learned platform.

 

– Je op de hoogte houden van nieuwe functionaliteiten op het Learned platform. Indien je er voor kiest Learned toestemming te geven (Opt-in) om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van het Learned platform, kunnen we je zowel binnen het platform als via je e-mailadres informatie toe sturen.

 

Uitwisseling van gegevens

Het is binnen het Learned platform mogelijk dat anderen Learned gebruikers je persoonlijke gegevens, ontwikkelplannen en gegeven en ontvangen feedback zien. Dit kan op de volgende manieren:

 

– Zoekfunctie binnen de Learned database Alle Learned gebruikers kunnen naar andere gebruikers zoeken op basis van voor-, achternaam en werkgever.

 

Bij het aangaan met een connectie met een bedrijf en of opleidingsinstantie. Als jij via de uitnodiging van een bedrijf of opleidingsinstantie Learned aanmaakt wordt jouw profiel automatisch gekoppeld aan het bedrijfsprofiel. De tweede mogelijkheid is dat jij in jouw persoonlijke Learned profiel een uitnodiging ontvangt van een bedrijf om een connectie aan te gaan. Bij het accepteren van deze uitnodiging wordt jouw profiel gekoppeld met het bedrijfsprofiel. Door je profiel te koppelen geef je het bedrijfsprofiel toestemming om (een gedeelte) van jou profiel in te zien. Als gebruiker heb jij per onderdeel in jouw profiel de mogelijkheid dit af te schermen en of te delen met het bedrijfsprofiel. Bij het aangaan van een connectie heeft het bedrijf of de opleidingsinstantie de mogelijkheid om andere gebruikers die gekoppeld zijn tot het bedrijfsprofiel toegang te geven tot (delen) van jouw profiel. Voorbeelden hiervan zijn: Als gebruiker heb jij per onderdeel in jouw profiel de mogelijkheid dit af te schermen en of te delen met het bedrijfsprofiel.

 

Bij het aangaan van een connectie heeft het bedrijf of de opleidingsinstantie de mogelijkheid om andere gebruikers die gekoppeld zijn tot het bedrijfsprofiel toegang te geven tot (delen) van jouw profiel. Voorbeelden hiervan zijn: o Het bedrijf wijst jou een coach toe. De coach heeft inzicht in jouw profiel. Hiermee kan de coach jou ondersteunen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. o Gebruikers binnen het bedrijf met admin rechten ontvangen statistieken van jouw activiteit als gebruiker en de voortgang van jouw ontwikkeling. o De gebruikers met admin en coach rechten binnen het bedrijfsprofiel hebben de mogelijkheid feedbackrondes, check-in rondes en sprints te plannen voor jou als gebruiker.

 

Zowel op jouw initiatief als op initiatief van het bedrijf kan de connectie worden beëindigd. Hiermee heeft het bedrijf niet langer toegang tot jouw profiel.

 

Bij het verwijderen van een connectie met een bedrijf en of opleidingsinstantie blijft jouw persoonlijke Learned profiel bestaan. Jij behoudt toegang tot je gegevens. Je kunt een nieuwe connectie aangaan met bedrijf en of opleidingsinstantie.

 

– Door het delen van je ontwikkelactiviteiten met je persoonlijke netwerk. Je kunt andere Learned gebruikers toegang geven tot jouw ‘feed’. Per ontwikkelactiviteit kan jij ervoor kiezen om deze te delen in jouw feed. Door een activiteit te delen kan jij mensen die toegang hebben tot jouw feed op de hoogte houden van jouw persoonlijke ontwikkeling. Je kunt mensen toegang geven en ook de toegang weer ontzeggen.

 

– Verstrekking aan derden. Learned verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, behalve in de volgende omstandigheden: Met jouw toestemming: Learned verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen. Indien noodzakelijk in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Informatie over gegevensverwerking

Learned informeert gebruikers in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Learned zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het Learned platform maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Learned beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: Gecertificeerde virtual server en database in het Google Cloud netwerk. Firewalls die de toegang tot de server beperken en monitoren. Versleuteling van gegevens. Gegevens worden versleuteld verzonden tussen het platform en de database. Fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data. Als je nog specifiekere vragen hebt over de technische beveiligingsaspecten neem dan gerust contact op met Learned. Onze contactgegevens staan bij onderdeel Je privacy rechten vermeld.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Als je ervoor kiest om je Learned-account te verwijderen, zijn je persoonlijke gegevens in het algemeen binnen 24 uur niet meer zichtbaar voor anderen op ons online platform. We verwijderen gegevens van een gesloten account in het algemeen binnen 30 dagen nadat het account is afgesloten. Learned bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

Je privacy rechten

Als (potentiele) gebruiker heb jij het recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jee persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Je hebt het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG). Daarnaast heeft je het recht van bezwaar tegen het gebruik van jee gegevens (artikel 21 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens Learned van je verwerkt, kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Learned behandelt je verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt je verzoek e-mailen naar: Learned B.V. Inzageverzoek AVG info@Learned.io

Contact

Padualaan 8, 3584 CH, Utrecht. Nederland

(085) 0250097

info@learned.io

PER CHALLENGE

RESOURCES

Renew your review cycle

Digitise feedback and renew your conversation cycle

Structure employee development

Structure employee development with powerful tools

Encourage career mobility

Match employees with internal career opportunities

Introduce skill management

Start with skill management and HR analytics

E-books

Practical E-books that enable anyone to successfully implement talentmanagement

Blog

Useful research and articles about talent management

About us

Background about our team and the mission of Learned.io

THE FEATURES

360° Feedback

Digitise feedback and make feedback relevant

Conversation cycle

Renew your conversation cycle

Development plans

Next generation personal development plans

Goals

Align strategy with goals

Learning management

The learning experience

Talent marketplace

Match talent with internal opportunities

Skill management

Measure and develop future skills

Hr analytics

Discover and analyse talent