Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video’s en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

Beoordelingsgesprek: de best practices voor een moderne invulling

Een beoordelingsgesprek is een periodiek gesprek tussen werknemer en leidinggevende om prestaties en ontwikkeling te bespreken. Het bevordert feedback, doelen stellen en ontwikkelingsmogelijkheden. Best practices omvatten voorbereiding, open communicatie, specifieke feedback, doelgerichtheid en follow-up. Een functioneringsgesprek is meer gericht op de algehele functionering en toekomstige doelen van de werknemer. Het voortzetten van beoordelingsgesprekken is belangrijk vanwege feedback en ontwikkeling, prestatiebeheer, communicatie en betrokkenheid, en juridische/ethische aspecten. Ze bieden gestructureerde feedback, bevorderen groei, en dienen als basis voor beslissingen. Met Learned kan een moderne benadering van beoordelingsgesprekken worden toegepast voor waardevolle ervaringen. Meer weten over de betekenis en best practices van het beoordelingsgesprek? Of wil je gelijk aan de slag met het optimaliseren van je beoordelingsgesprek? Download dan gelijk onze gratis beoordelingsgesprek template

 

Wat is het beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een periodiek gesprek tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende om de prestaties en ontwikkeling van de werknemer te bespreken. Het doel van het gesprek is om feedback te geven over de behaalde resultaten, sterke punten te benadrukken en mogelijkheden tot verbetering te identificeren. Tijdens het beoordelingsgesprek kunnen doelstellingen worden vastgesteld voor de komende periode en kunnen ontwikkelingsmogelijkheden worden besproken. Het is een gelegenheid voor zowel de werknemer als de leidinggevende om inzicht te krijgen in de voortgang en om eventuele zorgen of verwachtingen te uiten. Een effectief beoordelingsgesprek draagt bij aan de motivatie en groei van de werknemer.

 

Best practices voor het voeren van een beoordelingsgesprek

Om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met het organiseren van beoordelingsgesprekken binnen jouw organisatie moet je rekening houden met het volgende: 

1. Voorbereiding:

Zorg ervoor dat zowel de leidinggevende als de werknemer voldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op het gesprek. Verzamel relevante informatie, zoals prestatiegegevens en feedback, en maak een agenda met onderwerpen die besproken moeten worden.

 

2. Open communicatie:

Creëer een open en eerlijke communicatieomgeving waarin beide partijen vrij kunnen spreken. Moedig de werknemer aan om zijn of haar mening en ideeën te delen, en wees als leidinggevende bereid om naar feedback te luisteren.

 

3. Specifieke feedback:

Geef specifieke en constructieve feedback over de prestaties van de werknemer. Benadruk zowel sterke punten als gebieden die verbetering behoeven. Geef concrete voorbeelden om de feedback te ondersteunen en geef suggesties voor groei en ontwikkeling.

 

4. Doelgericht:

Bespreek duidelijke doelstellingen en verwachtingen voor de toekomst. Stel samen met de werknemer haalbare doelen op die gericht zijn op groei en ontwikkeling. Maak afspraken over eventuele ondersteuning die nodig is om deze doelen te bereiken.

 

5. Follow-up:

Zorg voor een follow-up na het beoordelingsgesprek. Dit kan bestaan uit regelmatige check-ins om de voortgang te bespreken, coaching en begeleiding, of verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Blijf in contact met de werknemer om te zorgen voor voortdurende betrokkenheid en ondersteuning.

 

Het verschil van een beoordelingsgesprek met een functioneringsgesprek

Het beoordelingsgesprek wordt vaak verward met het functioneringsgesprek. Toch zit er wel degelijk een verschil in. Een beoordelingsgesprek is gericht op het beoordelen van de prestaties van een werknemer over een specifieke periode, vaak jaarlijks, en het geven van feedback op basis daarvan. Het doel is om een formele beoordeling te geven en beloningen of ontwikkelingsmogelijkheden te bepalen. Een functioneringsgesprek daarentegen richt zich meer op het bespreken van de algehele functionering van de werknemer, inclusief sterke punten, ontwikkelingsbehoeften en doelen voor de toekomst. Het is meer een tweerichtingsgesprek waarin zowel de werknemer als de leidinggevende input geven en samenwerken aan de groei en verbetering van de werknemer.

 

Waarom je als organisatie juist niet moet stoppen met beoordelingsgesprekken

Over de afgelopen jaren is er veel discussie rond het thema ‘stoppen met beoordelingsgesprekken’. Wij vinden juist dat organisatie hier niet mee zouden moeten stoppen. Beoordelingsgesprekken zijn essentieel omdat ze feedback en ontwikkeling mogelijk maken, helpen bij prestatiebeheer, communicatie en betrokkenheid bevorderen, en juridische en ethische aspecten ondersteunen. Ze bieden een gestructureerde gelegenheid voor leidinggevenden om feedback te geven, prestaties te beoordelen en doelen te stellen. Dit stimuleert de groei van werknemers en draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien dienen beoordelingsgesprekken als basis voor beslissingen over beloningen en loopbaantrajecten. Ze bevorderen open communicatie en betrokkenheid, terwijl ze ook een gedocumenteerde geschiedenis van prestaties bieden voor juridische en ethische overwegingen. Kortom, genoeg redenen om dit gesprek op de juiste wijze onderdeel te maken van jullie gesprekscyclus.

 

Geef een moderne draai aan beoordelingsgesprekken met Learned

Met de wetenschappelijk onderbouwde gesprekstemplates van Learned organiseer je in no-time een beoordelingsgesprek waar je werknemers wel op zitten te wachten. Blik terug op de afgelopen periode, geef je werknemer écht de ruimte om input te leveren en stel nieuwe doelen op voor de komende tijd.

Learned performance-app UI, performance review

Learned helpt je de uitkomsten van je MTO’s te interpreteren en prioriteiten te stellen bij het verbeteren van de betrokkenheid door je inzicht te geven in je score t.o.v. vergelijkbare organisaties (Benchmarken). 

In dit voorbeeld zie je dat voor deze organisatie het thema “Leiderschap” laag scoort en dat de benchmark veel hoger ligt. Duidelijk iets om te verbeteren. Aan de andere kant zie je ook dat het thema “compensatie” relatief laag scoort. Hiervan is alleen ook de benchmark lager. Zodoende, hoeft hier minder prioriteit aan gegeven te worden. Probeer Learned nu 14 dagen gratis en start direct met het doen van objectieve en continue evaluaties.

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >