Grid icoon voor Functiehuis

Functiehuis

AI-gedreven Functiehuis, Job Matrix & skill taxonomie

Grid icoon voor Performance

Performance

Evaluaties, 1:1’s, feedback en doelen

Grid icoon voor Career

Career

Carrière- en groeimogelijkheden

Grid Icoon voor Survey

Survey

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Grid icoon voor beveiliging

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Grid icoon voor intergraties

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Grid icoon voor onze werkwijze

Onze werkwijze

In 5 stappen naar datagedreven HR
Grid icoon voor ROI

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering
Grid icoon voor hulpmiddelen

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates
Grid icoon voor implementatie en support

Implementatie & support

Implementatietrajecten, video’s en webinars
Grid icoon voor klantcases

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken
Grid icoon voor hulpmiddelen

Blog

Artikelen voor HR-professionals en Managers

Terug

Communicatieplan voor betere werknemersprestaties

Effectieve communicatie is van cruciaal belang binnen een organisatie. Of het nu gaat om het bevorderen van betrokkenheid bij werknemers of het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur, een goed doordacht communicatieplan is essentieel. In dit blog gaan we dieper in op wat een communicatieplan precies inhoudt. Verder gaan we in op waarom dit belangrijk is en hoe het de prestaties kan verbeteren.

 

Wat is een communicatieplan?

Een communicatieplan is een strategisch document dat de richtlijnen, doelen en tactieken beschrijft. Dit wordt gebruikt om effectieve communicatie binnen een organisatie te bevorderen. Het biedt een gestructureerd kader voor het plannen, uitvoeren en evalueren van communicatieactiviteiten. Een goed plan identificeert de doelgroep, bepaalt de boodschap die moet worden gecommuniceerd, selecteert de meest geschikte communicatiekanalen en bepaalt hoe de effectiviteit van de communicatie wordt gemeten en geëvalueerd.

 

Waarom is dit plan belangrijk?

Een effectief communicatieplan is van onschatbare waarde voor een organisatie om verschillende redenen. Ten eerste helpt het bij het bevorderen van betrokkenheid en het opbouwen van vertrouwen tussen werknemers en het management. Door transparante en consistente communicatie kunnen werknemers zich meer verbonden voelen met de organisatie. Wat kan leiden tot een hogere mate van tevredenheid, motivatie en loyaliteit.

Daarnaast draagt een communicatieplan bij aan het verbeteren van de interne samenwerking en het oplossen van conflicten. Door open communicatiekanalen te creëren, kunnen werknemers gemakkelijker informatie uitwisselen, ideeën delen en problemen oplossen, wat de algehele productiviteit en efficiëntie bevordert.

Bovendien kan een goed doordacht plan helpen om de bedrijfsdoelstellingen duidelijk te communiceren en ervoor te zorgen dat alle werknemers op één lijn zitten. Dit bevordert een gevoel van richting en doelgerichtheid binnen de organisatie. Wat essentieel is voor het behalen van succes op lange termijn.

 

Hoe kan een communicatieplan de prestaties van een organisatie verbeteren?

Een effectief communicatieplan kan de prestaties van een organisatie op verschillende manieren verbeteren. Ten eerste draagt het bij aan een positieve bedrijfscultuur waarin openheid, transparantie en samenwerking worden gestimuleerd. Dit leidt tot een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid onder werknemers. Wat zorgt voor een hogere productiviteit en lagere personeelsverloop.

Daarnaast kan een communicatieplan helpen bij het identificeren en oplossen van problemen voordat ze escaleren. Door effectieve communicatiekanalen te bieden, kunnen werknemers problemen bespreken en oplossen voordat ze een negatieve invloed hebben op de organisatie.

Bovendien kan een goed doordacht communicatieplan bijdragen aan het behouden van talent en het aantrekken van nieuwe werknemers. Een organisatie die bekend staat om zijn transparante en effectieve communicatie zal aantrekkelijker zijn voor potentiële werknemers en een hogere mate van loyaliteit genieten van bestaande werknemers.

 

Voorbeeld communicatieplan

Om het communicatieplan wat tastbaarder te maken, hebben we een kort voorbeeld gemaakt voor een fictieve organisatie. Hierin bekijken we een voorbeeld van een communicatieplan van een fictieve organisatie: XYZ Company.

Doelstellingen:
 1. Verbetering van de interne communicatie tussen werknemers en management.
 2. Verhoging van de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.
 3. Duidelijke communicatie van bedrijfsdoelstellingen en strategieën.
 4. Verbetering van de externe communicatie met klanten en belanghebbenden.

 

Strategieën en tactieken:
 1. Reguliere vergaderingen en updates: Maandelijkse vergaderingen waarbij het management de werknemers op de hoogte brengt van bijvoorbeeld recente ontwikkelingen, prestaties en doelstellingen van het bedrijf.
 2. Interne nieuwsbrief: Een maandelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle werknemers met belangrijke updates, aankondigingen en successen binnen de organisatie.
 3. Open deurbeleid: Het management staat open voor vragen, suggesties en feedback van werknemers en moedigt hen daarnaast aan om regelmatig met hun leidinggevenden te communiceren.
 4. Intranetplatform: Een online platform wordt gebruikt voor het delen van documenten, beleidsinformatie en andere belangrijke bedrijfsinformatie met alle werknemers.
 5. Sociale media: Het bedrijf maakt gebruik van sociale media kanalen om externe communicatie te bevorderen, zoals het delen van nieuws, evenementen en klantgetuigenissen.

 

Verantwoordelijkheden en planning:
 • De HR-afdeling is verantwoordelijk voor het coördineren van interne communicatieactiviteiten, het opstellen van nieuwsbrieven en het organiseren van vergaderingen.
 • Het marketingteam is verantwoordelijk voor externe communicatieactiviteiten, zoals het beheren van sociale media kanalen en het ontwikkelen van marketingmateriaal.
 • Het communicatieteam is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategieën, het monitoren van de effectiviteit van communicatieactiviteiten en het aanpassen van het communicatieplan indien nodig.
 • Een planning wordt opgesteld waarin de frequentie en timing van communicatieactiviteiten worden vastgelegd, samen met de verantwoordelijkheden van elk teamlid.

 

Monitoring en evaluatie:
 • Regelmatige evaluaties worden uitgevoerd om de effectiviteit van het communicatieplan te meten. Dit wordt gedaan aan de hand van KPI’s zoals werknemersbetrokkenheid, tevredenheid en reacties op communicatieactiviteiten.
 • Feedback wordt verzameld van werknemers via enquêtes, focusgroepen en individuele gesprekken. Hierdoor kunnen we op tijd eventuele knelpunten of verbeteringen in het communicatieproces identificeren.
 • Op basis van de evaluatieresultaten worden aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd om het communicatieplan te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de organisatie.

Dit voorbeeld van een communicatieplan illustreert hoe een organisatie concrete strategieën en tactieken kan implementeren om effectieve communicatie te bevorderen en haar doelstellingen te bereiken. Door een goed doordacht en uitgevoerd communicatieplan kan XYZ Company haar interne en externe communicatie verbeteren, haar werknemersbetrokkenheid vergroten en haar algehele prestaties optimaliseren.

 

FAQ

1. Hoe kan ik een communicatieplan aanpassen aan de specifieke behoeften en cultuur van mijn organisatie?

Het aanpassen van een communicatieplan aan de specifieke behoeften en cultuur van een organisatie vereist een grondige analyse van de doelgroep, bedrijfsdoelstellingen en bestaande communicatiekanalen. Het is belangrijk de unieke kenmerken en uitdagingen van een organisatie in overweging te nemen. Hierdoor kan het plan worden aangepast om effectief te zijn.

 

2. Welke stappen kan ik nemen om de effectiviteit van een communicatieplan te meten en te evalueren?

De effectiviteit van een communicatieplan kan worden gemeten aan de hand van verschillende KPI’s. Voorbeelden hiervan zijn werknemersbetrokkenheid, tevredenheidsscores, reactiesnelheid op communicatie en het bereiken van vooraf gestelde doelstellingen. Door regelmatige evaluaties uit te voeren en feedback van stakeholders te verzamelen, kan de impact van het plan worden beoordeeld.

 

3. Zijn er voorbeelden van organisaties die succes hebben gehad met het implementeren van een communicatieplan en wat waren hun belangrijkste lessen?

Er zijn talloze voorbeelden van organisaties die succes hebben gehad met het implementeren van communicatieplannen. Belangrijke lessen die hieruit kunnen worden geleerd zijn:

 • Het belang van duidelijke doelstellingen
 • Regelmatige en open communicatie
 • Betrokkenheid van alle belanghebbenden
 • Flexibiliteit om het plan aan te passen aan veranderende omstandigheden

Gratis downloads

Learned’s methodiek voor objectieve performance management

Additional Resource

All resources >